Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

W maju 2012 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego i ustanowił wrzesień 2012r. miesiącem pamięci tego wybitnego i zasłużonego Polaka. W nawiązaniu do tych okoliczności Gmina Czernice Borowe, Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Czernicach Borowych, Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej oraz Parafia pw. Świętego Stanisława BM w Czernicach Borowych wspólnie podjęły inicjatywę zorganizowania uroczystości poświęconej generałowi Stanisławowi Sosabowskiemu pod nazwą „Stanisław Sosabowski – żołnierz, patriota, dowódca”, która odbyła się dnia 29.09.2012r.

Całą uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele w Czernicach Borowych, którą sprawował ks. Michał Gaszczyński, połączona z akademią patriotyczną w hołdzie gen. Stanisławowi Sosabowskiemu i żołnierzom, którzy tworzyli formacje podległe legendarnemu dowódcy. Ze względu na obchody 3. rocznicy nadania imienia 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”, akademia została przygotowana przez społeczność Gimnazjum w Czernicach Borowych pod kierunkiem Pani Dyrektor Małgorzaty Góralczyk.

Zaproszonych gości powitał Wójt Gminy Czernice Borowe Wojciech Brzeziński. W uroczystości brali udział m. in. :

• delegat Ministerstwa Obrony Narodowej ppłk mgr Krzysztof Gemza,

• mjr Jerzy Michalski – były żołnierz 21 Pułku Piechoty,

• mjr Artur Zieliński p.o. Dowódcy 3 Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych

• żołnierze 3 Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych,

• Pan Benedykt Pszczółkowski Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

• strażacy z OSP Czernice Borowe,

• Pan Stanisław Budny oraz przedstawiciele Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Czernicach Borowych,

• grupa historyczna z Pułtuska reprezentująca 13 Pułk Piechoty,

• harcerze i zuchy z Komendy Hufca w Przasnyszu i Mławie,

• przedstawicieli jednostki wojskowej, policji i zawodowej straży pożarnej z Przasnysza.

Ponadto w uroczystości uczestniczyły liczne delegacje i poczty sztandarowe, reprezentujące różne instytucje i urzędy życia społecznego powiatu przasnyskiego i całego Mazowsza oraz duchowieństwo dekanatu przasnyskiego.

Po Mszy świętej nastąpił przemarsz na pobliski cmentarz parafialny gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza miało miejsce zamyślenie historyczno – patriotyczne przybliżające działania wojenne 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”, którym wówczas dowodził gen. Stanisław Sosabowski jeszcze w stopniu pułkownika, podczas kampanii wrześniowej autorstwa Pani Marzeny Kołakowskiej nauczycielki historii w gimnazjum. Następnie Por. Dariusz Gąsiewski z 3 Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych poprowadził apel poległych zakończony salwą honorową w hołdzie poległym żołnierzom. W tym podniosłym nastroju głos zabrał kombatant mjr Jerzy Michalski były żołnierz 21 Pułku Piechoty, który podzielił się osobistym wspomnieniem związanym z postacią gen. St. Sosabowskiego oraz ich wspólnej frontowej drogi. Z zaproszonych gości honorowych głos zabrał także Benedykt Pszczółkowski – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który podkreślił znaczenie tej uroczystości w aspekcie wychowania patriotycznego młodego pokolenia.

Uroczystość na cmentarzu zakończyło ponowne wystąpienie Wójta Gminy Czernice Borowe Wojciecha Brzezińskiego, który podziękował współorganizatorom za przygotowanie tej podniosłej uroczystości, a także wszystkim biorącym w niej udział oraz zachęcił do udziału w pikniku historycznym połączonym z prezentacją grup militarnych. W trakcie trwania pikniku kuchnia wojskowa serwowała tradycyjną grochówkę, żołnierską kawę i herbatę, przygotowane przez Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej pod czujnym okiem prezesa Jacka Piotrowskiego, a także inne atrakcje kulinarne przygotowane przez rodziców uczniów Gimnazjum w Czernicach Borowych.

Całość uroczystości uświetnił występ orkiestry dętej OSP Stara Krępa pod przewodnictwem kapelmistrza Kazimierza Makowskiego, która wykonywała pieśni religijne i patriotyczne w kościele, a na cmentarzu przy grobie Nieznanego Żołnierza pięknie wykonała Hymn Narodowy.

Stanisław Sosabowski (1892-1967) – generał. Przed I wojną światową działał w organizacjach niepodległościowych. Podczas wojny służył w armii austriackiej, a po wojnie w Wojsku Polskim. Ukończył studia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie, potem pracował w niej jako wykładowca. Z początkiem II wojny światowej został dowódcą 21 pułku piechoty „Dzieci Warszawy” walczącego w rejonie Przasnysza skierowany później rozkazem dowództwa na linię obrony Warszawy. Walczył we Francji a następnie w Wielkiej Brytanii, gdzie zorganizował I Samodzielną Brygadę Spadochronową, która wzięła udział w największej operacji powietrzno-desantowej sprzymierzonych w Holandii (Arnhem). Po wojnie został zdemobilizowany, pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Zmarł w Londynie, jego prochy zostały zgodnie z jego wolą przewiezione do Polski i złożone na warszawskich Powązkach. Sosabowski został odznaczony w Wielkiej Brytanii Komandorią Orderu Imperium Brytyjskiego, w Holandii Orderem Brązowego Lwa i w Polsce: Krzyżem Kawalerskim Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa