Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

24 marca br. przypada 100. rocznica urodzin ks. Franciszka Blachnickiego – wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założyciela wspólnot życia konsekrowanego i ruchów formacyjnych, w tym Ruchu Światło-Życie, inicjatora Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W latach II wojny światowej ks. Blachnicki angażował się w działalność konspiracyjną, a następnie był więziony w KL Auschwitz. Po wojnie prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. Ks. Franciszek Blachnicki to Sługa Boży Kościoła Katolickiego.

Sylwetka ks. Franciszka Blachnickiego

Ks. Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 r. w Rybniku. W młodości angażował się w harcerstwo, a z doświadczeń tych korzystał w swojej późniejszej pracy formacyjnej. Brał udział w kampanii wrześniowej, a także organizował działalność konspiracyjną.

W 1940 r. trafił do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz (nr obozowy 1201), gdzie przebywał przez 14 miesięcy. W kwietniu 1942 r. został skazany na karę śmierci. Oczekując na wyrok, przeżył swoje duchowe nawrócenie. Po 4 miesiącach pobytu w więzieniu karę śmierci zamieniono na dziesięć lat więzienia.

Po zakończeniu wojny wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1950 r. W latach 1954-1956 uczestniczył w pracach Tajnej Kurii w Katowicach i organizował powrót biskupów śląskich do diecezji. Następnie pracował m.in. w redakcji „Gościa Niedzielnego”.

W październiku 1961 r. ks. Blachnicki podjął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ich ukończeniu kontynuował pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Teologii Pastoralnej. W 1965 r. uzyskał doktorat, a w 1973 r. ukończył habilitację z teologii pastoralnej, która nie została zatwierdzona przez władze komunistyczne.
Od grudnia 1981 r. ks. Franciszek Blachnicki przebywał na emigracji, początkowo w Rzymie, a od 1982 r. w polskim ośrodku „Marianum” w Carlsbergu. Był inwigilowany i prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Działalność formacyjna ks. Franciszka Blachnickiego

Dziełem życia ks. Franciszka Blachnickiego są wspólnoty o charakterze formacyjno-wychowawczym. Najważniejsza z nich to Ruch Światło-Życie (pierwotna nazwa Ruch Żywego Kościoła), który został zainicjowany pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia. Gromadzi on m.in. dzieci i młodzież oraz osoby w związkach małżeńskich (Domowy Kościół). Celem Ruchu Światło-Życie jest formowanie dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz ożywianie lokalnych wspólnot Kościoła. Ruch działa w wielu krajach na całym świecie.

Ks. Franciszek Blachnicki jest także inicjatorem programu krzewienia abstynencji znanego pod nazwą Krucjata Wyzwolenia Człowieka (wcześniej Krucjata Trzeźwości, Krucjata Wstrzemięźliwości). Założeniem tego ruchu formacyjnego jest m.in. propagowanie trzeźwości i wspieranie osób uzależnionych, przede wszystkim od alkoholu.

Działalność formacyjną i społeczną ks. Blachnicki kontynuował także na emigracji, gdzie zorganizował Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło-Życie oraz Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów. Ks. Blachnicki był także założycielem wspólnot życia konsekrowanego: Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, Wspólnoty Chrystusa Sługi oraz Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa