Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

W niedzielę 12 kwietnia z okazji 5. rocznicy katastrofy smoleńskiej, 75. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 10. rocznicy odejścia do Domu Ojca Świętego Jana Pawła II po Mszy Świętej o godz. 12:00 zostało przedstawione oratorium muzyczne według Józefa Haydna pt. „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu” w wykonaniu znakomitego kwartetu smyczkowego: Marek Dumicz (I skrzypce), Marek Wroński (II skrzypce), Krzysztof Woźniczko (altówka), Paweł Rok (wiolonczela). Patronat nad tym zamyśleniem objęła Fundacja „Scalam – prostujemy drogi życia” z siedzibą w Przasnyszu. Zabytkowe wnętrze kościoła i bardzo dobra akustyka, a przede wszystkim wzruszające dźwięki muzyki wytworzyły u licznie zgromadzonych wiernych nastrój modlitwy i powagi. Po wysłuchaniu oratorium zebrani zwiedzili w wyremontowanej dzwonnicy przykościelnej wystawę 21.Pułku Piechoty Dzieci Warszawy.

Zdjęcia: Katarzyna Bugaj

 

Joseph Haydn – Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu

1. „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”.
2. „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze mną będziesz w raju”.
3. „Niewiasto, oto syn Twój. Oto Matka twoja”.
4. „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”
5. „Pragnę”.
6. „Wykonało się”.
7. „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”.

Siedem razy mówił Chrystus do swego Ojca i ludzi. Wszystkie te zdania, choć rozproszone w świadectwach ewangelistów, dopełniają się w kontekście zbawiennego planu Boga wobec świata, tworząc przejmujący testament wybaczenia, zbawienia, troski, samotności, cierpienia, zwycięstwa i zawierzenia w modlitwie.

Michelangelo – Crucifixion

“Oratorium bez tekstu” nawiązujące do ostatnich słów Jezusa – takie dość niecodzienne zamówienie otrzymał Haydn od przełożonego zgromadzenia Hermandad de la Santa Cueva w Kadyksie. Z zadania wywiązał się znakomicie, stworzył jedno ze swych najpopularniejszych dzieł.Kompozycja przybrała formę cyklu siedmiu sonat instrumentalnych (siedem razy adagio) poprzedzonych introdukcją, zwieńczonych zaś jedynym szybkim fragmentem – Il Terremonto – obrazującym trzęsienie ziemi i zmartwychwstanie. Każdą z sonat zapowiada tekst zaczerpnięty z Ewangelii – słowa Chrystusa wypowiedziane przed śmiercią.
Kompozycja wykonana po raz pierwszy w Kadyksie w Wielki Piątek 1787 r. cieszyła się potem takim uznaniem, że powstały kolejne jej wersje – wokalna, kwartetowa i fortepianowa.
Sam Haydn po kilkunastu latach tak o tym wspominał: „Mury, okna i kolumny katedry były pokryte czarną tkaniną, wielka lampa wisiała w centrum oświetlając mistyczną ciemność. O północy drzwi katedry zostały zamknięte i orkiestra zaczęła grać. Biskup stanął za pulpitem, wypowiedział pierwszą z fraz (słowo ‘words’ zostało źle przetłumaczone z niemieckiego i powinno oznaczać frazę) z komentarzem, opadł na kolana przed ołtarzem i przeżywał. Biskup wstawał i klękał tak siedem razy i za każdym razem orkiestra grała po jego komentarzu.Moja kompozycja musi być osądzana w tym aspekcie. Zadanie stworzenia 7. części, z których każda powinna trwać 10 minut, bez zmęczenia słuchaczy, nie było proste. Wkrótce odkryłem, że nie utrzymałem zadanego czasu trwania”.
Haydn napisał Siedem Ostatnich Słów w 1786 roku na pełną orkiestrę. Rok później przedstawił odmienną wersję na kwartet skrzypcowy, która stała się najpopularniejszą wersją. W tym samym czasie wydawca opublikował transkrypcję fortepianową.
W 1795 roku Haydn podróżował po Niemczech i Austrii. W Passau usłyszał aranżację na chór, dokonaną przez chórmistrza Josepha Friebertha, który dodał kilka chorałów do oryginału. Dopiero wtedy Haydn stworzył własną wersję z chórem i to należy uznać za właściwe oratorium. Wykorzystał tekst Barona Gottfrieda van Sweden. Ta ostateczna wersja została wykonana w Wiedniu w 1796 roku, a opublikowana została w 1801 roku.
Oratorium „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu” to jedna z najbardziej uduchowionych i subtelnych kompozycji Haydna. Była to muzyczna proklamacja wielkiej wiary w Boga.
Jest to naprawdę piękna muzyka, pełna wyrazu i mimo tematyki, pełna wdzięku.

Józef Haydn – Portet z 1792 roku

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa