Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Czernice Borowe, dnia 25 lipca 2012r.

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika
06-415 Czernice Borowe, ul. Kościelna 12

 

                                                            Do wszystkich wykonawców

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 759 ze zm) o wartości nie przekraczającej 14 000 euro.
Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 1/2012 z dnia 18 lipca 2012r. na wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach projektu „Renowacja dzwonnicy przykościelnej w Czernicach Borowych”.

/-/ ks. Michał Gaszczyński
Proboszcz Parafii

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa