Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

19 lutego 2023 r. przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika – astronoma, matematyka, lekarza, prawnika, ekonomisty, twórcy teorii heliocentrycznej. W dniu urodzin wybitnego uczonego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Mikołaj Kopernik jest także jednym z patronów roku 2023.

„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”

Mikołaj Kopernik przeszedł do historii jako twórca przełomowej dla nowożytnej nauki teorii heliocentrycznej.

Przyszły astronom urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu w rodzinie kupieckiej. Po jego śmierci ojca opiekę nad Mikołajem przejął brat matki, Łukasz Watzenrode, przyszły biskup warmiński. Z inicjatywy wuja podjął studia z prawa kanonicznego na uniwersytecie w Bolonii oraz studia medyczne w Padwie, połączone z uzyskaniem doktoratu z prawa kanonicznego na uniwersytecie w Ferrarze. Wcześniej studiował nauki matematyczno-przyrodnicze w Akademii Krakowskiej.

Podczas pobytu we Włoszech Kopernik doskonalił znajomość języków klasycznych, tłumacząc z języka greckiego na łacinę dzieła Teofilakta Symokatty (VII w.), a także pogłębiał studia nad tradycją pitagorejską.

Większości swych obserwacji astronomicznych Mikołaj Kopernik prowadził we Fromborku, gdzie zmarł 24 maja 1543 r.

Rok 2023 pod patronatem Mikołaja Kopernika

Rok 2023 został ustanowiony przez Senat RP Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci polskiego astronoma.

W uchwale senatorowie wskazali, że w swoim najsłynniejszym dziele „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaj Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, które zburzyły ówczesny obraz świata. Jego odkrycie spowodowało rewolucję naukową, zwaną przewrotem kopernikańskim.

Senatorowie podkreślili również patriotyzm Kopernik: „przez całe życie był wiernym poddanym kolejnych królów polskich z dynastii Jagiellonów, jak pisał nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem Ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić.”

Centralnym punktem obchodów Roku Mikołaja Kopernika będzie zorganizowany w Toruniu Światowy Kongres Kopernikański.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa