Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

22 lutego 2022 roku przypada 91. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie” św. siostrze Faustynie Kowalskiej w 1931 roku. Centralna uroczystość odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku 14/18 w Płocku. Eucharystii będzie przewodniczył biskup płocki Piotr Libera. 19 lutego rozpoczynają się rekolekcje do duchowego przygotowania się do tego wydarzenia.


22 lutego 1931 roku w płockim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia s. Faustyna Kowalska po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”. W tym roku przypada 91. rocznica tego wydarzenia.
Centralna uroczystość rocznicowa odbędzie się na terenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku 14/18 w Płocku. 22 lutego (wtorek) Eucharystii o godz. 17.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi biskup płocki Piotr Libera. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewni Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses.
Tego dnia Eucharystie w sanktuarium będą sprawowane także o godz. 6.30, 10.00, 12.00. W Godzinę Miłosierdzia 15.00 odmówiona zostanie Koronka do Miłosierdzia Bożego. O godz. 16.30 czciciele Bożego miłosierdzia pomodlą się Litanią do Miłosierdzia Bożego.
Przed 91. rocznicą można uczestniczyć w rekolekcjach „Doświadczyć Bożego Miłosierdzia”. Od 19 do 21 lutego o godz.17.00 duchowe przygotowanie poprowadzi ks. Sławomir Czajka, biblista, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.
Trwa Wielka Nowenna przed 100-leciem objawienia. W roku 90. rocznicy w sanktuarium zainicjowano dar duchowy, polegający na odmówieniu 91 Koronek do Miłosierdzia Bożego – modlitwy podyktowanej przez Pana Jezusa św. siostrze Faustynie. Intencję, datę i miejsca odmówienia wierni wpisywali na specjalnym folderze. Foldery te zostaną złożone u stóp Jezusa Miłosiernego w Eucharystii w 91. rocznicę objawienia, czyli 22 lutego.
Czciciele Bożego miłosierdzia 22 lutego o godz. 19.00 wezmą też udział w akcji „Zapal Światło Miłosierdzia”, polegającej na zapaleniu światła w oknie domu, przy kapliczkach i krzyżach – na znak duchowej łączności z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.
W 91. rocznicę, w nocy z 22 na 23 lutego w sanktuarium odbędzie się nocna adoracja Najświętszego Sakramentu, w ramach Dni Eucharystycznych, które trwają w diecezji płockiej w czasie synodu. W adoracji uczestniczyć będzie m.in. Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, młodzież, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Rycerze Jana Pawła II, Wspólnota „Faustinum”, Wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji w Płocku, Oaza Rodzin.
24 lutego o godz. 17.00 w Towarzystwie Naukowym Płockim odbędzie się wykład s. M. Paschalisy Walendziuk ISMM „Betlejem Orędzia Miłosierdzia. Z dziejów Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku”. Odczyt będzie połączony z prezentacją książki o historii obecności zgromadzenia w Płocku. Spotkanie organizuje sekcja humanistyczna TNP, poprowadzi je dr Wioletta Żórawska.
Budujące się Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku na portalu udasie.pl prowadzi zbiórkę na niezbędne prace: – W 2015 roku Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia rozpoczęło budowę nowego sanktuarium, w tym kościoła, który mógłby pomieścić około 1,5 tysiąca osób. W górnej części budynku będzie kaplica dziennej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz główna nawa kościoła. W dolnej części zaplanowano Muzeum Św. Siostry Faustyny, sale prelekcyjne, Dom Pielgrzyma – przekazuje s. Diana Kuczek ISMM, przełożona płockiego klasztoru.
Osoby, które zdecydują się wesprzeć tę szlachetną zbiórkę, mogą to uczynić za pośrednictwem strony płockiego sanktuarium: https://milosierdzieplock.pl/pl/dokoncz-z-nami-budowe-sanktuarium-2021 (gdzie znajduje się przekierowanie na zbiórkę na portalu udasie.pl) lub bezpośrednio na portalu udasie.pl. Na stronach tych można też znaleźć szczegółowy opis zbiórki.

Św. s. Faustyna Kowalska (1905-1938) w wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Od początku pobytu w zakonie była „obdarzona darem modlitwy kontemplacyjnej i mistycznej”. W 1930 r. św. Faustyna zamieszkała w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, spędziła w nim lata 1930-1932. Dnia 22 lutego 1931 r., w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 26-letnia Faustyna miała pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego.
Wydarzenie to tak opisała w swym „Dzienniczku”, który powstawał w latach 1934-1938: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie: jeden czerwony, a drugi blady /…/. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: +Jezu, ufam Tobie+. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie”.
S. Faustyna usłyszała też życzenie, dotyczące ustanowienia w kościele Święta Miłosierdzia Bożego. Wola Pana wypełniła się, gdy powstał słynny obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem: „Jezu, ufam Tobie”, a Papież Polak wprowadził nowe święto kościelne – Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
„W myślach przemierzam ten świetlisty szlak, na którym św. Faustyna Kowalska przygotowywała się do przyjęcia orędzia o miłosierdziu – szlak od Łodzi i Warszawy, poprzez Płock, Wilno po Kraków” – te słowa wypowiedział papież Jan Paweł II, który 30 kwietnia 2000 roku w Rzymie wyniósł na ołtarze siostrę Faustynę.
Na terenie klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a w nim kaplica z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny. Odwiedzają je pielgrzymi z Polski i całego świata, rocznie około 14-15 tysięcy osób. W ciągu minionych 10 lat w miejscu pierwszego objawienia modlili się pielgrzymi z 74 krajów. Od 2015 roku trwa kompleksowa rozbudowa sanktuarium. Docelowo powstaje kościół na 1,5 tys. miejsc, 50-osobowy dom pielgrzyma, muzeum.
W 80. rocznicę objawień św. Faustyny, 22 lutego 2011 r., biskup płocki Piotr Libera przyjął w swym herbie biskupim wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: „Jesu, in Te confido – Deus Caritas est” – „Jezu, ufam Tobie – Bóg jest Miłością”. W liście pasterskim do wiernych napisał wtedy, że wizerunek Chrystusa z wizji św. Faustyny „ma przypominać, że zawsze jesteśmy objęci czułą Miłością Boga, że ta Miłość, nawet, gdy nie jest kochana, nawet, gdy zostaje odrzucona, wciąż czeka na grzesznika i dla każdego ma otwarte ramiona”.
Jubileuszowej Eucharystii w 90. rocznicę pierwszego objawienia 22 lutego 2021 r. przewodniczył abp Jan Romeo Pawłowski z Rzymu, sekretarz ds. reprezentacji papieskich, odpowiedzialny za nuncjatury apostolskie na świecie.
„Jezus tutaj postanowił zapalić iskrę swojego miłosierdzia, które potem, przez posługę siostry Faustyny, miało zapalić cały świat. Przez 90 lat modlitwa „Jezu ufam Tobie” była i jest powtarzana miliardy rady. Modlitwa objawiona Faustynie dopełnia Modlitwę Pańską – «Ojcze nasz». Ta modlitwa pokazuje, jak się modlić do miłosiernego Syna Boga. Ileż razy wołano nią w świątyniach, szpitalach, więzieniach, wśród chorych, utrudzonych, skazanych i teraz, gdy pandemia zmieniła i przeraziła świat” – powiedział wtedy gość z Watykanu.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa