Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Zapowiadana przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Czernicach Borowych pielgrzymka autokarowa do Częstochowy – Przeprośnej Górki – Gidli na dzień 21 – 22.08.2014 doszła do skutku. Na szlak pielgrzymkowy wyruszyliśmy dwoma autokarami w liczbie 95 pielgrzymów, głównie z parafii Czernice Borowe, byli również parafianie z Rostkowa, Węgry, Pawłowa i Gruduska. Pielgrzymka ta była dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II. Na szlak pielgrzymkowy wyruszył również proboszcz parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych Ks. Michał Gaszczyński oraz brat Marcin Mosakowski który pochodzi z Ciechanowa, a obecnie pracuje w Papieskim Kościelnym Instytucie Polskim w Rzymie. Przed podróżą błogosławieństwa udzielił Ks. Michał, odmówiliśmy modlitwę “Pod Twoją Obronę” i wyruszyliśmy o godzinie 23:00. Podróż minęła spokojnie. W Częstochowie byliśmy o godzinie 4:20 rano – piątek. Przed godziną 5:00 rano poszliśmy do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Byliśmy pierwszymi pielgrzymami w kaplicy, zajęliśmy miejsca przed cudownym obrazem. O godzinie 5:30 uczestniczyliśmy w śpiewie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Kiedy wybiła godzina 6:00 rozległy się fanfary, przy dźwiękach których został odsłonięty cudowny obraz. Był to bardzo wzruszający moment. Po odsłonięciu obrazu uczestniczyliśmy w Eucharystii, sprawowanej w intencji pielgrzymów. W koncelebrze uczestniczył proboszcz Ks. Michał Gaszczyński, który przeczytał Ewangelię i udzielał Komunii Świętej. Tego dnia przeżywaliśmy liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Królowej.
Stałym punktem pielgrzymek do Częstochowy jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej na wałach Jasnogórskich której przewodniczył Szafarz Nadzwyczajny Komunii Świętej – p. Jan Pikus. Od 9:00 do 12:00 pielgrzymi mieli czas wolny na dalszą modlitwę osobistą oraz zakup pamiątek. W południe wzięliśmy udział w zasłonięciu Cudownego Obrazu.
Niedaleko od Jasnej Góry znajduje się Park Miniatur Sakralnych, do którego się udaliśmy. Obiekty sakralne wykonane zostały w skali 1:20 lub 1:10. Przewodnik bardzo ciekawie opowiadał o każdym obiekcie, które pochodzą głównie z Europy. Uwieńczeniem zwiedzania był pomnik – monument Świętego Jana Pawła II mierzący ok. 14 m wysokości, na tle którego zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.
W dalszej części pielgrzymki udaliśmy się do Przeprośnej Górki. W czasie podróży odmówiliśmy część Bolesną Różańca Świętego. Po dotarciu do Sanktuarium Świętego Ojca Pio na Przeprośnej Górce uczestniczyliśmy w spotkaniu z Kustoszem tego szczególnego miejsca, który opowiedział nam o jego historii, a także otrzymaliśmy obrazki z wizerunkiem Ojca Pio z modlitwą ku jego czci. Tam również była sprawowana Eucharystia poprzedzona nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego ponieważ była to godzina 15:00. W asyście liturgicznej sprawowanej Mszy Świętej uczestniczyli: brat Marcin oraz lektorzy Damian i Piotr Mikłowscy. Po zakończonej Eucharystii ucałowaliśmy relikwie Świętego Ojca Pio.
Następnie wyruszyliśmy dalej do sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Gidlach, gdzie posługę duszpasterską pełnią Ojcowie Dominikanie. W czasie podróży odmówiliśmy Litanię Loretańską do NMP oraz śpiewaliśmy różne pieśni religijne. Jeden z Ojców Dominikanów bardzo ciekawie opowiedział historię powstania sanktuarium. W sklepiku klasztornym mogliśmy kupić okolicznościowe pamiątki i zaopatrzeć się w “Gidelskie wino” o właściwościach leczniczych.
Po modlitwie w Gidlach wyruszyliśmy do Czernic Borowych pokonując ok. 350 km drogi. Do zmroku śpiewaliśmy pieśni dziękczynne za dar kończącego się dnia i przeżywanej pielgrzymki oraz wszystkie otrzymane łaski. Pieśnią kończącą wspólne śpiewanie była tradycyjna pieśń “Wszystkie nasze dzienne sprawy”.
Dla wszystkich, którzy wzięli udział w tej pielgrzymce było to niesamowite przeżycie duchowe, ale przede wszystkim dla tych którzy po raz pierwszy odwiedzili Jasną Górę były to niezapomniane chwile. Szczególnie wzruszające było odsłonięcie Cudownego Obrazu przy dźwiękach jasnogórskiego hejnału granego na fanfarach.
Pod koniec wspólnego pielgrzymowania Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Czernicach Borowych podziękował pielgrzymom za chrześcijańską postawę oraz Księdzu Proboszczowi Michałowi Gaszczyńskiemu za opiekę duchowną i sprawowaną Eucharystię oraz bratu Marcinowi, który niebawem kończy swoje wakacje i wraca do Rzymu. Słowa podziękowania zostały wyrażone Panom Kierowcom za bezpieczną jazdę razem z życzeniami dalszych szczęśliwych podróży. Szczególne podziękowania należą się Pani Danucie Adamskiej – parafiance z Rostkowa, która zorganizowała wysokiej klasy autobusy i zadbała o ogólną organizację pielgrzymki.
Wszyscy wróciliśmy trochę zmęczeni, ale na pewno umocnieni duchowo oraz wdzięczni Bogu za łaskę tej pielgrzymki, a przede wszystkim za dar kanonizacji Papieża Polaka Jana Pawła II.

Jan Pikus – Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa