Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Szanowni Państwo!

Za nami pierwsze, tak wyczekiwane, wczesnowiosenne dni. Jednak dla strażaków okres wczesnej wiosny – szczególnie miesiące marzec i kwiecień – od lat kojarzą się ze wzmożoną ilością zdarzeń związanych z wypalaniem traw.

Od kilku lat obserwujemy utrzymującą się na wysokim poziomie ilość działań ratowniczo – gaśniczych związanych z pożarami traw na terenie województwa mazowieckiego. Pomimo corocznych licznych działań prewencyjnych, mających uświadamiać o szkodliwości tego procederu, ilość interwencji związanych z gaszeniem pożarów traw oscyluje na poziomie kilku tysięcy. Od początku 2022 roku na terenie województwa mazowieckiego odnotowano już ponad 3 500 pożarów związanych z wypalaniem traw. Każdy z tych pożarów niesie za sobą tragiczne konsekwencje dla ekosystemu i stanowią zagrożenie dla życia zwierząt i ludzi. Za większość z tych zdarzeń, niestety, odpowiedzialność ponosi człowiek.

Tak, proszę Państwa – wypalanie traw jest groźne również dla życia ludzkiego i trzeba o tym głośno przypominać. W 2013 r. podczas jednej z akcji gaśniczych związanych z usuwaniem pożarów traw na terenie naszego województwa zginął strażak. W tym roku tragiczny bilans zdarzeń związanych z wypalaniem traw to już jedna ofiara śmiertelna i siedmioro poszkodowanych.

Charakterystyczne dla tych pożarów jest to, że bardzo często wymykają się one spod kontroli, przenosząc się na pobliskie lasy i zabudowania. Pożary te są trudne do opanowania, a przy silnym wietrze bardzo szybko rozprzestrzeniają się na ogromne powierzchnie. Ludzie w wyniku takich zdarzeń, niejednokrotnie, tracą dorobek całego życia, a osoby przebywające w sąsiedztwie pożaru ulegają zatruciu dymem. Inną konsekwencją tego rodzaju pożarów jest również zmniejszenie widoczności na drogach związane z dużym zadymieniem, co skutkować może kolizjami drogowymi. Podpalanie traw jest zatem bardzo ryzykownym sposobem przeprowadzania wiosennych porządków.

Wypalanie traw to również duże zagrożenie dla lasów. Tereny upraw rolniczych i leśnych często ze sobą sąsiadują, a czasem wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków często przenosi się na obszary leśne, stanowiąc zagrożenie dla leśnej zwierzyny niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątków lat.

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ – WYPALANIE TRAW JEST ZABRONIONE I KARALNE!

Przepisy zakazujące wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Pamiętajmy i weźmy sobie do serca apele strażaków: Wypalanie traw jest niebezpieczne, szkodliwe dla całego ekosystemu, kompletnie nieopłacalne i zabronione prawem.

Warszawa, dnia 30 marca 2022 r.

nadbryg. Jarosław Nowosielski

Mazowiecki Komendant Wojewódzki

Państwowej Straży Pożarnej

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa