Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

4 lutego po raz pierwszy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ludzkiego Braterstwa.

Temat braterstwa pojawia się często w ostatnim czasie w nauczaniu bp. Piotra Libery, bo trudny czas epidemii powinien w każdym człowieku wyzwolić ducha solidarności i braterstwa. Przypominamy o tym w dniu, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Dniem Ludzkiego Braterstwa. O jego obchodzenie i propagowanie tej idei apeluje Ojciec Święty Franciszek.

Biskup Piotr Libera podjął ten temat m.in. w liście pasterskim na Adwent 2020 r.:

Właśnie w takim czasie odkrywamy, jak wiele zależy nie tylko od wielkich tego świata, ale od zwykłych ludzi, którzy reagują na lęk, poświęcając życie dla innych. Odkrywamy, jak mocno ludzkie istnienia są splecione i podtrzymywane właśnie przez zwykłych ludzi, którzy okazują się bohaterami nie historii wielkich bitew, ale naszej codziennej historii: lekarzy, pielęgniarek, sanitariuszy, laborantek, salowych, a także kobiet przy kasach supermarketów, sprzątaczek, opiekunek, rehabilitantów, pracowników transportu, mężczyzn i kobiet pracujących dla zapewnienia usług społecznych i bezpieczeństwa, wolontariuszy, zakonnic, księży. Od ich – od Waszej rzetelności, a często i heroizmu zależy nasze życie i przyszłość. Wiele razy powtarzamy, że nikt nie zbawia się sam.

Również w Wielkim Poście ubiegłego roku, gdy zaczynała się epidemia koronawirusa, biskup apelował o “wyobraźnię miłosierdzia”.

Apeluję o postawę pomocy i gotowości, zwłaszcza wobec ludzi starszych, chorych, cierpiących. Spróbujmy jeszcze bardziej przeżyć sąsiedzką solidarność przez najprostsze gesty życzliwości i zainteresowania. Zadbajmy o to, by “jeden drugiego brzemiona nosił” (Ga 6,2) w miejscach pracy i codziennych okolicznościach życia. Szczególną opieką otoczmy dzieci i młodzież. Uczmy ich odpowiedzialności i wrażliwości na krzywdę i cierpienie.

W kontekście zbliżającej się 90. rocznicy pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego w Płocku, warto podkreślić, że ludzkie braterstwo jest owocem miłosierdzia przeżywanego w modlitwie i czynie. “Miłosierdzie to braterstwo ludzi i godność każdego człowieka, także syna marnotrawnego, a przezwyciężanie grzechu i egoizmu społecznego – takie są podstawowe konsekwencje społeczne Miłosierdzia Boga” – napisali przed pięcioma laty, w Roku Miłosierdzia, członkowie Rady Społecznej przy biskupie płockim.

Rok liturgiczny 2022/2023

Poczta www

Archiwa