Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej
2 marca 2021 - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „B” 28.02.2021 Druga niedziela Wielkiego Postu jes ... +++ 2 marca 2021 - Intencje Mszy Świętych 01.03.2021 – 07.01.2021 DATA GODZINA TREŚĆ INTENCJI PONIE ... +++ 1 marca 2021 - 18. rocznica urodzin Anny Zembrzuskiej 21.02.2021 +++ 1 marca 2021 - 18. rocznica urodzin Adriana Stępień 28.02.2021 +++ 27 lutego 2021 - Żyjmy Eucharystią – Niedziela „Ad Gentes” – 28.02.2021 +++ 27 lutego 2021 - Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy +++ 23 lutego 2021 - „Jezus wybrał Płock”: 90. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Świat potrzebuje miłosierdzia Bo ... +++ 23 lutego 2021 - 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 14-20.02.2021 +++ 23 lutego 2021 - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „B” 21.02.2021 Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkieg ... +++ 22 lutego 2021 - List papieża Franciszka z okazji 90. rocznicy objawień Jezusa Miłosiernego Ojciec Święty uczestniczy w płoc ... +++ webdesign

Rok św. Stanisława Kostki

Ulicami miast, ale i niewielkich miejscowości w diecezji płockiej 6 stycznia br. pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich” przejdą Orszaki Trzech Króli – odbędzie się ich ponad dwadzieścia. Najstarszy orszak, siódmy z kolei, przejdzie w Płocku. We wszystkich parafiach diecezji tego dnia zainaugurowany zostanie Rok św. Stanisława Kostki – głównego patrona diecezji płockiej.

W Płocku Orszak Trzech Króli wyruszy o godz. 11.00 pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich”. Trasa korowodu będzie wiodła z terenu Szkół Katolickich i Wyższego Seminarium Duchownego – do kościoła parafii św. Stanisława Kostki. Jego wyjście poprzedzi modlitwa „Anioł Pański” i „Szopka Polska” w wykonaniu kleryków seminarium oraz młodzieży Szkół Katolickich. Po pokłonie Trzech Króli na płockiej „Stanisławówce” rozpocznie się około godz. 12.15 Msza św., której przewodniczył będzie biskup płocki Piotr Libera.

Kolędy w trakcie wydarzenia wykona Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Zostanie także rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową: „Niech barwny, radosny korowód, ze śpiewem polskich kolęd i uśmiechem na ustach będzie znakiem wdzięczności dla Boga – który `jest dla wszystkich`” – napisał w zaproszeniu na orszaki w diecezji ks. biskup Piotr Libera.

Orszaki Trzech Króli odbędą się również m.in. w: Ciechanowie – z udziałem biskupa pomocniczego diecezji płockiej Mirosława Milewskiego, Rypinie,, Pułtusku, Czerwińsku nad Wisłą, Gąbinie, Golubiu-Dobrzyniu, Gołyminie, Skępem, Gostyninie, Janowie, Nasielsku, Makowie Mazowieckim, Nowym Dworze Mazowieckim, Obrytem, Płońsku, Popowie, Przasnyszu, Raciążu, Radzanowie nad Wkrą, Sierpcu, Tłuchowie i Żurominie.

Będą one miały różną formę, na przykład pochody gwiaździste, czyli z różnych miejsc jednej miejscowości czy orszaki zmotoryzowane (samochodowe, na traktorach). Niemal wszędzie towarzyszyć im będą atrakcje, na przykład jasełka czy wspólne kolędowanie, W każdej miejscowości orszaki będą się rozpoczynały lub kończyły Mszą św. Ich organizatorami są m.in. parafie, organizacje i stowarzyszenia katolickie, samorządy lokalne.

Tego dnia w parafiach diecezji płockiej zainaugurowany zostanie także Rok św. Stanisława Kostki (1550-1568) – patrona dzieci, młodzieży i głównego patrona diecezji, pochodzącego z Rostkowa koło Przasnysza. Ponadto orszaki wpiszą się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd w trakcie orszaków pojawią się nawiązania do tego wydarzenia oraz sylwetki Polaków, którzy się do tego przyczynili.

Szacuje się, że w diecezji płockiej przejdzie ponad 20 Orszaków Trzech Króli, aby w ten ewangelizacyjny sposób oddać cześć Nowonarodzonemu Dzieciątku Jezus.

I. W związku z obchodzonym Rokiem św. Stanisława Kostki, kierując się duchowym dobrem wiernych, powołując się na dekrety Penitencjarii Apostolskiej z dnia 1 grudnia 2017 r. (N. 1060/17/I; N. 1061/17/I), ustanawiam następujące miejsca święte, w których wierni mogą uzyskać odpust zupełny przez nawiedzenie, indywidualne lub w grupie pielgrzymkowej, w czasie trwania Roku św. Stanisława Kostki (od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.):

1. Sanktuarium: Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie

2. Kościoły parafialne w parafiach pw. św. Stanisława Kostki:

– Kościół parafii pw. św. Stanisława Kostki w Dębsku

– Kościół parafii pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem

– Kościół parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku

– Kościół parafii pw. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

– Kościół parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku

– Kościół parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie

– Kościół parafii pw. św. Stanisława Kostki w Smardzewie

– Kościół parafii pw. św. Stanisława Kostki w Wojnówce

3. Kościoły parafialne pw. św. Stanisława Kostki:

– Kościół pw. św. Stanisława Kostki parafii pw. Świętej Trójcy
w Krajkowie

– Kościół pw. św. Stanisława Kostki parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu

4. Inne miejsca:

– Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Kacicach, kościół filialny parafii pw. św. Józefa w Pułtusku

– Kościół chrztu św. Stanisława Kostki: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu

– Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Płocku, posiadająca relikwie św. Stanisława Kostki

– Kaplica pw. Dobrego Pasterza w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, św. Stanisław Kostka jest patronem uczelni

– Kaplica pw. św. Stanisława Kostki w Szkołach Katolickich w Płocku

II. Do uzyskania odpustu podczas nawiedzenia kościoła lub kaplicy wymagane są:

– uczestnictwo we Mszy św. lub nabożeństwie ku czci św. Stanisława Kostki lub modlitwa do Boga przed obrazem św. Stanisława Kostki zakończona: Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do NMP i św. Stanisława Kostki,

– stan łaski uświęcającej,

– wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,

– przyjęcie Komunii św.,

– modlitwa w intencjach Ojca Świętego, jako wyraz jedności z Kościołem.

III. Odpust zupełny można uzyskać w wymienionych wyżej kościołach lub kaplicach jeden raz dziennie pod warunkami wyżej wymienionymi ofiarując go w intencji własnej lub za zmarłych.

IV. W dniu  25 listopada 2018 r., w Uroczystość Chrystusa Króla, na liturgiczne zakończenie Roku św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej, które odbędzie się w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, zostanie udzielone wszystkim wiernym obecnym na Mszy św., według wskazań Penitencjarii Apostolskiej, papieskie błogosławieństwo połączone z uzyskaniem odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Wierni, którzy z powodu rozumnej przyczyny nie będą mogli fizycznie uczestniczyć w tej Mszy św. będą mogli otrzymać błogosławieństwo papieskie wraz z odpustem zupełnym pod warunkiem, że pobożnie będą się łączyć przez radio lub telewizję w przeżywaniu tej liturgii.

V. Wierni, którzy z powodu starości lub poważnej choroby nie mogą opuszczać domu, mogą otrzymać odpust zupełny w Roku św. Stanisława Kostki pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, który uzyskuje się przez sakramentalną spowiedź; wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; przyjęcie Komunii św.; modlitwa w intencjach Ojca Świętego), jeśli tylko mają intencję otrzymania odpustu i jeśli duchowo łączą się w przeżywaniu nabożeństw jubileuszowych ofiarując swoje modlitwy i cierpienia miłosiernemu Bogu.

VI. Serdecznie zachęcam duszpasterzy, szczególnie stróżów miejsc związanych z kultem św. Stanisława Kostki, aby sprawowali, kiedy to możliwe Msze wotywne ku czci św. Stanisława Kostki lub Liturgie słowa, czy inne nabożeństwa, czuwania, adoracje i formy modlitwy ku czci św. Stanisława Kostki. Proszę, aby podczas tych liturgii i nabożeństw sprawować również sakrament pokuty i pojednania.

Płock, dnia 27 grudnia 2017 r.

W święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty

† Piotr Libera Biskup Płocki

Umiłowani Diecezjanie, Pierwszy dzień Nowego Roku daje mi jeszcze jedną sposobność, aby złożyć Wam, Waszym Rodzinom i Waszym Drogim Duszpasterzom najlepsze życzenia Błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi – Matki Bożej i tak potrzebnego światu – Bożego pokoju. Korzystając z tej okazji, pragnę podzielić się z Wami radosną nowiną, że z inicjatywy naszej Diecezji, przychylając się do mojej prośby, Episkopat Polski ogłosił rozpoczynający się dzisiaj Rok 2018 – Rokiem Świętego Stanisława Kostki, z racji przypadającej 15 sierpnia 450. rocznicy Jego śmierci. Jak zapewne wiecie, Święty Stanisław Kostka urodził się w naszej prastarej Diecezji, w Rostkowie koło Przasnysza. Zarówno ze strony ojca, jak i matki pochodził z wielce zasłużonych rodów Mazowsza. Ten młody polski szlachcic opromienił świętością naszą ziemię i całą Ojczyznę, a od wielu już lat jest szczególnym opiekunem i orędownikiem dzieci i młodzieży. Wielki to zaszczyt dla nas, że w Roku Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę, Święty Stanisław Kostka, ogłoszony już w 1671 roku patronem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, będzie patronował także nam, u progu XXI wieku, w dniach naszego narodowego świętowania. Już za dwa tygodnie wysłuchamy we wszystkich świątyniach Listu Episkopatu Polski, poświęconego temu wspaniałemu Świętemu. Pod koniec czerwca zapraszam Was na Diecezjalną Pielgrzymkę śladami Świętego Stanisława Kostki, do jego grobu na rzymskim Kwirynale. W sierpniu przeżywać będziemy Diecezjalne Uroczystości Stanisławowskie, którym przewodniczyć zechciał Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. We wrześniu będzie miało miejsce spotkanie dzieci i młodzieży Diecezji z ich Patronem w Przasnyszu i Rostkowie, a 25 i 26 tegoż miesiąca będziemy gościć w Płocku wszystkich polskich Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów, zgromadzonych z tej okazji na dorocznej Konferencji Episkopatu. „Witaj, Święty Stanisławie” – powtarzam wraz z Wami strofę od tylu, tylu lat śpiewanej u nas pieśni i wołam: Błogosław naszej Ojczyźnie, błogosław Mazowszu i Ziemi Dobrzyńskiej, błogosław Rodzicom, dzieciom i młodzieży. Amen.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Biskup Piotr Libera

Rok liturgiczny 2020/2021


Poczta www

Archiwa
Baza Polskiego Towarzystwa Genealogicznego