Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Dzisiaj druga niedziela Wielkanocy, która kończy oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i jest nazywana w tradycji niedzielą przewodnią lub białą (od zwyczaju noszenia białych szat w pierwszym tygodniu po Wielkanocy przez nowo ochrzczonych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa). Jest to również Niedziela Miłosierdzia Bożego, ponieważ prosił o to sam Pan Jezus za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny, a ten dzień ustanowił Święty Jan Paweł II w 2000 roku.
 2. Za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego możemy uzyskać dzisiaj odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, którymi są: stan łaski uświęcającej i przystąpienie do Komunii Świętej, brak przywiązania do grzechu choćby powszedniego oraz dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub za kogoś zmarłego.
 3. Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna 74. Tydzień Miłosierdzia, który w tym roku przebiega pod hasłem roku duszpasterskiego w Polsce „Mocni w Duchu Świętym”.
 4. Dzisiejsza niedziela jest także świętem patronalnym Caritas w Polsce, a więc także naszego Parafialnego Zespołu Caritas, któremu składamy serdeczne życzenia i dziękujemy za podejmowane dzieła miłosierdzia wśród nas.
 5. Z okazji rozpoczynającego się dziś Tygodnia Miłosierdzia warto przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II z roku 2002 wypowiedziane w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”
 6. Z okazji drugiej niedzieli miesiąca modlitwę różańcową przed Mszą Świętą o godzinie 10:00 z Litanią do Miłosierdzia Bożego prowadziło Koło Żywego Różańca z Żeber.
 7. Niedziela za tydzień, to trzecia niedziela Wielkanocy, która z ustanowienia Episkopatu Polski jest obchodzona jako Niedziela Biblijna i rozpoczyna Tydzień Biblijny. W tym roku będzie to drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, a konkretnie Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Przed każdą Mszą Świętą będziemy odczytywać fragmenty tego Listu, którego treść i hasło tego dnia i tygodnia „Weźmijcie Ducha Świętego”(J 20,22), nawiązują do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 8. Jutro w poniedziałek będziemy świętować przeniesioną z Wielkiego Tygodnia uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msza Święta o godz. 16:30. Uroczystość ta od 1998 roku obchodzona jest 25 marca jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jeszcze raz chcemy otoczyć modlitwą każde dziecko poczęte i jego rodziców.
 9. We wtorek 10 kwietnia przypada 8. rocznica katastrofy samolotu rządowego pod Smoleńskiem. Pamiętajmy w modlitwie o ofiarach tej narodowej tragedii oraz módlmy się za naszą Ojczyznę i pokój na świecie. Od roku 2007, decyzją polskiego parlamentu, dzień 13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Katynia.
 10. W sobotę 14 kwietnia o godz. 10:00 zostało zaplanowane w kościele pierwsze spotkanie dla dzieci z klasy trzeciej razem z rodzicami w ramach przygotowania do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.
 11. Również w najbliższą sobotę o godz. 9:00 do sali spotkań na plebanii zapraszam na spotkanie wielkanocne wszystkich ministrantów.
 12. Jest jeszcze możliwość ofiarowania produktów spożywczych i środków czystości. Z przyniesionych do kościoła zakupów Parafialny Zespół Caritas przygotuje paczki dla rodzin i osób samotnych w trudnej sytuacji życiowej, które zostaną przekazane do końca kwietnia z okazji Tygodnia Miłosierdzia. Za ofiarowane produkty i złożone ofiary materialne serdeczne słowa podziękowania.
 13. Zgodnie ze zwyczajem diecezjalnym połowa ofiar składanych na tacę w Niedzielę Miłosierdzia Bożego jest przeznaczona na działalność Caritas Diecezji Płockiej.
 14. Razem z Caritas Diecezji Płockiej bardzo dziękujemy dzieciom za złożone ofiary do skarbonek w ramach Jałmużny Wielkopostnej 2018 w wysokości 400 zł.
 15. Z ofiar złożonych w Wielki Piątek na rzecz Ziemi Świętej i utrzymania Grobu Pańskiego w Jerozolimie przekażemy ofiarę w wysokości 300 zł.
 16. Dziękuję za ofiarę materialną na rzecz naszej parafii, którą w ostatnim czasie złożyli p. Wiktor i Wanda Śmigielscy z Chojnowa Kolonii.
 17. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Szkół Katolickich w Płocku serdecznie zapraszają w najbliższą sobotę – 14 kwietnia uczniów i rodziców na Dzień Otwartych Drzwi Szkół Katolickich w Płocku, który odbędzie się w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie szkoły przy ulicy bł. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego 2a w Płocku. Katolicka Szkoła Podstawowa rozpoczęła rekrutację do klasy zerowej i pierwszej, prowadzi również nabór do klas 4-8. Katolickie Liceum Ogólnokształcące ogłasza rekrutację do klas pierwszych o profilu nauk ścisłych oraz językowo-humanistycznych. Placówka ta posiada internat umożliwiający podjęcie nauki przez młodzież z terenu całej diecezji. Szkoły Katolickie w Płocku oferują kształcenie w duchu wartości chrześcijańskich, zapewniają bogatą ofertę edukacyjną, wykwalifikowaną kadrę oraz profesjonalną opiekę wychowawczą. Szczegóły dostępne na stronie internetowej szkoły: www.stanislaum.pl (dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 799 049 394 lub e-mail: kontakt@stanislaum.pl).
 18. Wszystkim parafianom i naszym gościom obchodzącym w tym tygodniu swoje imieniny oraz inne osobiste uroczystości składamy serdeczne życzenia. Modlitwą otaczamy chorych, a zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.
 19. Na zakończenie Mszy Świętej o godz. 12:00 List gratulacyjny Biskupa Płockiego oraz życzenia dla diamentowych jubilatów p. Haliny i Zygmunta Kuskowskich z Kuskowa z okazji 60. rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.
 20. Kończy się oktawa świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy zawsze trwali w radości paschalnej i byli wiarygodnymi świadkami miłosierdzia. Niech słowa Świętego Tomasza Apostoła „Pan mój i Bóg mój”, będą naszym codziennym wyznaniem wiary.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa