Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

I Diecezjalne Święto Policji ku czci patrona św. Michała Archanioła odbyło się w parafii św. Wojciecha w Płocku, z inicjatywy ks. kan. dr. Jerzego Ławickiego, proboszcza tej parafii i diecezjalnego kapelana Policji.

Mszy św. koncelebrowanej z udziałem komendantów komend Policji, ich zastępców oraz księży kapelanów, przewodniczył biskup senior Roman Marcinkowski. Powiedział w homilii, że niekiedy wiara ludzi jest wiarą poszukującą, pełną wątpliwości, z pretensjami i żalami, że cos nieszczęśliwego się wydarzyło, że Pan Bóg temu nie zapobiegł.

– Bóg daje człowiekowi czas, aby ten dojrzał w wierze. Bóg jest cierpliwy, chce by to człowiek sam nawrócił się łaską daną od Niego. Człowiek potrzebuje pewnych sytuacji, by to zrozumieć, taka jest Boża pedagogia – głosił hierarcha.

Na zakończenie Mszy św. podziękował policjantom za ich uczestnictwo we wspólnej modlitwie, za świadectwo wiary. Polecił policjantów i ich rodziny wstawiennictwu św. Michała Archanioła. Podkreślił, że policjanci pełnią swą służbę często z narażeniem życia, że „bronią wiernych przed złem”. Poza tym zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom różnych wydarzeń religijnych.

Podczas uroczystości złożono kwiaty pod tablicą dedykowaną poległym i zmarłym funkcjonariuszom Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej Polskiej oraz pod witrażem św. Michała Archanioła, ufundowanym przez płockich policjantów. Po Mszy św. jej uczestnicy spotkali się integracyjnie przy wspólnym stole.

Na płockiej uroczystości obecna była kompania honorowa Policji i poczty sztandarowe komend Policji z terenu diecezji płockiej.

Organizatorami wydarzenia byli: ks. kan. dr Jerzy Ławicki, diecezjalny kapelan Policji, Komenda Miejska Policji w Płocku i Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa