Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

W niedzielę 9 czerwca br. parafia Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych przeżywała II Piknik Rodzinny zorganizowany przez Radę Duszpasterską, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej. O godzinie 12:00 w kościele została odprawiona uroczysta Msza święta z udziałem Parafian i Gości, która rozpoczęła wspólne świętowanie. Po zakończeniu Mszy świętej o godzinie 13:30 wszyscy obecni zgromadzili się na placu przed plebanią, gdzie Pan Grzegorz Krajewski – prowadzący całość organizacyjną, przedstawił szczegółowy program pikniku. Ksiądz Michał Gaszczyński – proboszcz parafii zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy, która rozpoczęła tegoroczne rodzinne i parafialne świętowanie, a Pan Jan Pikus – prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej powitał wszystkich obecnych parafian i zaproszonych gości wśród których byli przedstawicie służb mundurowych – policji i straży pożarnej. Następnie głos zabrał Pan Benedykt Pszczółkowski – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który podkreślił wartość rodziny w życiu Kościoła i ojczyzny i życzył wszystkim przyjemnej zabawy. O godzinie 14:00 rozpoczął się występ zespołu młodzieżowego „Niekompletni”, którzy w swoim repertuarze posiadają bardzo ciekawe utwory rockowe wykonywane w języku polskim i angielskim. Kolejnym bardzo ważnym przeżyciem duchowym była pierwsza część koncertu ewangelizacyjnego zespołu Chajim, który pod kierownictwem ks. Grzegorza Walczaka zaprezentował różne utwory o tematyce religijnej, które szczególnie podobały się najmłodszym uczestnikom pikniku. O godzinie 14:30 rozpoczęły się gry i zabawy integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które poprowadziła profesjonalna grupa animacyjna „TAKT”. W programie m. in. znalazły się takie atrakcje jak: zabawa z chustą animacyjną, gry i zabawy sportowe na wesoło, konkurs „jaka to melodia”, konkurs muzyki filmowej, konkurs wiedzy religijnej, zabawy z klaunem i malowanie twarzy. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się Jeż Włodzimierz, który częstował wszystkich różnymi smakołykami. Następnie o 15:30 rozpoczęła się druga część koncertu ewangelizacyjnego zespołu Chajim, która tym razem przybrała bardziej żywiołowy charakter. Około godziny 16:00 nastąpiło otwarcie strefy wesołego miasteczka oraz rozpoczęto wspólne grillowanie. W dalszej części rodzinnego piknikowania rozpoczęły się ciekawe zabawy i pląsy przygotowane przez czernickich harcerzy ze szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem Pani Edyty Kunkowskiej i Pana Grzegorza Krajewskiego. Około godziny 18:00 druhowie strażacy z miejscowej jednostki OSP rozpalili ognisko, które wprowadziło odpowiedni nastrój do śpiewania piosenek religijnych i patriotycznych pod kierunkiem grupy śpiewającej z Koła Seniorów w Czernicach Borowych przy akompaniamencie akordeonu w wykonaniu Pana Jana Nieliwodzkiego. Podczas pikniku cały czas dostępna była oferta gastronomiczna przygotowana przez poszczególne miejscowości parafii Czernice Borowe. Do degustacji przysmaków kuchni regionalnej oraz smacznego ciasta z kawą lub herbatą zachęcała Pani Halina Krupa – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej. Nad bezpieczeństwem i porządkiem w czasie trwania pikniku czuwali druhowie strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych.
Zorganizowanie II Pikniku Rodzinnego było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz wsparciu wielu instytucji i dobroczyńców, którym organizatorzy chcą serdecznie podziękować. Parafia składa serdeczne podziękowania Fundacji „SCALAM – prostujemy drogi życia” z siedzibą w Przasnyszu za główne dofinansowanie podjętych działań o charakterze duszpasterskim, ewangelizacyjnym i wychowawczym oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okazaną pomoc. Inicjatywa parafialnego pikniku rodzinnego nawiązuje do przeżywanego w diecezji płockiej Święta Rodziny, ponieważ jest realizowana z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca oraz stwarza dobrą okazję do umocnienia wzajemnej jedności i radości w przeżywaniu niedzieli jako dnia świętego. Jesteśmy wdzięczni Opatrzności Bożej za dobrą pogodę, która nam pięknie dopisała przez cały dzień.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa