Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej
8 marca 2021 - Intencje Mszy Świętych 08.03.2021 – 14.01.2021 DATA GODZINA TREŚĆ INTENCJI PONIE ... +++ 2 marca 2021 - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „B” 28.02.2021 Druga niedziela Wielkiego Postu jes ... +++ 2 marca 2021 - Intencje Mszy Świętych 01.03.2021 – 07.01.2021 DATA GODZINA TREŚĆ INTENCJI PONIE ... +++ 1 marca 2021 - 18. rocznica urodzin Anny Zembrzuskiej 21.02.2021 +++ 1 marca 2021 - 18. rocznica urodzin Adriana Stępień 28.02.2021 +++ 27 lutego 2021 - Żyjmy Eucharystią – Niedziela „Ad Gentes” – 28.02.2021 +++ 27 lutego 2021 - Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy +++ 23 lutego 2021 - „Jezus wybrał Płock”: 90. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Świat potrzebuje miłosierdzia Bo ... +++ 23 lutego 2021 - 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 14-20.02.2021 +++ 23 lutego 2021 - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „B” 21.02.2021 Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkieg ... +++ webdesign

Głównym wydarzeniem pielgrzymki była Msza św., którą koncelebrowali kapelani i duszpasterze strażaków. Przewodniczył jej biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski. W homilii zaznaczył, że strażacy pielgrzymują do Świętego Miejsca, przed oblicze Matki Bożej Bartnickiej, aby zawierzyć Bogu „swoją codzienną służbę i pracę, swoją odwagę i poświęcenie, swoje zdrowie i swoje życie”.

Stwierdził też, że pielgrzymka ma miejsce z okazji wspomnienia św. Floriana, patrona strażaków. Zapewne wielu strażaków w dniu patrona zostało odznaczonych za dobrą pracę albo otrzymało awanse. Pogratulował im tego wiedząc, „jakim wysiłkiem i zaangażowaniem jest to okupione”.

Bp Milewski przypomniał także, że w diecezji płockiej pierwsze drużyny ogniowe powstały w 1875 r. Strażacy wielokrotnie wykazywali się miłością do Ojczyzny i patriotyzmem. Tak było na przykład po upadku Powstania Styczniowego, gdy ochotnicze straże ogniowe organizowały wydarzenia, które „budziły ducha polskości i pielęgnowały rodzimy język”. Z czasem strażacy zaczęli także prowadzić wojskową działalność konspiracyjną. Mają oni więc także swoją „piękną kartę” w walce o odzyskanie niepodległości.

„Wykonujecie zawód, który cieszy się w Ojczyźnie szacunkiem i zaufaniem społecznym. Strażak daje poczucie bezpieczeństwa i cieszy się uznaniem społeczeństwa. Pełniąc tak trudną i wymagającą posługę, musicie być blisko Pana Boga, bo bez świadomości Bożej opatrzności trudno iść w ogień, ratować ludzi z powodzi, pomagać przy wypadkach samochodowych i innych tragicznych zdarzeniach losowych. Polacy cenią wasze zaangażowanie i profesjonalizm w ratowaniu innych i ratowaniu zagrożonego mienia, cenią gotowość i wierność” – podkreślił hierarcha.

Kaznodzieja podziękował też strażakom za wierność hasłu „Bogu na chwalę, ludziom na pożytek” oraz czynny udział w uroczystościach religijnych. Świadczy to o ich „więzi z Bogiem i Kościołem”. Życzył, aby „wciąż cieszyli się szacunkiem społeczeństwa i Bożym błogosławieństwem”.

Bp Mirosław Milewski poświęcił także trzy wozy strażackie, które trafią do jednostek OSP w Krasnem, Obrębie i Bogatem.

W programie pielgrzymki znalazły się też koncerty: w wykonaniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Młode Kurpie” z Jednorożca oraz w wykonaniu Orkiestry OSP w Starej Krępie, znajdującej się na terenie parafii Święte Miejsce. Ponadto uczestnicy pielgrzymki poznali historię parafii Święte Miejsce.

Na zakończenie strażackiego spotkania ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz strażaków, podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w organizację spotkania. Poza tym strażacy otrzymali na pamiątkę książkę o św. Florianie pt. „Niezapomniany Święty” oraz pocztówkę przypominającą poprzednie pielgrzymki.

W IV Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków uczestniczyło około tysiąca osób, w tym 850 druhów: członków Ochotniczych Straży Pożarnych i pracowników Państwowej Straży Pożarnej, wraz z kadrą oficerską, a także duszpasterzy posługujących wśród strażaków. W pielgrzymce uczestniczyły również delegacje strażackie z sąsiedniej diecezji łomżyńskiej.

Obecnych było też 70 pocztów sztandarowych OSP i PSP, które odbyły defiladę przez Święte Miejsce. Zaproszenie do udziału w pielgrzymce przyjął m.in. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego oraz władze samorządowe gminy i powiatu Przasnysz.

Organizatorem pielgrzymki był diecezjalny duszpasterz strażaków ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, wydział duszpasterski płockiej Kurii Diecezjalnej, parafia św. Stanisława BM w Świętym Miejscu z ks. proboszczem Jackiem Daszkowskim oraz wieloma wolontariuszami, w tym członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich.

Źródło: Diecezja Płocka

Rok liturgiczny 2020/2021


Poczta www

Archiwa
Baza Polskiego Towarzystwa Genealogicznego