Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy świętej o godzinie 10:00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

2. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca, który jest dniem szczególnej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. W tych intencjach na zakończenie Mszy świętej zostanie ofiarowana Koronka do Miłosierdzia Bożego.

3. W przyszłą niedzielę modlitwę różańcową przed Mszą świętą o godzinie 10:00 poprowadzi Koło Żywego Różańca z Nowych Czernic, a po Mszy świętej spotkanie Koła Żywego Różańca dzieci i młodzieży.

4. Dzisiaj o godz. 12:00 zostanie odprawiona Uroczysta Msza Święta w Hołdzie Powstańcom Styczniowym, który chcemy złożyć jako wspólnota parafialna, modląc się za wszystkich poległych i pomordowanych. Powstanie Styczniowe było największym polskim powstaniem narodowym, ponieważ trwało od 22 stycznia 1863 roku do jesieni 1864 roku. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono 1229 bitew i potyczek, w tym ok. 100 na terenie naszego regionu. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których ok. 30 tysięcy poległo w walkach (dokładna liczba jest nieznana) , blisko tysiąc zostało straconych, ok. 38 tysięcy skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tysięcy wyemigrowało.
Również szlachta i włościanie z Czernic i okolic licznie uczestniczyli w Powstaniu Styczniowym. Do potyczek z kozakami doszło m.in. pod Kosmowem i Pawłowem. Jak podają źródła historyczne jeszcze w 1866 roku ukrywali się Piotr Bagieński, Franciszek Barcikowski, Antoni Gajewski, Franciszek Jakubiak i inni. Warto pamiętać, że w 1933 roku zmarł jeden z ostatnich w Polsce powstańców, 89- letni Jan Śmigielski z Czernic.
Na uwagę zasługuje liczny udział duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w Powstaniu Styczniowym. Postacią symboliczną doznanych represji po upadku powstania jest ks. Stanisław Pomirski, wikariusz pracujący w parafii Płoniawy. Został on ukarany zsyłką na Syberię do katorżniczej pracy, którą zdołał przeżyć i powrócić
w rodzinne strony.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 5 lutego – Święta Agata, męczennica sycylijska z pierwszych wieków chrześcijaństwa, której kult szybko rozszerzył się na cały Kościół.
• 6 lutego – Święci Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa