Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

W 42. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej na Jasną Górę w dniach od 6 do 14 sierpnia szło około 630 pielgrzymów, w 11 grupach oznaczonych kolorami. Najliczniejsze były grupy biało-czerwona (Płock, Bodzanów, Bielsk) i biała (Ciechanów, Strzegowo), liczące po około 100 osób. Pątnicy pokonali około 270 km, nie poddając się pogodowym przeciwnościom: w ciągu niemal 9 dni wędrowali i w chłodzie, i w upale.

– W tym roku na pielgrzymce nie było młodzieżowo, szły w niej osoby w różnym wieku, od kilkulatków wiezionych na wózkach aż po 80-letnich seniorów. Obserwowaliśmy ciszę, skupienie, zasłuchanie w treści konferencji, ale też dobrą organizację wędrówki. Myślę, że pielgrzymi wiedzieli, po co wyruszyli – komentował ks. Jacek Prusiński, który po raz 11. był głównym przewodnikiem pielgrzymki, natomiast uczestniczył w pielgrzymce po raz 26.

Zdaniem przewodnika, pielgrzymowanie przebiegło w dobrym klimacie, w poczuciu wspólnoty, w skupieniu i rozmodleniu. Pielgrzymi modlili się w wielu intencjach i mieli świadomość, że czas na pielgrzymce, to rodzaj zatrzymania się w biegu, to rekolekcje w drodze, które dają możliwość duchowego, ale i intelektualnego przeżywania wiary. Umożliwiał to łatwy dostęp do przewodnika grupy, a tym samym skrócenie dystansu między wiernym a duszpasterzem, co sprzyjało wzajemnemu otwarciu się.

Pątnicy szli pod hasłem „Jestem w Kościele”: – Zależało nam na tym, aby pielgrzymi głębiej zastanowili się nad tą kwestią, mieli świadomość swojego bycia w Kościele. Temat pielgrzymki został zaczerpnięty z tytułu obecnego roku duszpasterskiego w Kościele. Wiedzieliśmy, że musimy położyć nacisk na to, aby zrozumieć, czym jest Kościół teraz, po pandemii, po różnych kryzysach. Zależało nam, aby odkryć na nowo Kościół i jego wartość, przekonać pielgrzymów, że bycie w Kościele nie może być tylko pustą deklaracją – zaakcentował ks. Jacek Prusiński.

Pielgrzymi płoccy chętnie adorowali Najświętszy Sakrament podczas postojów przy kościołach, przeżyli dzień pokutny wraz z dniem modlitwy za Ojczyznę oraz wzięli udział w wieczornym Apelem Patriotycznym. Koncertowali dla nich wówczas Basia Pospieszalska i Jakub Menzel. Ponadto swoją Mszę św. prymicyjną na pielgrzymce sprawowali księża neoprezbiterzy: Radosław Pilśnik i Piotr Stann. Wspólnie modlono się za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie.

Pątników kilkukrotnie odwiedził biskup pomocniczy Mirosław Milewski, a w Lizbonie podczas Światowych Dni Młodzieży modlił się za nich biskup płocki Szymon Stułkowski.

Pielgrzymom pieszym duchowo towarzyszyli wierni, którzy z różnych przyczyn nie mogli czynnie uczestniczyć w pielgrzymce. Pielgrzymi duchowi każdego dnia pielgrzymki łączyli się duchowo z pielgrzymką podczas Apeli Jasnogórskich w swoich kościołach parafialnych.

Nad przekazem medialnym sprawnie czuwała Służba Medialna Pielgrzymki, odpowiadali za nią ks. kan. Jacek Wichorowski i ks. Bogdan Kołodziejski. Poszczególne dni transmitowało na fejsbuku także Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa