Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

24 czerwca 2022 - Piknik integracyjny +++ 23 czerwca 2022 - Ciekawy film na wakacje +++ 23 czerwca 2022 - XII NIEDZIELA ZWYKŁA „C” 19.06.2022 Dzisiaj dwunasta niedziela w roku l ... +++ 20 czerwca 2022 - 85. rocznica urodzin Szanownej Pani Jadwigi Brzeźniak 19.06.2022 +++ 20 czerwca 2022 - Intencje Mszy Świętych 20.06.2022 – 26.06.2022 DATA GODZINA TREŚĆ INTENCJI PONIE ... +++ 17 czerwca 2022 - NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA „C” 16.06.2022 Dzisiaj obchodzimy uroczystość Na ... +++ 16 czerwca 2022 - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 16.06.2022 +++ 14 czerwca 2022 - 30. rocznica sakramentu małżeństwa Państwa Wandy i Jana Salwa 11.06.2022 +++ 13 czerwca 2022 - UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ „C” 12.06.2022 Dziesiąta niedziela w roku liturgi ... +++ 13 czerwca 2022 - Intencje Mszy Świętych 13.06.2022 – 19.06.2022 DATA GODZINA TREŚĆ INTENCJI PONIE ... +++ webdesign
 1. Dzisiaj w dwunastą niedzielę roku liturgicznego Kościół świętuje uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Jednocześnie jest to pierwsza niedziela lata i wakacji. W naszej parafii przeżywamy uroczystość odpustową ku czci Świętego Achacjusza i Towarzyszy Męczenników, których wspomnienie przypada 22 czerwca. Święty Achacjusz pochodził z Kapadocji, był żołnierzem legionów rzymskich. Za czasów cesarza Hadriana (117 – 138) poniósł śmierć męczeńską w Bizancjum na wzgórzu Ararat. Upiększony legendami żywot świętego głosi, że wraz z nim zamordowano 10 tysięcy innych żołnierzy. Najpierw biczowano ich cierniowymi gałęziami, a następnie ukrzyżowano. Święty Achacjusz jest jednym z Czternastu Wspomożycieli, orędownikiem w ciężkich chorobach, opiekunem prześladowanych oraz broni od lęku przed śmiercią.
 2. Serdeczne podziękowanie dla księdza Macieja Szostaka – kapelana szpitala i duszpasterza Służby Zdrowia w Ciechanowie za odprawienie Sumy odpustowej i wygłoszenie okolicznościowego kazania, jak również za obecność czasie Mszy Świętej o godz. 10:00. Składamy życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Czernickiej. Z pamięcią w modlitwie życzymy wytrwałości w codziennej opiece duszpasterskiej nad chorymi i ciechanowską Służbą Zdrowia.
 3. Dziękuję również wszystkim Czcigodnym Księżom oraz Drogim Gościom i Parafianom za wspólną modlitwę. Szczególne podziękowania dla całej asysty procesyjnej, dziewcząt sypiących kwiatkami, „dzieci fatimskich”, liturgicznej służby ołtarza, lektorów, pocztów sztandarowych oraz druhen i druhów strażaków ochotników za współpracę organizacyjną i udział w liturgii Mszy Świętej. Dziękuję Panu Janowi Szafarzowi Nadzwyczajnemu Komunii Świętej, Panu Bogusławowi za akompaniament na trąbce, Panu Organiście i Panu Kościelnemu oraz wszystkim czynnie zaangażowanym w liturgię słowa Bożego.
 4. Dzisiaj nie będzie Mszy Świętej o godz. 15:00. Nabożeństwo czerwcowe zostanie połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu na zakończenie Sumy odpustowej.
 5. Dzisiaj odpust z okazji uroczystości Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela obchodzi też parafia Węgra. Jest to również pożegnanie księdza Andrzeja Rutkowskiego, który przez ostatnie pięć lat pełnił obowiązki proboszcza i wicedziekana dekanatu przasnyskiego. Był również kapelanem gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecnie został mianowany proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie. Księdzu Andrzejowi dziękujemy za sąsiedzką współpracę i życzymy pomyślności w nowej wspólnocie parafialnej. W niedzielę za tydzień odbędzie się ingres nowego proboszcza, którym został ks. Sławomir Szumski, pełniący w ostatnich latach obowiązki duszpasterskie w parafii Grudusk.
 6. Przed nami ostatnie dni miesiąca czerwca, który tradycyjnie poświęcony jest Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo czerwcowe odbywa się w dni powszednie na zakończenie głównej godziny Mszy Świętej.
 7. We wtorek 27 czerwca w liturgicznym wspomnieniu dowolnym czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. Niech Maryja, Matka Nieustannie Pomagająca, uczy nas pięknej postawy pomagania innym.
 8. W piątek 29 czerwca będziemy obchodzić uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zgodnie ze zwyczajem ofiary złożone na tacę w tym dniu są przeznaczone na rzecz Stolicy Apostolskiej jako tzw. Świętopietrze. Msze Święte o godz. 10:00 i 16:30. W tym dniu odpust przeżywa sąsiednia parafia Grudusk z uroczystą Sumą o godz. 12:00. W związku z uroczystością w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 9. Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła to również dzień patronalny Biskupa Płockiego Piotra Libery. W tym dniu szczególnie pamiętajmy w modlitwie o Dostojnym Solenizancie.
 10. W sobotę 30 czerwca o godz. 9:00 zapraszam na spotkanie Liturgiczną Służbę Ołtarza naszej parafii.
 11. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Msza Święta z adoracją Najświętszego Sakramentu i procesją eucharystyczną o godz. 12:00. Zapraszam całą asystę, dziewczęta sypiące kwiatkami, „dzieci fatimskie” i liturgiczną służbę ołtarza.
 12. W następną niedzielę 1 lipca odbędzie się również podsumowanie konkursu katechetycznego dla dzieci, które starały się systematycznie uczęszczać na Mszę Świętą w minionym roku szkolnym, ale rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi w niedzielę 8 lipca po Mszy Świętej o godz.10:00.
 13. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przypomina, że wyjazd na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach w sobotę 30 czerwca rozpocznie się z przystanku w Czernicach Borowych o godz. 6:30. Pielgrzymi zabierają przyjmowane leki, modlitewniki i śpiewniki. Serdeczna prośba o punktualność.
 14. Wczoraj samorząd Gminy Czernice Borowe przeżywał jubileusz 10. rocznicy nadania herbu z wizerunkiem Świętego Stanisława Kostki. Z tej okazji została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa przy sośnie piskiej posadzonej 22 czerwca 2008 r. na skwerku parafialnym oraz została odsłonięta tablica o charakterze patriotycznym na skwerku przy ulicy Chełchowskiego. Z modlitwą składamy najlepsze życzenia na dalsze lata wypełniania powierzonych obowiązków dla dobra wspólnego naszych „małych ojczyzn”, którymi są również cztery wspólnoty parafialne.
 15. Dla dzieci i młodzieży rozpoczął się czas wypoczynku po trudach roku szkolnego i katechetycznego. Wszystkim rozpoczynającym wakacje i urlopy życzymy dobrej pogody i pięknych przeżyć. Pamiętajmy jednak, że nie ma wakacji od codziennej modlitwy i niedzielnej Mszy Świętej.
 16. Dzisiaj swoje święto patronalne obchodzi pan Jan Pikus – Szafarz Nadzwyczajny Komunii Świętej. Z tej okazji oraz zbliżającej się 70. rocznicy urodzin Drogiemu Solenizantowi składamy serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności, opieki Matki Bożej Czernickiej i Bożego błogosławieństwa. Jednocześnie dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie w życie duszpasterskie naszej parafii. Wyrazem naszych życzeń z darem modlitwy są kwiaty i skromny upominek. Szczęść Boże!
 17. Przekazujemy serdeczne życzenia świętującym w tym tygodniu swoje urodziny i imieniny naszym gościom i parafianom, szczególnie dzisiaj szczególnie Janinom i Janom. Wszystkim, którzy wkrótce wyruszą na wakacje, życzymy bezpiecznej podróży i dobrego wypoczynku. Serdecznie pozdrawiamy tych, którzy w naszej wspólnocie będą spędzać czas wolny. Pamiętamy w modlitwie o chorych, a naszych bliskich zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.
 18. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 24 czerwca (niedziela) – Święty Jan Chrzciciel. Prorok, który wskazał Narodowi Wybranemu Baranka Bożego. To poza Jezusem i Maryją, jedyny święty, którego ziemskie narodziny czcimy w liturgii.
 • 28 czerwca (czwartek) – Święty Ireneusz z Lyonu. Biskup i męczennik, który odegrał wybitną rolę w dziejach Kościoła, bo dzięki jego dziełu „Adversus haereses” możemy poznać błędy, jakie nękały pierwotne chrześcijaństwo oraz wykład autentycznej wiary.
 • 29 czerwca (piątek) – Święci Apostołowie Piotr i Paweł. Dla podkreślenia ich wyjątkowych zasług dla Kościoła nazywani są „Książętami Apostołów”.
 1. Trwajmy w sakramentalnej jedności z Jezusem Chrystusem w każdych okolicznościach naszego życia. Codziennie wzywajmy opieki świętych patronów i ufajmy miłosierdziu Bożemu. Dziś szczególnie módlmy się o wstawiennictwo Świętego Achacjusza i Towarzyszy Męczenników oraz Świętego Jana Chrzciciela.
Rok liturgiczny 2021/2022

Poczta www

Archiwa