Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Dzisiaj Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, która rozpoczyna Wielki Tydzień i przypomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, gdzie dokonały się wielkie wydarzenia zbawcze i dopełnił się czas ostatnich dni Jezusa na ziemi. Jest to ostatnia niedziela Wielkiego Postu. Zwyczaj błogosławieństwa palm podczas Mszy Świętej pochodzi z XI wieku.
 2. Męka Pańska według Świętego Łukasza zostanie dzisiaj ponownie wykonana w formie śpiewanej w czasie Mszy Świętej o godz. 10:00, 12:00 i 15:00 (transmisja on-line). Dziękuję panu organiście Adrianowi i p. Stanisławowi Pszczółkowskiemu.
 3. Podczas liturgii wszystkich Mszy Świętych błogosławieństwo palm, a w czasie Mszy Świętej o godzinie 10:00 procesja z palmami wokół kościoła z udziałem dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego.
 4. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca modlitwę różańcową przed Mszą Świętą o godz. 10:00 będzie prowadziło Koło Żywego Różańca z Nowych Czernic.
 5. Na zakończenie Mszy Świętej o godzinie 12:00 nabożeństwo trzeciej części Gorzkich Żali i adoracja Najświętszego Sakramentu.
 6. Za uczestnictwo w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach podczas Wielkiego Postu można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 7. Po Mszy Świętej o godzinie 15:00 w kościele będzie wykonywana dekoracja Grobu Pańskiego i Ołtarza Wystawienia. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza do wspólnej pracy dekoracyjnej.
 8. Z okazji Niedzieli Palmowej parafia Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu przeżywa dzisiaj doroczną uroczystość odpustową z główną Mszą Świętą o godzinie 12:00.
 9. Parafialna Droga Krzyżowa ulicami Czernic Borowych odbędzie się w Wielką Środę 13 kwietnia o godz. 19:00. Po dwuletniej przerwie będziemy mogli przeżyć to podniosłe misterium poza naszym kościołem. Ponieważ trwa wojna na Ukrainie, toczą się wojny w różnych częściach świata, będziemy modlić się o pokój, który przynosi Chrystus w wielkanocny poranek, a którego świat dać nie może. Zapraszamy do uczestnictwa w tym nabożeństwie uchodźców z Ukrainy, którzy są wśród nas razem z rodzinami, gdzie znajdują schronienie. Zapraszamy naszych czernickich harcerzy z drużyny szkolnej „Zielony Płomień”. Zwracamy się z prośbą do naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej o pomoc organizacyjną i porządkową.
 10. W Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne. O godz. 10:00 w Bazylice Katedralnej w Płocku zostanie odprawiona Msza Święta Krzyżma połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich. O godz. 18:00 w naszym kościele zostanie odprawiona Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, sprawowana na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, zakończona przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia. Komunia Święta w czasie tej Mszy Świętej zostanie udzielona pod dwiema postaciami: chleba i wina.
 11. W Wielki Piątek o godz. 16:00 liturgia Męki Pańskiej i adoracji Krzyża. Za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny. Ofiary składane w czasie adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie oraz pomocy chrześcijanom na Bliskim Wschodzie (Collecta pro Terra Sancta). O godz. 20:00 Gorzkie Żale (3 części) i możliwość sakramentu pokuty. W tym dniu Kościół nie sprawuje Mszy Świętej, a wiernych obowiązuje post ścisły. W Wielką Sobotę o godz. 18:00 rozpocznie się liturgia Wigilii Paschalnej: poświęcenie ognia, odnowienie przyrzeczeń sakramentu chrztu i Eucharystia (przynosimy świece). Również za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny.
 12. Ministranci i lektorzy, którzy będą brali udział w nabożeństwach Triduum Paschalnego, są proszeni o przybycie do kościoła pół godziny przed ich rozpoczęciem.
 13. Program adoracji przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę: 9:00-10:00 Miłoszewiec, Ostafieje i Kownaty, 10:00-11:00 Chojnowo Wieś i Osiedle, Chojnowo Kolonia, Chojnówka, 11:00-12:00 dzieci i młodzież (przynosimy Skarbonki Caritas z Jałmużną 2022), 12:00-13:00 Dzielin, 13:00-14:00 Chrostowo Wielkie, Zalesie, Kuskowo, 14:00-15:00 Zembrzus Wielki, 15:00-16:00 Żebry, 16:00-17:00 Nowe Czernice (całość), Jabłonowo, 20:00-21:00 Czernice Borowe (będzie możliwość sakramentu pokuty). Ministranci uczestniczą w adoracji razem ze swoimi miejscowościami.
 14. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00 oraz po zakończeniu liturgii Wigilii Paschalnej. Wodę święconą można będzie zaczerpnąć z naczynia ustawionego w kruchcie kościoła przy bocznym wyjściu. Będzie też trochę buteleczek z poświęconą wodą.
 15. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Msze Święte o godzinie: 6:00 – Rezurekcja, 10:00 (transmisja on-line) i 12:00. Nie będzie Mszy Świętej o godzinie 15:00. Do czynnego udziału w procesji rezurekcyjnej zapraszam asystę, służbę liturgiczną ołtarza, dziewczęta sypiące kwiatkami oraz druhny i druhów strażaków.
 16. Asystę procesyjną bardzo proszę o przygotowanie wszystkich paramentów liturgicznych.
 17. Druhny i druhów strażaków proszę o zaciągnięcie honorowej warty przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek po zakończeniu liturgii Męki Pańskiej, a także w Wielką Sobotę według zwyczaju naszej parafii i swoich ustaleń.
 18. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca kwietnia, które będą Wielkimi Dniami Triduum Paschalnego i Niedzieli Wielkanocnej.
 19. W zakrystii można jeszcze nabyć baranka paschalnego, który jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. Zakup baranka jest wsparciem działalności Caritas Polska na rzecz ludzi ubogich. Można go włożyć do koszyka wielkanocnego z pokarmami do poświęcenia, a później postawić na świątecznym stole Są również małe paschaliki z wosku, które można wykorzystać w czasie liturgii paschalnej Wielkiej Soboty.
 20. Zachęcam do przedświątecznych porządków na cmentarzu i przypominam, że różnego rodzaju śmieci i odpady zostawiamy w odpowiednich miejscach.
 21. Serdeczne podziękowanie dla całej wspólnoty parafialnej za podniosłe przeżywanie Rekolekcji Wielkopostnych oraz za liczne uczestnictwo w poszczególnych nabożeństwach. Szczególnie dziękuję za współpracę Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i społeczności Szkoły Podstawowej oraz Paniom Katechetkom, Służbie Liturgicznej Ołtarza, Panu Szafarzowi Damianowi, lektorom i psałterzystkom oraz Scholi parafialnej i Panu Organiście Adrianowi.
 22. Dziękuję również za dekoracje kościoła na Niedziele Palmową i złożoną ofiarę na ten cel.
 23. Dziękuję za ofiarę materialną złożoną na rzecz naszej parafii w ubiegłym tygodniu.
 24. Organizatorzy dziękują za udział w kiermaszu charytatywnym podczas rekolekcji wielkopostnych na pomoc dla dzieci potrzebujących z terenu samorządu gminy, również dzieci z Ukrainy. Dzisiaj własnoręcznie wykonane palmy wielkanocne są błogosławione zgodnie ze zwyczajem.
 25. Dzisiaj przypada 12. rocznica katastrofy pod Smoleńskiem. Pamiętajmy w modlitwie o ofiarach tej narodowej tragedii oraz módlmy się za naszą Ojczyznę. Pamiętajmy o tym, że decyzją polskiego parlamentu, od roku 2007 dzień 13 kwietnia, to Dzień Pamięci Ofiar Katynia.
 26. Jutro w Wielki Poniedziałek pod hasłem „Moc w słabości” (por. 2 Kor 12,9) odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę. Wśród maturzystów z całej diecezji będą również maturzyści z naszej parafii. W tym roku do egzaminu dojrzałości przygotowuje się 9 osób. Msza Święta za maturzystów zostanie odprawiona we wtorek 3 maja br. o godz. 10:00. Już dzisiaj zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 27. APEL BISKUPA PŁOCKIEGO O WSPARCIE ZBIÓRKI NA RZECZ CHRZEŚCIJAN W ZIEMI ŚWIĘTEJ I NA BLISKIM WSCHODZIE. Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie, w dniu, w którym patrzymy na Ukrzyżowanego Pana, w sposób szczególny chcemy pamiętać o tych Uczniach i Uczennicach Chrystusa, którzy żyją w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie, często uczestnicząc w udrękach i cierpieniach Jezusa codziennością wpisaną w krzyż. To ich oczyma patrzy na nas dziś Umęczony Chrystus. To z ich osamotnienia, z ich wygnania, z niesprawiedliwości, która ich dotyka, rodzi się Golgota naszego czasu. Od lat tradycyjnie właśnie w Wielki Piątek cały Kościół Powszechny, na zaproszenie Ojca Świętego, okazuje swoją solidarność i jedność z chrześcijanami dającymi świadectwo wierności Krzyżowi w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Wiem, Drodzy, że w tym szczególnym roku otworzyliście hojnie swoje serca, dzieląc się wprowadzoną w czyn miłością z uciekającymi przed wojną naszymi Siostrami i Braćmi z Ukrainy. Nie możemy jednak zapomnieć i o tych Dzieciach Boga żyjących nad Jordanem i w krajach biblijnych, które bez naszego wsparcia i naszej pomocy pozostałyby bez podstawowych środków do życia. Zgodnie więc z tym, co napisał w swojej prośbie kard. Leonardo Sandri, Prefekt Kongregacji do Spraw Kościołów Wschodnich, patrząc na Chrystusa, który aż do końca stał się uczestnikiem naszych ludzkich zmagań, podarujmy nowy zapał pełnieniu uczynków miłosierdzia wobec chrześcijan Ziemi Świętej i Bliskiego Wschodu, poprzez tradycyjną kolektę przeznaczoną na ich wsparcie. Bóg zapłać za otwarte serca i za każdą złożoną ofiarę! Bp Piotr Libera Biskup Płocki.
 28. APEL MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (czytaj >>>)
 29. Solenizantom i jubilatom Wielkiego Tygodnia składamy życzenia głębokiego przeżywania tych szczególnych dni. Naszą modlitwą otaczamy również chorych (21 osób przeżywało odwiedziny duszpasterskie), a zmarłych, którzy odeszli w ostatnim czasie do wieczności polecamy miłosierdziu Bożemu.
 30. W piątek 8 kwietnia po długiej chorobie zmarł ks. kanonik Marian Ofiara. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 12 kwietnia br. w Sanktuarium Męczenników Działdowskich w Działdowie, o godz. 11:00. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
 31. Boże błogosławieństwo niech będzie dla nas umocnieniem, aby godnie przeżywać Wielki Tydzień. W jedności z Kościołem i z wiarą rozważajmy czas męki Jezusa i czas naszego zbawienia.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa