Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Dzisiaj Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, która rozpoczyna Wielki Tydzień i przypomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, gdzie dokonały się wielkie wydarzenia zbawcze. Jest to ostatnia niedziela Wielkiego Postu. Zwyczaj błogosławieństwa palm podczas Mszy Świętej pochodzi z XI wieku.
 2. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Niedziela Palmowa Młodych. W tym roku nosi hasło 34. Światowych Dni Młodzieży w Panamie „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego!” (Łk 1,38). Łączymy się duchowo z młodymi, którzy gromadzą się dziś w Rzymie i w poszczególnych stolicach diecezji, aby zawsze byli blisko Chrystusa i odnawiali swoją przyjaźń z Bogiem. W Płońsku, w parafii pw. Świętego Maksymiliana Kolbego o godz. 15:00 zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Mirosława Milewskiego z udziałem grupy młodzieży z naszej parafii.
 3. Dzisiaj druga niedziela miesiąca. Modlitwę różańcową przed Mszą Świętą o godzinie 10:00 prowadziło Koło Żywego Różańca z Nowych Czernic. W czasie tej Mszy Świętej procesja z palmami wokół kościoła z udziałem dzieci i młodzieży. Nie będzie spotkania scholi, które odbędzie się w Wielką Środę o godz. 18:00.
 4. Męka Pańska według Świętego Łukasza w czasie wszystkich Mszy Świętej została po raz pierwszy wykonana w formie śpiewanej. Dziękuję za przygotowanie i wykonanie Męki Pańskiej p. Stanisławowi Pszczółkowskiemu, p. Janowi Pikus oraz p. organiście Adrianowi.
 5. Na zakończenie Mszy Świętej o godzinie 15:00 nabożeństwo trzeciej części Gorzkich Żali i adoracja Najświętszego Sakramentu (ze względu na sakrament chrztu w czasie Mszy Świętej o godz. 12:00)
 6. Po Mszy Świętej o godzinie 15:00 w kościele będzie wykonywana dekoracja Grobu Pańskiego i Ołtarza Wystawienia. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza do wspólnej pracy dekoracyjnej.
 7. Z okazji Niedzieli Palmowej parafia Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu przeżywa dzisiaj doroczną uroczystość odpustową z główną Mszą Świętą o godzinie 12:00.
 8. Jutro w poniedziałek 15 kwietnia odwiedziny duszpasterskie chorych w Kuskowie, Chrostowie Wielkim, Zalesiu, Nowych Czernicach od strony Chrostowa i Zembrzusa, w Zembrzusie Wielkim i w Żebrach. We wtorek 16 kwietnia w Nowych Czernicach od strony Chojnowa i Węgry, w Chojnowie, Kownatach i Miłoszewcu oraz w Czernicach Borowych. Rozpoczęcie odwiedzin ok. godziny 9:00.
 9. W Wielką Środę 17 kwietnia o godzinie 19:00 rozpocznie się w kościele Parafialna Droga Krzyżowa, która przejdzie ulicami Czernic Borowych. Razem z Radą Duszpasterską zapraszamy do licznego udziału w tym szczególnym nabożeństwie Wielkiego Postu. Zapraszamy dzieci, młodzież i harcerzy, a druhny i druhów strażaków z naszej jednostki OSP prosimy o pomoc w sprawach organizacyjnych i porządkowych. Weźmy ze sobą krzyże misyjne oraz lampki nagrobne, które na zakończenie nabożeństwa tradycyjnie pozostawimy przy figurce Serca Jezusa Miłosiernego.
 10. W Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne. O godzinie 10:00 w Bazylice Katedralnej w Płocku zostanie odprawiona Msza Święta Krzyżma połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich. O godzinie 18:00 w naszym kościele zostanie odprawiona Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, sprawowana na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, zakończona przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia. Komunia Święta w czasie tej Mszy Świętej zostanie udzielona pod dwiema postaciami: chleba i wina.
 11. W Wielki Piątek o godzinie 16:00 liturgia Męki Pańskiej i adoracji Krzyża. Za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny. Ofiary składane w czasie adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie oraz pomocy chrześcijanom na Bliskim Wschodzie (Collecta pro Terra Sancta). O godzinie 20:00 Gorzkie Żale (3 części) i możliwość sakramentu pokuty. W tym dniu Kościół nie sprawuje Mszy Świętej, a wiernych obowiązuje post ścisły.
 12. W Wielką Sobotę o godzinie 18:00 rozpocznie się liturgia Wigilii Paschalnej: poświęcenie ognia, odnowienie przyrzeczeń sakramentu chrztu i Eucharystia (przynosimy świece). Również za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny.
 13. Ministranci i lektorzy, którzy będą brali udział w nabożeństwach Triduum Paschalnego, są proszeni o przybycie do kościoła pół godziny przed ich rozpoczęciem.
 14. Program adoracji przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę: 9:00-10:00 Miłoszewiec, Ostafieje i Kownaty, 10:00-11:00 Chojnowo Wieś i Osiedle, Chojnowo Kolonia, Chojnówka, 11:00-12:00 dzieci i młodzież, 12:00-13:00 Dzielin, 13:00-14:00 Chrostowo Wielkie, Zalesie, Kuskowo, 14:00-15:00 Zembrzus Wielki, 15:00-16:00 Żebry, 16:00-17:00 Nowe Czernice (całość), Jabłonowo, 20:00-21:30 Czernice Borowe (będzie możliwość sakramentu pokuty). Dzieci i młodzież na swoją adorację przynoszą skarbonki Caritas z jałmużną wielkopostną. Ministranci uczestniczą w adoracji razem ze swoimi miejscowościami.
 15. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 oraz po zakończeniu liturgii Wigilii Paschalnej. Wodę święconą można będzie zaczerpnąć z naczynia ustawionego w kruchcie kościoła przy bocznym wyjściu.
 16. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Msze Święte o godzinie: 6:00 – Rezurekcja, 10:00 i 12:00. Nie będzie Mszy Świętej o godzinie 15:00. Do czynnego udziału w procesji rezurekcyjnej zapraszam całą asystę, służbę liturgiczną ołtarza, dziewczęta sypiące kwiatkami oraz harcerzy i druhów strażaków.
 17. Asystę procesyjną bardzo proszę o przygotowanie wszystkich paramentów liturgicznych. Za asystę są odpowiedzialni: p. Jan Pikus, p. Janina Stępień, p. Jolanta Kalinowska.
 18. Druhny i druhów strażaków proszę o rozpoczęcie honorowej warty przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek po zakończeniu liturgii Męki Pańskiej, a także w Wielką Sobotę według zwyczaju naszej parafii.
 19. Zachęcam do przedświątecznych porządków na cmentarzu i przypominam, że różnego rodzaju śmieci i odpady zostawiamy w odpowiednich miejscach.
 20. Do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, tj. do 28 kwietnia, można przynieść do kościoła artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia, takie jak: mleko, mąka, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, herbata, kawa, słodycze oraz konserwy mięsne i rybne, a także środki czystości. Z ofiarowanych zakupów zostaną przygotowane paczki świąteczne, które w Tygodniu Miłosierdzia, a wiec na przełomie kwietnia i maja zostaną przekazane rodzinom i osobom samotnym z naszej parafii w trudnej sytuacji życiowej. Pod chórem znajdują się wiklinowe kosze, gdzie można zostawić swój dar serca.
 21. W zakrystii można jeszcze nabyć baranka paschalnego, który jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. Zakup baranka jest wsparciem działalności Caritas Polska na rzecz ludzi ubogich. Można go włożyć do koszyka wielkanocnego z pokarmami do poświęcenia, a później postawić na świątecznym stole Są również małe paschaliki z wosku, które można wykorzystać w czasie liturgii paschalnej Wielkiej Soboty.
 22. Serdeczne podziękowanie dla całej wspólnoty parafialnej za podniosłe i błogosławione przeżywanie Misji Parafialnych oraz za uczestnictwo w poszczególnych nabożeństwach. Szczególnie dziękuję za wspólną modlitwę dzieciom i młodzieży, a Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej oraz p. katechetce Beacie za współpracę i zorganizowanie rekolekcji szkolnych, a także spotkania ewangelizacyjnego z p. Martą i Pawłem Stawińskimi pod auspicjami Fundacji „SCALAM – prostujemy drogi życia”. Dziękuję Siostrom Szarytkom z Przasnysza, Kołom Żywego Różańca, Służbie Liturgicznej Ołtarza pod opieką Pana Jana, lektorom i psałterzystkom oraz scholi parafialnej i p. organiście Adrianowi z p. Sebastianem. Dziękuję śpiewającym Paniom Seniorkom pod opieką p. Marka Czajki, p. kościelnemu Tomaszowi, harcerzom, druhnom i druhom z jednostki OSP Czernice Borowe. Podziękowania dla firmy „KROPEK” z siedzibą w Przasnyszu. Bardzo dziękujemy p. Eugeniuszowi Trojanowicz z Rodziną za odnowienie i przygotowanie krzyża misyjnego.
 23. APEL BISKUPA PŁOCKIEGO O WSPARCIE ZBIÓRKI NA RZECZ CHRZEŚCIJAN W ZIEMI ŚWIĘTEJ I NA BLISKIM WSCHODZIE. Kochani Diecezjanie, w 1974 r. św. papież Paweł VI ustanowił w całym Kościele katolickim Wielki Piątek dniem wsparcia modlitewnego oraz jałmużny na rzecz chrześcijan w Ziemi Świętej. Każdego roku także nasza diecezja włącza się w to ważne dzieło ochrony miejsc naznaczonych ziemskim życiem Zbawiciela, ale także żywych „kamieni”, którymi są nasi bracia i siostry w wierze tam mieszkający. W 2018 r. Kongregacja Kościołów Wschodnich zebrała w całym świecie na ten cel 8,6 mln euro. Jest w tym także i nasza cząstka. Proszę Was, Kochani Diecezjanie, byście wsparli swoją ofiarą, złożoną w Wielki Piątek, różnego rodzaju dzieła duszpasterskie, edukacyjne i medyczne w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Niech rozmyślanie Męki i Zmartwychwstania naszego Pana oraz przemierzanie w czasie liturgii Triduum Paschalnego Jego wędrówki po świętym mieście Jeruzalem pobudzą nas do solidarności z rodzinami i dziećmi tam mieszkającymi. Papież Franciszek w czasie wizyty ekumenicznej w Bari w ubiegłym roku mówił: „Na Bliskim Wschodzie od lat przerażająco wiele maleństw opłakuje gwałtowną śmierć członków rodziny i widzi ojczyznę osaczoną, mając często jedynie perspektywę konieczności ucieczki. To jest śmierć nadziei. Oczy nazbyt wielu dzieci przez większość życia widzą gruzy, zamiast szkół, słyszą grzmot ryku bomb, a nie świąteczny harmider zabaw. Proszę was, niech ludzkość usłyszy wołanie dzieci, których usta głoszą chwałę Boga (por. Ps 8,3). Ocierając ich łzy świat na nowo odnajdzie godność”. Niech Pan wynagrodzi Wasze gesty chrześcijańskiej jałmużny! Wasz biskup Piotr.
 24. W ubiegły poniedziałek rozpoczęły się egzaminy trzeciej klasy oddziału gimnazjum, a jutro egzaminy końcowe ósmej klasy szkoły podstawowej. Wspieramy modlitwą młodzież, aby egzaminy w całej Polsce przebiegały w spokoju i odpowiedzialności za młode pokolenie oraz życzymy połamania długopisów.
 25. Solenizantom i jubilatom Wielkiego Tygodnia składamy życzenia głębokiego przeżywania tych szczególnych dni. Naszą modlitwą otaczamy również chorych, a zmarłych, którzy odeszli w ostatnim czasie do wieczności polecamy miłosierdziu Bożemu.
 26. W ubiegłą środę 10 kwietnia przeżywaliśmy 9. rocznicę katastrofy samolotu rządowego pod Smoleńskiem. Wspominając to tragiczne wydarzenie, prosiliśmy tego dnia w modlitwie, abyśmy nauczyli się wyciągać właściwe wnioski z każdej bolesnej lekcji historii. Pamiętajmy też o tym, że decyzją polskiego parlamentu, od roku 2007 dzień 13 kwietnia, to Dzień Pamięci Ofiar Katynia.
 27. Boże błogosławieństwo niech będzie dla nas umocnieniem, aby godnie przeżywać Wielki Tydzień. W jedności z Kościołem i z wiarą rozważajmy czas męki Jezusa i czas naszego zbawienia.
Rok liturgiczny 2022/2023

Poczta www

Archiwa