Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, którą dzisiaj przeżywamy, to największe święto Kościoła katolickiego i całego chrześcijaństwa. Jest to pierwsza niedziela i pierwszy dzień miesiąca kwietnia.
 2. W ten radosny dzień Biskup Płocki Piotr Libera przekazuje nam życzenia wielkanocne:
  „Łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność” (Mdr 4,15). Umiłowani Diecezjanie! Stajemy ze wzruszeniem przy pustym grobie Zmartwychwstałego Chrystusa, aby z radosną wiarą spotykać Go w ten uroczysty Dzień Paschy, szczególnie w wielkanocnej Eucharystii. To spotkanie opromienia i odmienia nas samych i naszą codzienność, budzi w nas wdzięczność wobec Przedwiecznego Ojca – za Jego łaskę i miłosierdzie, za Jego cudowną opatrzność, objawioną w odmianie losu „Pierworodnego spośród umarłych” – Jezusa Chrystusa. Nasz Zbawiciel zwyciężył grzech i śmierć, a nam daje udział w Swoim triumfie. Życzę Wam Kochani, aby stale doświadczać – jak tylu świętych, w tym nasz szczególny Patron Święty Stanisław Kostka – zachwytu i zadziwienia Bożą miłością, która wszystko przemienia. Niech zawsze towarzyszą Wam pokój i radość oraz błogosławione owoce wzrastania w przyjaźni z Panem i w świętości. A Święty Stanisław z Rostkowa niech stale oręduje za nami u Zmartwychwstałego, niech wyprasza potrzebne łaski naszej młodzieży, naszym rodzinom, wspólnotom parafialnym, naszej Ojczyźnie świętującej 100-lecie odzyskania niepodległości, całemu Kościołowi i światu!
 1. Drogim Parafianom i naszym drogim Gościom również składam świąteczne życzenia: Niech Zmartwychwstały Pan rozjaśni ciemności naszego życia oraz napełni nas pokojem, miłością i nadzieją. Niech zaprowadzi do pustego grobu, abyśmy zobaczyli, że tylko On może odsunąć każdy kamień ludzkiej słabości i grzechu. Błogosławionych, spokojnych i ciepłych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
 2. Dzisiaj jeszcze w naszym kościele Msze Święte o godzinie: 10:00 i 12:00. Nie będzie Mszy Świętej o godzinie 15:00.
 3. Jutro Poniedziałek w Oktawie Wielkanocnej. Msze Święte o godzinie 10:00, 12:00 i 15:00. W czasie Mszy Świętych zostanie odczytany list pasterski Episkopatu Polski z okazji 100 – lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a ofiary na tacę zostaną przeznaczone na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego i szkół katolickich w Płocku oraz częściowo na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 4. Jutro 2 kwietnia będziemy przeżywać 13. rocznicę przejścia do Domu Ojca Świętego Jana Pawła II. Podziękujemy Bogu za życie i dzieło Wielkiego Papieża. Módlmy się za jego wstawiennictwem w intencjach Ojca Świętego Franciszka, Kościoła i naszych własnych. Na zakończenie każdej Mszy Świętej rozważymy Litanię do Świętego Jana Pawła II. O godzinie 21:37 zadzwonią dzwony w naszej parafii.
 5. Niedziela za tydzień, to Niedziela Miłosierdzia Bożego, którą w 2000 roku ustanowił Święty Jan Paweł II. Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia.
 6. Za tydzień w drugą niedzielę miesiąca modlitwę różańcową przed Mszą Świętą o godzinie 10:00 będzie prowadziło Koło Żywego Różańca z Żeber.
 7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy czwartek będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa, modląc się Koronką do Miłosierdzia Bożego o nowe powołania kapłańskie i zakonne. W pierwszy piątek będziemy wynagradzać Sercu Jezusa grzechy całego świata. Początek adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 15:30. W pierwszą sobotę czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. O godz. 10:00 zostanie odprawiona Msza Święta z soboty w oktawie Wielkanocy, poprzedzona modlitwą różańcową, która rozpocznie się o godz. 9:30.
 8. Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę, która polega na tym, że każdy dzień tego tygodnia ma rangę uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 9. W piątek po Mszy Świętej o godz. 16:30 zapraszam na spotkanie Parafialny Oddział Akcji Katolickiej oraz Parafialny Zespół Caritas. Spotkanie odbędzie na plebanii.
 10. Jest jeszcze możliwość ofiarowania produktów spożywczych i środków czystości w ramach wielkopostnej zbiórki żywności organizowanej przez Caritas Polska „Tak. POMAGAM”. Z przyniesionych do kościoła produktów Parafialny Zespół Caritas przygotuje paczki dla rodzin i osób samotnych w trudnej sytuacji życiowej, które zostaną przekazane z okazji Tygodnia Miłosierdzia. Dziękujemy za ofiarowane produkty i złożone ofiary materialne.
 11. Bardzo dziękuję wszystkim parafianom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do godnego przeżywania Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. Słowa podziękowania dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i wszystkich sympatyków za przygotowanie Grobu Pańskiego i Ołtarza Wystawienia o charakterze patriotycznym w nawiązaniu do hasła Roku Duszpasterskiego w Kościele w Polsce oraz 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Dziękuję Radzie Duszpasterskiej za przygotowanie modlitewnych zmyśleń przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę przez poszczególne miejscowości naszej parafii oraz Pani Katechetce, Paniom Nauczycielkom oraz Rodzicom za adorację dzieci i młodzieży, którzy ofiarowali w tym czasie Skarbonki Caritas z jałmużną wielkopostną. Dziękuję druhnom i druhom strażakom oraz harcerzom ze szkolnej drużyny „Zielony Płomień” za pełnienie honorowej warty, a także ministrantom i lektorom za modlitwę przy Grobie Pańskim i posługę liturgiczną przy ołtarzu. Dziękuję lektorom i lektorkom świeckim oraz paniom psałterzystkom. Dziękuję pocztom sztandarowym, całej asyście procesyjnej, „dzieciom fatimskim” i dziewczętom sypiącym kwiatkami za udział w porannej Rezurekcji oraz Panu Organiście i Panu Kościelnemu. Bardzo dziękuję Panu Janowi Szafarzowi Nadzwyczajnemu Komunii Świętej za współpracę, a także raz jeszcze całej wspólnocie parafialnej za złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i świąteczną dekorację naszego kościoła oraz renowację żyrandola w prezbiterium. Dziękuję Redakcji strony internetowej parafii za współpracę merytoryczną i fotograficzną.
 12. Naszą modlitwą i życzliwością otaczamy wszystkich solenizantów i jubilatów nowego tygodnia. Modlimy się za chorych, szczególnie pozostających na święta w szpitalu. Wszystkich zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu w modlitwie przy pustym Grobie Pańskim, który przynosi nadzieję zmartwychwstania.
 13. Dziękujemy p. Wandzie Gadomskiej za recytację wiersza pt. „Zmartwychwstały”, którego autorem jest Kazimierz Przerwa-Tetmajer.
 14. Z Bożym błogosławieństwem świętujmy prawdę o zmartwychwstaniu Pańskim w rodzinach razem z naszymi bliskimi. Umocnieni ofiarą Mszy Świętej podzielmy się pełnym radości orędziem wielkanocnym.
Rok liturgiczny 2022/2023

Poczta www

Archiwa