Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, to największe święto Kościoła katolickiego i całego chrześcijaństwa.
 2. W ten radosny dzień Biskup Płocki Piotr Libera przekazuje nam życzenia wielkanocne: „Paschalne misterium śmierci i zmartwychwstania Bożego Syna nadało ludzkiej historii nowy bieg. Jeżeli obserwujemy w niej bolesne znaki działania zła, to mamy pewność, że ostatecznie nie może ono zapanować nad losami świata i człowieka”. Św. Jan Paweł II, Beatyfikacja 108 Męczenników na czele z abp. A. J. Nowowiejskim i bp. L. Wetmańskim, Warszawa 13 czerwca 1999 roku. Umiłowani Diecezjanie! Niech paschalne zwycięstwo Chrystusa będzie dla nas siłą i światłem, źródłem radości i pokoju, nadzieją i mocą w ustawicznym chrześcijańskim zmaganiu o dobro i miłość, prawdę i jedność. Niech pobudza nas do trwania w nawróceniu i gorliwszej służby braciom! Z modlitwą, pasterskim błogosławieństwem i najlepszymi życzeniami paschalnymi – Płock, Pascha A. D. 2019. Wasz biskup Piotr.
 3. Drogim Parafianom i naszym Drogim Gościom również składam świąteczne życzenia: „Posłuchaj świtu co głosi Tajemnicę. Posłuchaj jak poranek budzi się zwiastując Nowy Czas. Posłuchaj ogrodu, gdy snuje swą opowieść o tym co się stało. Posłuchaj ciszy Grobu, gdy pyta: co tu robisz, kogo szukasz. Posłuchaj szat złożonych, gdy Ci mówią: On zmartwychwstał. Bądź jak Święty Paschał, co daje się zranić i ogłasza Chrystusa: Początek i Koniec – Alfa i Omega.” Alleluja! Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie nam i całemu światu jasny promień nadziei oraz głębokie przekonanie, że tylko On jest jedyną Drogą, najwyższą Prawdą i niekończącym się Życiem.
 4. Dzisiaj jeszcze w naszym kościele Msze Święte o godzinie: 10:00 i 12:00. Nie będzie Mszy Świętej o godzinie 15:00.
 5. Jutro Poniedziałek w Oktawie Wielkanocnej. Msze Święte o godzinie 10:00, 12:00 i 15:00. W czasie Mszy Świętych zostanie odczytany list Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, a ofiary zbierane na tacę zostaną przeznaczone na rzecz płockiego Seminarium Duchownego i szkół katolickich w Diecezji Płockiej.
 6. Niedziela za tydzień, to Niedziela Miłosierdzia Bożego, którą w 2000 roku ustanowił Święty Jan Paweł II. Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna kolejny Tydzień Miłosierdzia.
 7. W niedzielę za tydzień 28 kwietnia po Mszy Świętej o godz. 10:00 odbędzie się wspólne spotkanie dzieci z klasy trzeciej i czwartej przed uroczystością Pierwszej i Drugiej Komunii Świętej.
 8. W sobotę 27 kwietnia mija 5. rocznica kanonizacji Jana Pawła II, dlatego o godz. 20:30 zapraszam do naszego kościoła na Apel Jasnogórski i dziękczynny Różaniec w tajemnicach chwalebnych.
 9. Również w najbliższą sobotę o godzinie 11:00 zapraszam na spotkanie wielkanocne do sali spotkań na plebanii służbę liturgiczną ołtarza oraz scholę parafialną.
 10. W niedzielę za tydzień 28 kwietnia o godzinie 16:00 zapraszam na spotkanie Radę Duszpasterską, Akcję Katolicką oraz Parafialny Zespół Caritas, które odbędzie się w sali spotkań na plebanii.
 11. Serdecznie dziękuję wszystkim parafianom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do godnego przeżycia Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych.
 12. Słowa podziękowania dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i wszystkich sympatyków oraz osoby wspomagające za przygotowanie Grobu Pańskiego i Ołtarza Wystawienia w nawiązaniu do hasła Roku Duszpasterskiego w Kościele w Polsce oraz 20. rocznicy beatyfikacji biskupów płockich i 108. męczenników II wojny światowej. Dziękuję Radzie Duszpasterskiej za przygotowanie modlitewnych zmyśleń przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę przez poszczególne miejscowości naszej parafii. Pani katechetce Beacie oraz scholi parafialnej za adorację dzieci i młodzieży, którzy ofiarowali w tym czasie Skarbonki Caritas 2019 z jałmużną wielkopostną. Dziękuję druhnom i druhom z naszej jednostki OSP oraz harcerzom ze szkoły podstawowej za pełnienie honorowej warty, a także ministrantom i lektorom za obecność przy Grobie Pańskim i posługę liturgiczną przy ołtarzu. Dziękuję lektorom i lektorkom świeckim oraz paniom i dziewczętom psałterzystkom śpiewającym psalmy. Dziękuję pocztom sztandarowym, całej asyście procesyjnej, „dzieciom fatimskim” i dziewczętom sypiącym kwiatkami za udział w porannej Rezurekcji oraz panu organiście Adrianowi i Panu Sebastianowi, a także panu kościelnemu Tomaszowi. Bardzo dziękuję Panu Janowi emerytowanemu Szafarzowi Nadzwyczajnemu Komunii Świętej i Panu Damianowi nowemu Nadzwyczajnemu Szafarzowi Komunii Świętej za współpracę, a także raz jeszcze całej wspólnocie parafialnej za złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i świąteczną dekorację naszego kościoła. Dziękuję Redakcji strony internetowej parafii za współpracę merytoryczną i fotograficzną.
 13. Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski po pożarze katedry Notre-Dame w Paryżu (czytaj >>>).
 14. W czwartek 25 kwietnia z okazji święta Świętego Marka Ewangelisty przypada doroczny Dzień Modlitw o Urodzaje.
 15. Naszą modlitwą i życzliwością otaczamy wszystkich solenizantów i jubilatów nowego tygodnia. Pamiętamy o chorych, a zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu, szczególnie w modlitwie przy pustym Grobie Pańskim.
 16. W mocy Bożego Ducha świętujmy tajemnicę wielkanocnych dni razem z naszymi bliskimi. Bądźmy ludźmi Wielkanocy i stróżami wielkanocnego poranka. Umocnieni ofiarą Mszy Świętej podzielmy się pełnym radości orędziem, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Dzisiaj tę radość oznajmił nam nowy dzwon o imieniu Święty Stanisław Kostka.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa