Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

17 czerwca 2021 - Dekret o odwołaniu dyspensy DEKRET  O ODWOŁANIU DYSPENSY  OD ... +++ 17 czerwca 2021 - XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę W imieniu Zarządu Krajowego Instyt ... +++ 17 czerwca 2021 - 1. rocznica urodzin Basi Smolińskiej 13.06.2021 +++ 17 czerwca 2021 - 30. rocznica urodzin Damiana Mikłowskiego 13.06.2021 +++ 17 czerwca 2021 - 14 czerwca. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady 14 czerwca 1940 r. z więzienia w T ... +++ 17 czerwca 2021 - 80. rocznica męczeńskiej śmierci Patronów Miasta Działdowo: Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego Homilia Biskupa Płockiego Piotra L ... +++ 16 czerwca 2021 - XI NIEDZIELA ZWYKŁA „B” 13.06.2021 Dziś jedenasta niedziela w roku li ... +++ 14 czerwca 2021 - Intencje Mszy Świętych 14.06.2021 – 20.06.2021 DATA GODZINA TREŚĆ INTENCJI PONIE ... +++ 9 czerwca 2021 - Reflektor najazdowy na głównej alei cmentarza parafialnego 04.06.2021 +++ 9 czerwca 2021 - 100. rocznica poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa ODNOWIENIE AKTU POŚWIĘCENIA NAROD ... +++ webdesign

W środę 27 września 2017 r. Gminę Czernice Borowe odwiedzili uczestnicy ogólnopolskiej konferencji poświęconej miejscom pamięci narodowej w Polsce, zorganizowanej przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Nasza Gmina została zauważona przez władze IPN oraz służby Wojewody i wskazana jako dobry przykład opieki nad obiektami grobownictwa wojennego. Wizytacją objęto mogiłę zbiorową Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. usytuowaną na cmentarzu parafialnym w Czernicach Borowych oraz mogiłę mieszkańców Gminy Czernice Borowe pomordowanych w Pomiechówku w 1944 r. Uczestnicy konferencji odwiedzili także cmentarze z I wojny światowej w Obrębcu i w Chojnowie.

Na cmentarzu parafialnym odbył się uroczysty apel nawiązujący do wydarzeń wrześniowych na terenie Czernic Borowych i okolicy oraz modlitwa za ofiary, której przewodniczył Ks. Michał Gaszczyński – Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych. Wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza pełnili harcerze z miejscowej szkoły. Przy dźwiękach Hymnu Państwowego w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej podniesiono flagę na maszt.

Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać historię 21. Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” i jego legendarnego przywódcy generała Stanisława Sosabowskiego, pod dowództwem którego w czasie kampanii wrześniowej żołnierze walczyli w rejonie Czernic Borowych. Zebrani zapoznali się z zakresem prac wykonanych przez Gminę na mocy porozumienia z Wojewodą Mazowieckim:

– 2015 r. – remont mogiły mieszkańców Gminy Czernice Borowe pomordowanych w Pomiechówku w 1944 r. na cmentarzu parafialnym w Czernicach Borowych

– 2016 r. – remont mogiły zbiorowej Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. na cmentarzu parafialnym w Czernicach Borowych,

– 2017 r. – remont  mogiły zbiorowej Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. na cmentarzu parafialnym w Węgrze.

Prace remontowe zostały sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego oraz budżetu Gminy Czernice Borowe.

Zamierzenia na rok przyszły: remont cmentarza z I wojny światowej w Chojnowie.

Podkreślono również duże zaangażowanie środowisk w opiekę nad miejscami pamięci, w szczególności: Proboszcza, Harcerzy, Szkół i jednostki OSP z Czernic Borowych.

Ponadto wizytujący na zaproszenie miejscowego Proboszcza zwiedzili średniowieczny Kościół Parafialny pw. Świętego Achacjusza i Towarzyszy Męczenników oraz poznali jego historię.

Uczestnikom konferencji udostępniono ekspozycję frontu wschodniego I wojny światowej w zabytkowym dworze w Chojnowie. Goście z dużym zainteresowaniem obejrzeli etiudę filmową pt. „Stanisław Chełchowski – pionier z Mazowsza” przygotowaną przez uczniów Gimnazjum im. 21. Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”.

W wizytacji uczestniczyli:

  • Pan Adam Siwek – Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i  Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej wraz z Pracownikami,
  • Pan Piotr Oleńczak – Kierownik  Oddziału Współpracy Instytucjonalnej Biura Wojewody Mazowieckiego,
  • Pani Magdalena Staszków – Inspektor ds. opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
  • Pani Katarzyna Kubicius – Kierownik Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża,
  • Pracownicy  oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.

(źródło: www.czerniceborowe.pl)

Rok liturgiczny 2020/2021
Poczta www

Archiwa