Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Dniu 25.08.2012 r. wyruszyła autokarowa pielgrzymka do Białegostoku, Świętej Wody i Sokółki. Udział wzięły osoby z trzech parafii leżących na terenie naszej gminy.

Rozpoczęliśmy ją od modlitwy o dobrą podróż, a następnie odśpiewaliśmy godzinki, zmówiliśmy Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Śpiewaliśmy tez pieśni maryjne i inne. Jako pierwszy na naszej trasie leżał Białystok. Nawiedziliśmy katedrę Mniejszą pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Pierwszy Kościół – zwany mniejszym ufundowany w 1617 r. przez Jana Klemensa Bronickiego i jego rodzinę, przetrwał burze dziejowe naszego kraju do dziś. W nim też jest pochowane serce tegoż dobrodzieja, a reszta jego ciała spoczywa w Krakowie. W 1905 r. władze carskie pozwalają na rozbudowę małego kościoła. W Katedrze znajduje się kaplica z wystawionym Najświętszym Sakramentem przed którym nieustannie trwa adoracja. Znajduje się tez kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej, kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej, kaplica ku czci błogosławionego Papieża Jana Pawła II, który przybył do Białegostoku i uczynił diecezje białostocką metropolia, a kościół farny podniósł do rangi Katedry.
Drugim miejscem które odwiedziliśmy była Święta Woda obok Wasilkowa Fundatorem był niejaki Bazyli Papiernik, był on niewidomy przez dwa lata, a przybywszy na uroczysko cudownie ozdrowiał. Źródłem ufundował kaplice, poświęconą w 10 – ty piątek po Wielkanocy 1719 r. prze biskupa unickiego Abpa Leona Kiszkę. Okres I i II Wojny Światowej przyczynił się do częściowego zrujnowania i spalenia kaplicy. W 1949 r.ks. Wacław Rabczyński podjął się odbudowy. Dzięki jego staraniom nastąpiło rozbudowanie i upiększenie kaplicy i Groty, co dało początek powstaniu Święto Wodzkiej Kalwarii. W 1997 r. została utworzona parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej. Nadmienić trzeba, że obraz przedstawiający Matkę Bożą Bolesną namalowała matka ks. Rabczyńskiego, a który pobłogosławił Jan Paweł II. W 1999 r. powstała Droga Krzyżowa, Dróżki Maryjne, Góra Krzyży. Powstała także baza noclegowa i centrum pielgrzymkowo – turystyczne. Matce Bolesnej polecieliśmy w modlitwie nasze rodziny, każdy mógł też napić się wody ze źródełka lub zabrać ją dla swoich bliskich.
Na końcu odwiedziliśmy Sokółkę, miejsce cudu Eucharystycznego. W dniu 12 października 2008 r. podczas udzielania Komunii Świętej jednemu z kapłanów upadł na stopień ołtarza konsekrowany komunikant. Kapłan przerwał udzielanie Komunii i podniósł go, a następnie postąpił zgodnie z przepisem liturgicznym umieścił w naczyniu w wodą (vasculum), gdzie miał się rozpuścić. Siostra zakrystianka naczynie umieściła w sejfie znajdującym się w zakrystii Kościoła. Klucze miała tylko siostra i Proboszcz. Po upływie tygodnia siostra sprawdziła czy komunikant się rozpuścił. Zobaczyła czystą wodę z rozpuszczającym się komunikantem, na środku którego widniała wypukła plamka o intensywnej czerwonej barwie, przypominająca wyglądem skrzep krwi. Siostra powiadomiła ks. Proboszcza , który wraz z miejscowymi kapłanami i misjonarzem ks. Ryszardem Górowskim obejrzeli zaistniałe zmiany. Bezzwłocznie o wydarzeniu powiadomili Metropolitę Białostockiego – Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Wszyscy byli głęboko poruszeni tym, co zobaczyli. Dnia 29 października naczynie przeniesiono do kaplicy Miłosierdzia Bożego na plebanii i umieszczono w tabernakulum. 30 października decyzją ks. Arcybiskupa, komunikant wyjęto z wody i położono na małym korporale, a następnie umieszczono w tabernakulum. W ten sposób był przechowywany przez 3 lata, aż do momentu przeniesienia do Kościoła 2 października 2011 r. Przez rok zachowano tajemnicę i rozważano o czynić dalej. W styczniu 2009 r. komunikant został poddany badaniom, a 30 marca tegoż roku powołano komisje Kościelna do zbadania tego zjawiska. 9 marca 2009 r. Kościół p. w. św. Antoniego Padewskiego został podniesiony do rangi kolegiaty, oraz powołano Kolegiacką Kapitułę Najświętszego Sakramentu.
Ostatecznie uznano, że jest to cząstka Ciała pańskiego. Zostało przeniesione do Kaplicy Matki Bożej Różańcowej w Sokólskim Kolegiacie, gdzie jest uwielbiane i adorowane przez pielgrzymów i miejscowych wiernych. Na zakończenie odwiedziliśmy w Sokółce Cerkiew Prawosławna. Oprowadził nas proboszcz parafii.
Kończąc nasza pielgrzymkę podziękowaliśmy panu Bogu wspólna modlitwą. Szczęśliwie powróciliśmy do naszych domów.

Tekst i zdjęcia Pani Elżbieta Biraga

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa