Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Skwer przy ul. Mostowej w Płocku, znajdujący się przy zjeździe nad Wisłę, otrzymał imię s. Heleny Pszczółkowskiej (1925-2007), nazywanej „płocką Matką Teresą”. Szarytka przez około 40 lat zajmowała się osobami chorymi i samotnymi. Za swoją działalność charytatywną została odznaczona między innymi medalem „Zasłużony dla Płocka”.

Uchwałę w sprawie nadania skwerowi przy ul. Mostowej imienia s. Heleny Pszczółkowskiej, nazywanej „płocką Matką Teresą”, znajdującego się przy zjeździe nad Wisłę, podjęła Rada Miasta Płocka.

Siostra Helena Pszczółkowska urodziła się w 26 maja 1925 r. w Dzielinie koło Przasnysza (diecezja płocka, parafia Czernice Borowe). Jako 17-letnia dziewczyna, w czasie II wojny światowej w roku 1942 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Warszawie – sióstr szarytek. Nowicjat rozpoczęła trzy godziny przed wybuchem Powstania Warszawskiego w 1944 r.

Pierwsze śluby zakonne złożyła 15 sierpnia 1949 r. Pracowała jako pielęgniarka w szpitalu w Kielcach, Lublinie, Otwocku; była też siostrą parafialną i siostrą służebną. Do domu sióstr szarytek w Płocku przyjechała w 1966 r. (szarytki były w Płocku przez 237 lat, do września 2021 r.).

Ostatnie miesiące życia chora s. Helena spędziła w warszawskim domu sióstr. Zmarła 2 marca 2007 r., w dniu swoich imienin. Żyła 82 lata, została pochowana na warszawskich Powązkach, w kwaterze zgromadzenia. W zakonie przeżyła 63 lata.

Szarytka przez około 40 lat zajmowała się czynnie pomocą charytatywną: opiekowała się chorymi, przynosiła im zakupy, pomagała w rozwiązywaniu problemów osobistych i prawnych. W imieniu osób potrzebujących chodziła do różnych instytucji, lekarzy, urzędników, prezesów. Docierała z pomocą tam, gdzie nie docierały instytucje pomocowe.

W latach 80. i później zajmowała się dystrybucją darów zagranicznych, organizowała spotkania świąteczne, zdobywała leki i pieniądze dla biednych i chorych. Współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pomoc świadczyła z ogromną prostotą, skromnie, cicho i skutecznie. Przez całe życie realizowała ideał życia poświęconego innym, zgodnie ze ślubem zakonnym, nakazującym służbę ubogim.

S. Helena Pszczółkowska za swoją działalność charytatywną została odznaczona m.in. medalem „Zasłużony dla Płocka”, „Zasłużony Opiekun Społeczny” i Złotym Krzyżem Zasługi. W 2000 r. była nominowana w plebiscycie na Płocczanina Stulecia.

Z inicjatywą nadania płockiemu skwerowi przy ul. Mostowej imienia tej zakonnicy wystąpiła radna miejska Anna Derlukiewicz. Od kilku miesięcy stoi na nim figura Matki Bożej. To inicjatywa Towarzystwa Technicznego w Płocku, które doprowadziło do ponownego ustawienia figury, ufundowanej pierwotnie w XIX wieku przez znaną w Płocku rodzinę Górnickich. Figura została zdemontowana przez władze komunistyczne na przełomie lat 40. i 50., i niestety uległa zniszczeniu. Odtworzono ją na podstawie archiwaliów, ustawiono na oryginalnym postumencie.

Warto przypomnieć, że w 2012 r. w płockim kościele parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego (na „Górkach”) powstała tablica dedykowana s. Helenie Pszczółkowskiej – na terenie tej parafii znajdował się dom sióstr szarytek, tam też siostra szarytka często docierała ze swoją pomocą.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa