Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Rok szkolny 2022/2023 zainaugurowany został mszą św. w kościele parafialnym
pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych, którą odprawił ksiądz proboszcz Michał Gaszczyński. Następnie uczniowie, rodzice i nauczyciele na czele z Księdzem Proboszczem i Panią Dyrektor Małgorzatą Góralczyk przeszli przed Grób Nieznanego Żołnierza, aby oddać cześć tym, którzy polegli w obronie Ojczyzny podczas
II wojny światowej. Pani Anita Zalewska wygłosiła krótkie zamyślenie historyczne, w którym przywołała okoliczności wybuchu II wojny i podkreśliła udział 21. Pułku Piechoty w walce oraz rolę generała Stanisława Sosabowskiego.

Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły. Tu spotkali się dzieci oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas IV-VIII, rodzice i nauczyciele. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego pani Dyrektor Małgorzata Góralczyk serdecznie powitała zgromadzonych uczniów klas IV-VIII, rodziców, nauczycieli oraz gości i poinformowała o głównych kierunkach pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym. Szczególne słowa skierowała do uczniów klas czwartych, rozpoczynających naukę na kolejnym etapie edukacyjnym. Głos zabrał również pan Wojciech Brzeziński Wójt Gminy Czernice Borowe, który życzył uczniom i nauczycielom pomyślnego roku, dużo sukcesów i jak najlepszych wyników z egzaminu ósmoklasisty.

Dzieci z grup oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-III, licznie przybyłych rodziców i nauczycieli powitała w nowym roku szkolnym 2022/2023 Pani Wicedyrektor Beata Ulatowska. Ciepłe słowa skierowała do dzieci z najmłodszej grupy przedszkolnej, do uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w szkole podstawowej oraz nowych uczniów, którzy dołączyli w tym roku do naszej szkolnej rodziny. Pani Wicedyrektor życzyła wszystkim dobrego, bezpiecznego i spokojnego roku szkolnego.

Na koniec odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami w klasach.

Tekst: Dominika Jabłonowska

Justyna Kołcon-Rogowska

(źródło: edukacja.czerniceborowe.pl)

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa