Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

5 grudnia 2021 - Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie +++ 2 grudnia 2021 - Jubileusz 25-lecia Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej w Pułtusku Akcja Katolicka Diecezji Płockiej ... +++ 1 grudnia 2021 - Rekolekcje Adwentowe 2021 +++ 29 listopada 2021 - Ciekawy film na Adwent – Nędzarz i Madame +++ 29 listopada 2021 - I NIEDZIELA ADWENTU „C” 28.11.2021 Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adw ... +++ 29 listopada 2021 - Intencje Mszy Świętych 29.11.2021 – 05.12.2021 DATA GODZINA TREŚĆ INTENCJI PONIE ... +++ 28 listopada 2021 - Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom +++ 27 listopada 2021 - Rekolekcje Adwentowe w Roku Świętego Józefa Czernice Borowe, dn. 28 listopada ... +++ 27 listopada 2021 - Spotkanie dzieci na cmentarzu parafialnym z modlitwą za zmarłych przed uroczystością Pierwszej i Drugiej Komunii Świętej 21.11.2021 +++ 26 listopada 2021 - Msza Święta z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora 20.11.2021 +++ webdesign

Umiłowani Diecezjanie,
1. Ewangelista Mateusz, w którego Ewangelię wsłuchujemy się w tym roku, opowiada, jak na początku swojej działalności publicznej w Galilei Jezus Chrystus wygłosił słynne Kazanie na Górze, w którym przekazał nam konstytucję chrześcijaństwa. Na konstytucję tę składa się: Osiem Błogosławieństw, które rozważaliśmy w liturgii w minioną niedzielę oraz dzisiejsze wezwanie, abyśmy byli na co dzień solą ziemi i światłem świata, wreszcie nauka o tym, że postępowaniem chrześcijanina powinno kierować nie tyle posłuszeństwo prawu czy strach przed nim, ale prawe sumienie. Tylko wtedy – naucza św. Paweł – nasze życie nie opiera się na „mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”. W tym duchu uczniowie Chrystusa od początku wołali: My jesteśmy na ziemi światłem Twym!, a Kościół zakładał szkoły i uniwersytety. Dosyć wspomnieć, że pierwsze szkoły powstawały w Europie przy kościołach i klasztorach, a pierwsze uniwersytety były dziełem chrześcijańskich władców i Stolicy Apostolskiej, która je zatwierdzała. W dzisiejszym świecie, w którym podważa się istnienie prawdy, w którym nie chce się wychowywać, a tylko uczyć, w którym nie liczy się już wiedza humanistyczna, zakorzenienie w dziejach ojczystych i wychowanie do prawości oraz do życia wiecznego, obowiązek ten staje się jeszcze bardziej palący.

2. Przed ponad stu laty Bł. Biskup Męczennik Antoni Julian Nowowiejski założył w Płocku Liceum św. Stanisława Kostki. Szczytne tradycje tej szkoły, wielokrotnie przekształcanej i reorganizowanej, kontynuują – cieszące się wysokim poziomem i wieloma osiągnięciami – Niepubliczne Gimnazjum Katolickie i Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sikorzu.
W związku z aktualną reformą oświaty postanowiłem, aby 1 września 2017 roku liceum to przenieść do Płocka, do jego pierwotnej siedziby przy ulicy bł. Abp. Nowowiejskiego 2, oraz powołać w tym samym miejscu katolicką szkołę podstawową. W ten sposób powstanie w stolicy Diecezji koedukacyjny Zespół Szkół Katolickich Stanislaum, któremu jak przed stu laty patronował będzie, pochodzący z mazowieckiego Rostkowa, św. Stanisław Kostka. Nie chcemy z nikim konkurować! Chcemy w imię dobrze pojętego pluralizmu dać rodzicom i młodzieży możliwość kształtowania serc i umysłów w świetle projektu edukacyjnego, który ma swój fundament w Kazaniu na Górze, a zarazem szeroko wykorzystuje wszystkie zdobycze kultury i nauki współczesnej oraz ceni sobie otwartość przez promowanie chrześcijańskiej wizji człowieka, kontakty z wielkimi zasobami instytucji katolickich na świecie i bogatą ofertę nauki języków obcych.

3. Gorąco zachęcam wszystkich rodziców naszej diecezji, a zwłaszcza Płocka i jego okolic, do zainteresowania się projektem naszej szkoły diecezjalnej. Jak wiecie, szkoły katolickie, ze względu na swoją jednoznaczną tożsamość, poszanowanie wymiaru religijnego, wysokie wymagania etyczne i zakorzenienie w kulturze współczesnej, a jednocześnie krytyczny stosunek do takich jej przejawów jak relatywizm, pragmatyzm i podważanie roli rodziny, cieszą się dużym uznaniem rodziców i uczniów w wielu krajach demokratycznych, ich absolwenci zaś ze względu na solidny kręgosłup etyczny i ugruntowaną w tradycji wiedzę są cenieni w wielu dziedzinach życia społecznego, ekonomicznego, kulturowego i naukowego.

4. Gmach dotychczasowej szkoły w Sikorzu, malowniczo położony nad rzeką Skrwą, na skraju Brwileńskiego Parku Krajobrazowego, chcemy natomiast przekształcić w placówkę opiekuńczo-leczniczą dla osób w podeszłym wieku. Był on wznoszony jako dom rekolekcyjny, dlatego dysponuje dużą liczbą jedno- i kilkuosobowych pokoi, a także piękną kaplicą, doskonale wyposażoną kuchnią i stołówką oraz przestronnymi salami, w których można urządzić: świetlice, sale rekreacyjne, oddziały rehabilitacyjne i sale terapii zajęciowej.
Dlatego postanowiłem stworzyć w nim – prawdopodobnie w połowie roku 2018 –wielofunkcyjny obiekt pod nazwą Dom Seniora Leonianum. Patronem Domu (stąd jego nazwa) byłby Bł. Biskup Męczennik Leon Wetmański, aktywnie działający w Płocku na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i opuszczonych.

5. Już dzisiaj rozpoczynamy realizację naszych projektów. O jej przebiegu będziemy Was szczegółowo informować w kolejnych komunikatach, w audycjach Katolickiego Radia Diecezji Płockiej i na łamach „Gościa Niedzielnego”. Na wiosnę bieżącego roku w nowej szkole w Płocku zostanie zorganizowany dzień otwartych drzwi.
Mam nadzieję, że realizacja tych inicjatyw stanowić będzie konkretną formę pełnienia misji nauczycielskiej i charytatywnej Kościoła na progu Trzeciego Tysiąclecia, a także wotum wdzięczności Pani Jasnogórskiej za Jej Nawiedzenie wspólnot parafialnych Diecezji Płockiej w latach 2015-2016. Proszę Was, Umiłowani, o ich życzliwe przyjęcie i wsparcie. W realizacji tych szlachetnych zamierzeń niech nam towarzyszy błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

Wasz Biskup Piotr

Rok liturgiczny 2021/2022

Poczta www

Archiwa