Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam o naszym chrzcie, przez który Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił łaską Ducha Świętego. Dziś patrzymy na Jezusa, który wchodzi do Jordanu, aby zjednoczyć się z nami przez chrzest przyjęty od Jana. Słyszymy też głos z nieba: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3, 13-17).
 2. Święto Chrztu Pańskiego obchodzone jest w pierwszą niedzielę przypadającą po uroczystości Objawienia Pańskiego. Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach, chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie „wspomnienie” i przesunięto jego termin na niedzielę przypadającą po 6 stycznia.
 3. Dzisiejsze święto kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia w Kościele Rzymskokatolickim. Tradycyjnie jeszcze trwamy w nastroju świątecznym do 2 lutego, czyli do Ofiarowania Pańskiego, zwanego świętem Matki Bożej Gromnicznej.
 4. Dzisiaj przypada druga niedziela miesiąca, dlatego modlitwie różańcowej przed Mszą Świętą o godz.10:00 przewodniczą Koła Żywego Różańca z Czernic Borowych.
 5. Msze Święte o godz. 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (transmisja on-line).
 6. Na zakończenie liturgicznego okresu Bożego Narodzenia bardzo dziękuję wszystkim lektorkom i lektorom, śpiewającym psalmy pod kierunkiem Pana organisty oraz Służbie Liturgicznej za uczestnictwo w poszczególnych Mszach Świętych.
 7. KILKA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PLANOWANYCH INWESTYCJI W BIEŻĄCYM ROKU. Na przełomie listopada i grudnia powiodło się wykonanie pierwszych prac związanych z zabezpieczeniem murów kościoła tj. uzupełnienie orynnowania  frontonu oraz wymiana rynien spustowych z pcv i zwykłej blachy na rury z  blachy  miedzianej w 100 % z pozyskanych dotacji (koszt 70 927,54 zł). Przed nami dalsze poważne zadania związane z zabezpieczeniem murów kościoła przed postępującym zawilgoceniem i zagrzybieniem. Pierwszym etapem jest wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie stosownych pozwoleń. Kosztorys kompleksowego projektu niezbędnych robót zabezpieczających został wyceniony na kwotę 78 tys. brutto. W listopadzie został złożony wniosek o dofinansowanie do konserwatora zabytków. Wyniki  będą znane w lutym br. Niezależnie od tych prac należałoby dokonać  odtworzenia zewnętrznej  stolarki drzwiowej, zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, przede wszystkim przywracając głównym drzwiom historyczny wygląd z początku lat pięćdziesiątych. Szacunkowy koszt to ok. 80 tys. zł.  Będziemy również  składali odpowiednie wnioski o dofinansowanie do wysokości 50 % wartości inwestycji, ale udział własny musimy zabezpieczyć z własnych środków. Konieczne byłoby także wykonanie remontu małego parkingu od strony plebanii, ponieważ obecny jest bardzo zniszczony i zaczyna stwarzać zagrożenie dla parkujących samochodów. Na wykonanie remontu parkingu niestety nie otrzymamy żadnych dotacji, ponieważ ten fragment terenu  nie jest zabytkiem.
 8. Rozpoczęła się wizyta duszpasterska w naszej parafii. Bardzo proszę o pojazd z miejscowości, gdzie będzie zaplanowana kolęda. Serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę, życzliwość i okazywaną pomoc oraz za ofiary materialne składane na cele parafialne. Podobnie jak w roku ubiegłym kwota zebranych ofiar na rzecz parafii zostanie podana po zakończeniu kolędy. Program kolędy znajduje się na stronie internetowej naszej parafii.
 9. PROGRAM KOLĘDY W TYM TYGODNIU:
 • Poniedziałek (9 stycznia) – Kownaty, godz. 9:30.
 • Wtorek (10 stycznia) – Dzielin, godz. 9:00.
 • Środa (11 stycznia) – Zalesie, godz. 15:30.
 • Czwartek (12 stycznia) – Chrostowo Wielkie, godz. 9:30.
 • Piątek (13 stycznia) – Kuskowo, godz. 9:30.
 • Sobota (14 stycznia) – Zembrzus Wielki, godz. 9:00.
 • Poniedziałek (16 stycznia) – Nowe Czernice od strony Chrostowa i Zembrzusa oraz Jabłonowo, godz. 9:30.
 1. Wszystkim świętującym w tym tygodniu urodziny, imieniny, różne rocznice i jubileusze składamy serdeczne życzenia. Pamiętamy w modlitwie o chorych, szczególnie ciężko chorych i przebywających w szpitalach, a zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.
 2. Każda Msza Święta to okazja, by usłyszeć głos Boga, który mówi do każdego z nas o swojej miłości. To ten sam głos, który rozległ się nad rzeką Jordan. Dziś szczególnie dziękujemy za sakrament chrztu świętego. Z Bożym błogosławieństwem starajmy się ten dar w sobie umacniać i rozwijać oraz wypełniać obowiązki, które z niego wynikają.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa