Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Święto Chrztu Pańskiego obchodzone jest w pierwszą niedzielę przypadającą po uroczystości Objawienia Pańskiego. Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach, chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie „wspomnienie” i przesunięto jego termin na niedzielę przypadającą po 6 stycznia.
 2. Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, przez który Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Wydarzenia nad Jordanem są także zapowiedzią naszego chrztu, w którym stajemy się dziećmi Bożymi.
 3. Dzisiejsze święto kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia w Kościele Rzymskokatolickim. Tradycyjnie jeszcze trwamy w nastroju świątecznym do 2 lutego, czyli do Ofiarowania Pańskiego, zwanego świętem Matki Bożej Gromnicznej.
 4. Dzisiaj druga niedziela miesiąca, dlatego modlitwę różańcową przed Mszą Świętą o godz.10:00 prowadziły Koła Żywego Różańca z Czernic Borowych.
 5. W piątek 17 stycznia obchodzimy w Polsce 23. Dzień Judaizmu, który w tym roku nosi hasło zaczerpnięte z Księgi Wyjścia „Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować” (Wj, 20,8).
 6. Od 18 do 25 stycznia trwać będzie Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Hasłem tego tygodnia będą słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich – „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28,2).
 7. PROGRAM KOLĘDY NA BIEŻĄCY TYDZIEŃ:
 • Poniedziałek (13 stycznia) – Zalesie, godz. 9:30.
 • Wtorek (14 stycznia) – Zembrzus Wielki, godz. 9:30.
 • Środa (15 stycznia) – Czernice Borowe: ul. Krótka, ul. Chełchowskiego (początek), Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, godz. 14:00.
 • Czwartek (16 stycznia) – Nowe Czernice od strony Chrostowa i Zembrzusa oraz Jabłonowo, godz. 9:30.
 • Piątek (17 stycznia) – Nowe Czernice od strony Węgry, godz. 9:30.
 • Sobota (18 stycznia) – Nowe Czernice od strony Chojnowa, godz. 9:30.
 1. Proszę o pojazdy z miejscowości, gdzie będzie kolęda. Serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę, życzliwość, gościnność i okazywaną pomoc oraz za ofiary materialne składane na cele parafialne i na kolędę.
 2. Podobnie jak w latach ubiegłych, kwota zebranych ofiar na rzecz parafii zostanie podana po zakończeniu kolędy.
 3. Główne inwestycje przeprowadzone w roku 2019. Zakończenie trzeciego etapu remontu dzwonnicy. Zamontowano trzeci dzwon, który został ufundowany oraz zmodernizowano cały system dzwonienia, a także zamontowano urządzenia do wybijania godzin na zegarze wieżowym w trybie dziennym. Wykonano podjazd i kamienne schody na cmentarz oraz zamontowano bramę i furtkę od strony tworzącego się parkingu z dojazdem technicznym. Na cmentarzu ułożono ok. 30 metrów bieżących alejki, która została ufundowana oraz ustawiono figurkę ku czci Świętego Huberta z pamięcią o zmarłych strażakach z okazji 95. lat założenia OSP Czernice Borowe. Została też odrestaurowana płyta nagrobna małżeństwa Zygmunta i Marii Lwowskich, która ma charakter zabytkowy razem z otoczeniem.
 4. Wszystkie główne inwestycje i wydatki parafii były konsultowane z Radą Gospodarczą i na bieżąco podawane do wiadomości parafian w ogłoszeniach duszpasterskich.
 5. Również w ostatnim czasie dokonano przeglądu technicznego obiektów parafialnych: kościoła, dzwonnicy i plebanii oraz aktualizacji książek obiektu. Koszt 1.230 zł.
 6. Zarys planowanych inwestycji i prac remontowych w bieżącym roku kalendarzowym.
  Drobne prace wykończeniowe w budynku dzwonnicy, dalsza renowacja paramentów liturgicznych i procesyjnych oraz starych nagrobków o charakterze zabytkowym na cmentarzu parafialnym, ogólne prace porządkowe na cmentarzu i wokół cmentarza oraz  budowa alejek w miarę możliwości posiadania środków finansowych. Z „funduszu sołeckiego” prowadzone są prace przygotowawcze do wykonania przyłącza energetycznego, instalacji elektrycznej i montażu czterech stylowych lamp oświetleniowych w otoczeniu wejść na cmentarz. Jeśli byłaby możliwość pozyskania środków zewnętrznych, to remontu wymaga kolejny fragment kamiennego ogrodzenia kościoła, co również byłoby wzmocnieniem wzgórza kościoła. Podobnie wygląda sytuacja z oświetleniem kościoła od strony północnej, jeśli byłby dodatkowe środki finansowe na ten cel, to taka iluminacja byłaby bardzo efektowna dla architektury kościoła. Planowane są również dalsze prace porządkowe w otoczeniu plebanii i stawu parafialnego. W ostatnim czasie oddano do renowacji i „przeróbki” stolarskiej dwa feretrony z wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej i feretron z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego.
 1. Wszystkim świętującym w tym tygodniu urodziny, imieniny, różne rocznice i jubileusze składamy serdeczne życzenia. Pamiętamy w modlitwie o chorych, szczególnie przebywających w szpitalach, a zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.
 2. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 17 stycznia (piątek) – Święty Antoni, opat. Żył na przełomie III i IV wieku. Jeden z pierwszych pustelników w Egipcie, który do dziś znajduje wielu naśladowców w praktykowaniu ascetycznej doskonałości chrześcijańskiej.
 1. Każda Msza Święta to okazja, by usłyszeć głos Boga, który mówi do każdego z nas o swojej miłości. To ten sam głos, który rozległ się nad Jordanem. Dziś szczególnie dziękujemy za sakrament chrztu świętego. Z Bożym błogosławieństwem starajmy się ten dar w sobie umacniać i rozwijać, a także cieszyć się z godności bycia chrześcijaninem.
Rok liturgiczny 2022/2023

Poczta www

Archiwa