Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam o naszym chrzcie, przez który Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił łaską Ducha Świętego. Dziś patrzymy na Jezusa, który wchodzi do Jordanu, aby zjednoczyć się z nami przez chrzest przyjęty od Jana. Słyszymy też głos z nieba: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie” (por. Mk 1, 7-11).
 2. To święto obchodzone jest w pierwszą niedzielę przypadającą po uroczystości Objawienia Pańskiego. Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach, chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie „wspomnienie” i przesunięto jego termin na niedzielę przypadającą po 6 stycznia.
 3. Dzisiejszy dzień kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia w Kościele Rzymskokatolickim. Tradycyjnie jeszcze trwamy w nastroju świątecznym do 2 lutego, czyli do Ofiarowania Pańskiego, zwanego świętem Matki Bożej Gromnicznej.
 4. Jest to również pierwsza niedziela miesiąca, dlatego na zakończenie Mszy Świętej o godz. 12:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Dzieciątka Jezus.
 5. Z okazji drugiej niedzieli miesiąca za tydzień modlitwę różańcową przed Mszą Świętą o godz. 10:00 prowadzi Koło Żywego Różańca z Chojnowa.
 6. Na zakończenie liturgicznego okresu Bożego Narodzenia bardzo dziękuję Panu Organiście i Panu Zakrystianinowi oraz wszystkim lektorkom i lektorom, śpiewającym psalmy, scholi parafialnej i służbie liturgicznej.
 7. Msze Święte o godz. 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (transmisja on-line).
 8. Jutro w poniedziałek 8 stycznia rozpoczynamy kolędę, czyli wizytę duszpasterską, która w polskiej tradycji odbywa się w okresie Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, a jej istotą jest wspólna modlitwa połączona z błogosławieństwem domu i jego mieszkańców. Podczas kolędy można będzie ustalić terminy poświęcenia pól w roku 2024. Podobnie jak w latach ubiegłych, można składać ofiary materialne na rzecz naszej parafii z przeznaczeniem na planowane inwestycje. W miarę możliwości proszę wszystkich o obecność, a dzieci i młodzież o zeszyty do lekcji religii oraz indeksy do sakramentu bierzmowania. Bardzo proszę o pojazd z miejscowości, gdzie będzie kolęda w danym dniu i już teraz za wszystko serdecznie dziękuję. Planowany program kolędy znajduje się na stronie internetowej naszej parafii.
 9. PROGRAM KOLĘDY W TYM TYGODNIU:
 • Poniedziałek (8 stycznia) – Miłoszewiec i Ostafieje, godz. 9:00
 • Wtorek (9 stycznia) – Dzielin, godz. 9:30.
 • Środa (10 stycznia) – Kownaty, godz. 14:00.
 • Czwartek (11 stycznia) – Zalesie, godz. 14:00.
 • Piątek (12 stycznia) – Chrostowo Wielkie, godz. 13:00.
 • Sobota (13 stycznia) – Kuskowo, godz. 9:30.
 • Poniedziałek (15 stycznia) – Zembrzus Wielki, godz. 9:30.
 1. Wszystkim świętującym w tym tygodniu urodziny, imieniny, różne rocznice i jubileusze składamy serdeczne życzenia. Pamiętamy w modlitwie o chorych, szczególnie przebywających w szpitalach, a zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.
 2. Każda Msza Święta to okazja, by usłyszeć głos Boga, który mówi do każdego z nas o swojej miłości. To jest ten sam głos, który rozległ się nad rzeką Jordan. Dziś szczególnie dziękujemy za sakrament chrztu świętego. Z Bożym błogosławieństwem starajmy się ten dar w sobie umacniać oraz wypełniać obowiązki, które z niego wynikają.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa