Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam o naszym chrzcie, przez który Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił łaską Ducha Świętego. Chrzest Święty jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Niech przemówią do nas na nowo słowa, które Mesjasz usłyszał nad falami Jordanu: „Jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 21-22).
 2. Święto Chrztu Pańskiego obchodzone jest w pierwszą niedzielę przypadającą po uroczystości Objawienia Pańskiego. Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach, chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie „wspomnienie” i przesunięto jego termin na niedzielę przypadającą po 6 stycznia.
 3. Dzisiejsze święto kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia w Kościele Rzymskokatolickim. Tradycyjnie jeszcze trwamy w nastroju świątecznym do 2 lutego, czyli do Ofiarowania Pańskiego, zwanego świętem Matki Bożej Gromnicznej.
 4. Dzisiaj przypada druga niedziela miesiąca, dlatego modlitwie różańcowej przed Mszą Świętą o godz.10:00 przewodniczy Koło Żywego Różańca z Zembrzusa Wielkiego.
 5. Msze Święte o godz. 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (transmisja on-line).
 6. Na zakończenie liturgicznego okresu Bożego Narodzenia bardzo dziękuję wszystkim lektorkom i lektorom oraz śpiewającym psalmy psałterzystkom za czynne uczestnictwo w liturgii poszczególnych Mszy Świętych.
 7. Rozpoczęła się wizyta duszpasterska w naszej parafii, która w tym roku ponownie ma charakter „kolędy na zaproszenie”. Proszę o pojazdy z miejscowości, gdzie będzie zaplanowana kolęda. Serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę, życzliwość i okazywaną pomoc oraz za ofiary materialne składane na cele parafialne, na kolędę oraz na pomoc poszkodowanej Rodzinie w remoncie domu po pożarze. Całkowity planowany program kolędy znajduje się na stronie internetowej naszej parafii.
 8. PROGRAM KOLĘDY W TYM TYGODNIU:
 • Poniedziałek (10 stycznia) – Dzielin, godz. 9:30.
 • Wtorek (11 stycznia) – Chrostowo Wielkie, godz. 9:30.
 • Środa (12 stycznia) – Zalesie, godz. 14:30.
 • Czwartek (13 stycznia) – Kuskowo, godz. 9:30.
 • Piątek (14 stycznia) – Zembrzus Wielki, godz. 9:30.
 • Sobota (15 stycznia) – Żebry, godz. 9:30.
 • Poniedziałek (17 stycznia) – Nowe Czernice od strony Chrostowa i Zembrzusa oraz Jabłonowo, godz. 9:30.
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych zwraca się z prośbą o wsparcie dla rodziny z Czernic Borowych, która na skutek pożaru w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 2021 roku, straciła znaczną część dorobku swojego życia. Pożar zniszczył część domu (dach i strop), a pozostała część uległa zalaniu w trakcie akcji gaśniczej. Nieszczęście dotknęło dwoje schorowanych emerytów, którzy nie poradzą sobie z odbudową domu. Poszkodowana rodzina  potrzebuje materiałów  budowlanych,  a w szczególności: drewna na więźbę dachową, blachy na pokrycie domu, materiałów na ocieplenie stropu, cementu, pustaków lub wsparcia finansowego na ich zakup. Pomocy finansowej można udzielać bezpośrednio na konto bankowe: 78 8220 0004 0100 0693 2000 0070 z dopiskiem „Pomoc poszkodowanej rodzinie”. Sprawy organizacyjne związane z odbudową domu koordynuje GOPS w Czernicach Borowych:  telefon 23 674 60 90 wew. 33  lub 46. Mamy nadzieję, że uda się wspólnie odbudować spalony dom. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy. W następną niedzielę 16 stycznia o godz. 14:00 w dworku w Chojnowie odbędzie się koncert noworoczny gminnej orkiestry dętej i kiermasz charytatywny na rzecz poszkodowanej rodziny. Szczegóły na stronach internetowych i okolicznościowych plakatach. Zapraszamy do włączenia się w akcję niesienia pomocy.
 2. Wszystkim świętującym w tym tygodniu urodziny, imieniny, różne rocznice i jubileusze składamy serdeczne życzenia. Pamiętamy w modlitwie o chorych, szczególnie ciężko chorych i przebywających w szpitalach, a zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.
 3. W poniedziałek 3 stycznia zmarł ks. Janusz Nalewajek. Miał 63 lata życia i niespełna 39 lat kapłaństwa. Żałobna liturgia pogrzebu została odprawiona w piątek 7 stycznia w kościele parafialnym w Obrytem. Zmarły kapłan został pochowany na miejscowym cmentarzu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
 4. Każda Msza Święta to okazja, by usłyszeć głos Boga, który mówi do każdego z nas o swojej miłości. To ten sam głos, który rozległ się nad rzeką Jordan. Dziś szczególnie dziękujemy za sakrament chrztu świętego. Z Bożym błogosławieństwem starajmy się ten dar w sobie umacniać i rozwijać, a także cieszyć się i być dumnym z godności „dziecka Bożego”.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa