Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Dwudziesta czwarta niedziela zwykła została zastąpiona w tym roku świętem Podwyższenia Krzyża Świętego o czym świadczy czerwony kolor szat liturgicznych. Jest to jedno ze świąt, podczas których wspominamy szczególnie ważne wydarzenia z naszej historii zbawienia i obchodzimy je również wtedy, gdy wypadają w niedzielę.

2. Dzisiejsze święto zostało ustanowione na pamiątkę odnalezienia relikwii Krzyża przez cesarzową Helenę, matkę cesarza Konstantyna, który przed bitwą z Maksencjuszem na moście Muliwijskim, nieopodal murów Wiecznego Miasta ujrzał płonący krzyż i napis: „W tym znaku zwyciężysz”. Nazajutrz na jego rozkaz na tarczach żołnierzy zostały wymalowane krzyże. I wkrótce okazało się, że symbol śmierci stał się symbolem zwycięstwa, bo Konstantyn pokonał Maksencjusza. W 313 roku cesarz ogłosił edykt wolnościowy, który zakończył prześladowania religijne, a krzyż stał się symbolem całego chrześcijaństwa.

3. Dzisiejsza niedziela to druga w miesiącu, dlatego dziękujemy za modlitwę różańcową przed Mszą Świętą o godzinie 10:00, którą prowadziły Koła Żywego Różańca z Czernic Borowych. Po Mszy Świętej powakacyjne spotkanie Koła Żywego Różańca dzieci i młodzieży oraz wymiana tajemnic różańcowych.

4. Dzisiaj również Kościół rozpoczyna kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież, nauczycieli i wychowawców. W poniedziałek 15 września, we wtorek 16 września i w środę 17 września przeżywamy Triduum przed uroczystością Świętego Stanisława Kostki, który jest patronem dzieci i młodzieży, diecezji płockiej oraz gminy Czernice Borowe. Przed Mszą Świętą możliwość sakramentu pokuty, a po Mszy Świętej okolicznościowe modlitwy ku czci naszego Patrona, którego czcimy w czwartek 18 września.

5. Dzisiaj rozpoczynamy w naszej Ojczyźnie IV Tydzień Wychowania pod hasłem „Prawda fundamentem wychowania”. Jest to propozycja Kościoła w Polsce dla wszystkich, którym bliskie jest dzieło kształtowania serc i umysłów młodego pokolenia, szczególnie dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów i duszpasterzy.

6. Dzisiaj o godz. 12:00 w czasie Mszy Świętej zostanie poświęcony Ewangeliarz w ozdobnych okładkach, który będzie wykorzystywany do uroczystego odczytywania Ewangelii w czasie szczególnych okazji, a na co dzień będzie się znajdował na bocznym ołtarzu.

7. Dzisiaj dożynki gminne w parafii Rostkowo, gdzie o godz. 11:00 zostanie odprawiona Msza Święta dziękczynna z błogosławieństwem wieńców dożynkowych. Naszą parafię reprezentuje delegacja z miejscowości Nowe Czernice, za co bardzo serdecznie dziękuję.

8. Dziękuję jeszcze raz całej wspólnocie parafialnej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania dziękczynnej uroczystości dożynkowej, którą przeżywaliśmy przed tygodniem. Słowa podziękowania za przygotowanie wieńców dożynkowych z miejscowości Czernice Borowe (ulice Kościelna, Sadowa, Dolna, Jasna i Krótka), Dzielin, Nowe Czernice, Kownaty, Zembrzus i Żebry oraz z miejscowości Chojnowo za okazały kosz warzyw i owoców. Tradycyjnie wieńce dożynkowe pozostaną w naszym kościele do odpustu ku czci świętego Łukasza Apostoła, który w tym roku przypada w niedzielę 19 października.

9. Dzisiaj w parafii Pawłowo podczas Mszy Świętej o godzinie 12:00 odbędzie się ingres, czyli liturgiczne wprowadzenie nowego proboszcza, którym jest ksiądz Robert Oprawa, pełniący wcześniej funkcję wikariusza w parafii Świętego Stanisława BM w Mławie. Ksiądz kanonik Jerzy Skorłutowski, długoletni proboszcz tej parafii przeszedł na emeryturę. Dziękujemy za współpracę duszpasterską i sąsiedzką życzliwość oraz życzymy błogosławieństwa Bożego.

10. Środa 17 września, to 75. bolesna rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę w ramach paktu Ribbentrop – Mołotow, która ostatecznie przesądziła o losach kampanii wrześniowej 1939 r. W tym dniu szczególnie pamiętajmy w naszych modlitwach o Polakach, którzy ponieśli śmierć w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie, bo jest to również Dzień Sybiraka.

11. W sobotę 20 września pod hasłem „Jestem dzieckiem Boga” odbędzie się XXXII Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Dzieci rozpoczynają pielgrzymowanie o godz. 10:00 w Przasnyszu, a młodzież o godz. 16:30 w Rostkowie. Uroczystościom w Rostkowie dla dzieci i młodzieży przewodniczy w tym roku biskup Piotr Libera. Szczegóły organizacyjne oraz zapisy na lekcjach religii.

12. W następną niedzielę 21 września poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci z klasy ”zerowej” i klasy pierwszej szkoły podstawowej. Ten religijny obrzęd będzie związany z postacią Świętego Stanisława Kostki oraz zakończeniem IV Tygodnia Wychowania.

13. Za tydzień w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 10:00 spotkanie dla dzieci z klasy trzeciej i czwartej razem z rodzicami w ramach katechezy parafialnej przed Pierwszą Komunią Świętą oraz Odnowieniem Przyrzeczeń Chrztu Świętego.

14. W niedzielę 21 września po Mszy Świętej o godz. 15:00 zapraszam na spotkanie Parafialny Zespół Synodalny. Spotkanie odbędzie się w sali spotkań na plebanii.

15. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej została zaplanowana w naszej parafii w niedzielę 24 maja 2015 roku o godzinie 12:00, a Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego w niedzielę 31 maja również o godzinie 12:00. Sakrament bierzmowania jest planowany w 2016 roku podczas wizytacji kanonicznej, jeśli taka wizytacja zostanie wyznaczona przez Kurię Diecezjalną, bowiem w tym roku w Krakowie planowane są Światowe Dni Młodzieży, w które angażują się wszystkie diecezje w Polsce, również diecezja płocka.

16. W piątek 19 września o godz. 16:00 kolejne spotkanie parafialnej scholi i prośba o zgłaszanie się śpiewających dziewcząt z naszej parafii, aby rozwijać swoje umiejętności i zdolności wokalne. Obecnie do udziału w scholi zgłosiło się osiem dziewcząt w wieku szkoły podstawowej. Mamy nadzieję, że będzie trochę więcej, dlatego serdecznie zapraszamy.

17. W naszej parafii jest piękny, stary zwyczaj zbierania zboża i ofiar materialnych na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Jest to wyraz naszej troski o Kościół diecezjalny i nowe powołania do kapłaństwa. Razem z Rektoratem tej szczególnej uczelni zwracam się z serdeczną prośbą do całej parafii, aby przeprowadzić tę zbiórkę według ustalonej tradycji na przełomie września i października i już teraz bardzo dziękuję.

18. Za tydzień po każdej Mszy Świętej można będzie złożyć ofiarę do puszki na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z okazji trzeciej niedzieli września.

19. Parafia Świętego Wojciecha w Przasnyszu oraz Fundacja Scalam – prostujemy drogi życia zapraszają na rekolekcje z Lechem Dokowiczem, znanym reżyserem filmów o tematyce religijnej w ramach Triduum przed uroczystością Świętego Stanisława Kostki. Szczegóły na stronie internetowej oraz na okolicznościowym plakacie.

20. W czwartek 18 września o godz. 18:00 w kościele parafii Świętego Wojciecha w Przasnyszu podczas Mszy Świętej pod przewodnictwem biskupa płockiego Piotra Libery odbędzie się uroczystość nadania imienia Świętego Stanisława Kostki jako patrona miasta Przasnysz i zostanie odsłonięty pomnik ku czci tego świętego syna mazowieckiej ziemi.

21. Panie Zelatorki Kół Różańcowych naszej parafii organizują wyjazd do Smardzewa k. Płońska na III Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca, która odbędzie się w sobotę 4 października. Wyjazd o godz.7:30 z placu przy kościele w Czernicach Borowych. Koszt wyjazdu 15 zł. Zapisy i wpłaty u pani Teresy Pikus.

22. W ostatnim czasie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Ostrołęce dokonał formalnego odbioru fragmentu ogrodzenia kościoła oraz schodów do dzwonnicy po przeprowadzonym remoncie. Całkowity koszt tej inwestycji to 44 tysiące złotych, z tego dotacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 13 tys., dotacja Starostwa Powiatowego w Przasnyszu – 15 tys. oraz połowa kwoty dotacji z Urzędu Gminy Czernice Borowe – 5 tys. Parafia poniosła koszt 11 tysięcy złotych. Z tego 8 tysięcy – dotacja prac remontowych ogrodzenia i schodów oraz 3 tys. – wynagrodzenie archeologa, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Serdecznie dziękuję całej parafii za pomoc finansową przy tej inwestycji, a także dziękuję parafianom, którzy czynnie wspierali prowadzone prace.

23. Pogoda dopisuje, więc obecnie prowadzony jest kolejny etap prac porządkowych na terenie parafialnej łąki za mleczarnią, który polega m. in. na rewitalizacji starego stawu, który istniał tam jeszcze po wojnie, a później ulegał stopniowej degradacji. Już teraz ogólnie dziękuję za dotychczasową okazaną pomoc w ubiegłym tygodniu i zwracam się z prośbą do parafian, którzy dysponują czasem w poniedziałek i wtorek o pomoc w dalszych prowadzonych pracach. Można zabrać ze sobą podstawowe narzędzia, czyli łopatę, szpadel i grabie.

24. Informacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie:
Uczelnia istnieje od 13 lat na terenie Północnego Mazowsza w Ciechanowie i Mławie i jest jedyną państwową uczelnią wyższą w naszym regionie, która prowadzi bezpłatne studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) na 9 kierunkach studiów. Rekrutacja na studia prowadzona jest w Ciechanowie i Mławie do 20 września br. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.pwszciechanow.edu.pl.

25. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 15 września (poniedziałek) – wspomnienie Matki Bożej Bolesnej i Królowej Męczenników, która nie opuściła swego syna Jezusa w godzinie śmieci i razem z nim współcierpiała.

• 16 września (wtorek) – Święci Korneliusz papież i Cyprian biskup. Obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku.

• 18 września (czwartek) – Święty Stanisław Kostka, syn mazowieckiej ziemi.

• 20 września (sobota) – Święty Andrzej Kim Taegon – kapłan koreański i 103 Towarzyszy męczenników, którzy ponieśli śmierć za wiarę w XIX wieku.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa