Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Uroczyste zakończenie roku to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna, niosąca za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki, jednocześnie jednak rozpoczynająca okres dwumiesięcznej zabawy, rozrywki i beztroski.

Jak co roku, w dzień poprzedzający zakończenie roku szkolnego uczniowie uczestniczyli w mszy świętej w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych. W świątyni dzieci i młodzież wysłuchali słów księdza Michała Gaszczyńskiego kierowanych właśnie do niej, w cichej modlitwie podziękowali za całoroczną pracę.

26 czerwca o godzinie 11:00 wszyscy zebrali się w hali gimnastycznej. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Julia Morawska wydał komendę: „Sztandar wprowadzić”, po czym w pozycji na baczność odśpiewano hymn szkoły. Po wyprowadzeniu pocztu głos zabrała Pani dyrektor – Barbara Modzelewska. Podziękowała uczniom i nauczycielom za wysiłek włożony w proces dydaktyczno- wychowawczy; życzyła też zebranym udanych, bezpiecznych i długich wakacji. Wyraziła nadzieję, że czas odpoczynku pozwoli zregenerować siły i, w następnych roku szkolnym, z jeszcze większą ochotą na nowo podjąć trud nauki.

Kolejnym punktem uroczystej akademii było przekazanie sztandaru szkoły uczniom klasy V. W skład nowego pocztu sztandarowego weszli: Weronika Woźniak, Magdalena Łukasiak, Julia Rutkowska, Anna Zembrzuska, Kacper Kalinowski, Konrad Klimkowski.

Po uroczystym przekazaniu sztandaru uczniowie klasy III zaprezentowali zebranym montaż słowną – muzyczny, będący pożegnaniem uczniów z pierwszym etapem edukacyjnym i ich wychowawcą Panią Beatą Ulatowską. Spektakl miał bardzo emocjonalny charakter, w niejednym oku zakręciła się łza wzruszenia.

W dalszej części uroczystości miało miejsce najprzyjemniejsze wydarzenie – wręczenie świadectw z wyróżnieniem dla najsumienniej pracujących, z zacięciem walczących o najwyższe oceny. Podziękowania i nagrody odebrali też uczniowie, którzy osiągnęli spektakularne sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Nauczyciele nie zapomnieli również o tych, którzy wybijali się w pracy poza dydaktycznej na rzecz klasy i szkoły. Gromkie brama zebranych na hali świadczyły o tym, że doceniają oni sukcesy swoich kolegów i koleżanek.

Na zakończenie ogólnej części zakończenia roku szkolnego, uczniowie klasy VI pod kierunkiem wychowawcy Pani Teresy Mierzejewskiej zaprezentowali montaż słowną – muzyczny, który podobnie jak w przypadku klasy III, stanowiło pożegnanie z murami dobrze znanej im szkoły, z ludźmi, z którymi spędzili tyle lat.

Po spotkaniu ogólnym, uczniowie poszczególnych klas udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, by we własnym gronie podsumować mijający rok, podzielić się wakacyjnymi planami i życzyć sobie udanego wypoczynku. Wychowawcy wręczyli też w salach świadectwa pozostałym uczniom.

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań nie tylko dla uczniów, to również moment refleksji nad tym, co w danym roku udało się osiągnąć, jak przebiegał proces dydaktyczno- wychowawczy, wreszcie – jakie działania możemy uznać za sukces. Trzeba stwierdzić, że minione dziesięć miesięcy to czas wytężonej pracy, zakończonej licznymi sukcesami na polu sportowym, wychowawczym i naukowym. Sumienna i systematyczna praca nauczycieli, uczniów i rodziców przyniosła bowiem liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych, zawodach sportowych. Fakt ten cieszy niezmiernie. Jest on bowiem dowodem na to, że solidarna współpraca między szkołą a domem rodzinnym rodzi słodkie owoce sukcesu.

Czego więc należy życzyć sobie na przyszłość? Na tę najbliższą – spokoju i wyciszenia, na tę powakacyjną – zapału do pracy, miłej współpracy z rodzicami, dalszych sukcesów na polu dydaktycznym.

(źródło: edukacja.czerniceborowe.pl)

Rok liturgiczny 2022/2023

Poczta www

Archiwa