Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

W czwartek 19 czerwca 2014 r. przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, w tradycji nazywanej Bożym Ciałem. Jest to święto katolickie obchodzone w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego ku czci Najświętszego Sakramentu. Wyrosło na gruncie adoracyjnych tendencji pobożności eucharystycznej przełomu XI i XII w., stanowiących reakcję na kwestionowanie realnej obecności Chrystusa w Eucharystii przez niektórych teologów średniowiecznych np. Berengar z Tours. Wierni w tym dniu szczególnie wspominają Wielki Czwartek, kiedy to podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus dokonał przeistoczenia chleba i wina w swoje Ciało i Krew. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia święta były objawienia błogosławionej Julianny z Cornillon, która miewała widzenia jaśniejącej tarczy z ciemną plamą, co interpretowano jako znak braku w kalendarzu liturgicznym specjalnego dnia poświęconego uczczeniu Najświętszego Sakramentu. Pod wpływem tych objawień biskup Robert ustanowił w 1246 r. takie święto dla diecezji w Liège (Leodium), które w 1252 r. zostało rozszerzone na całą Germanię (dzisiejsze Niemcy). W 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus wprowadził je jako “festum Corporis Christi”(święto Ciała Pańskiego) w całym Kościele. W 1391 r. papież Bonifacy IX polecił obchodzić Boże Ciało wszędzie, gdzie dotąd tego nie czyniono. W Polsce wprowadził tę uroczystość w 1320 r. biskup Nanker w diecezji krakowskiej. W roku 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała. W Polsce obchody uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja eucharystyczna zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przygotowanych przez mieszkańców parafii, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii.
W Polsce uroczystość Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Tekst: Magdalena Stępień

Zdjęcia: Katarzyna Bugaj

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa