Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Dzisiejsza niedziela to uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która została ustanowiona w 1925 roku przez papieża Piusa XI encykliką „Quas Primas”. Chrystus ze swojej natury jest Królem, ale Jego królestwo nie jest z tego świata, dlatego nie będzie miało końca. Za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”, wypowiadamy wezwanie: „Przyjdź królestwo Twoje”, prosząc o to, by nastało królestwo Jezusa. Jest to królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, które obejmuje wszystkie ludy, języki i narody. Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej codzienności. Od 1969 roku w odnowionej liturgii Kościoła, ta uroczystość ma miejsce w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swój koniec w Chrystusie.

2. Dzisiejsza niedziela w naszej diecezji jest obchodzona jako Niedziela Synodalna i jest zakończeniem obecnego roku liturgicznego, który przeżywamy pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”. Jest to również święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej, która od dawna istnieje również w naszej parafii i jako wspólnota świeckich katolików zaangażowanych w życie parafii oraz diecezji, a także w życie społeczne naszej ojczyzny. Wszystkich, którzy należą do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej polecamy Bogu w modlitwie, składamy serdeczne życzenia i dziękujemy za podejmowane różne inicjatywy duszpasterskie.

3. Dzisiaj na zakończenie Mszy Świętej o godz. 12:00 przed Najświętszym Sakramentem rozważymy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i odmówimy Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ponieważ za publiczne odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

4. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 10:00 spotkanie z dziećmi z klasy trzeciej i czwartej w ramach katechezy parafialnej przed uroczystością Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. W czasie spotkania pójdziemy na cmentarz, a by zapalić symboliczny znicz lub świeczkę na grobach bliskich jako wyraz naszej pamięci i modlitwy.

5. Dzisiaj po raz pierwszy w czasie Mszy Świętej o godz. 10:00 nasza schola zaśpiewa kilka pieśni religijnych. Scholę prowadzi p. Justyna Iwancz z Ciechanowa, za co bardzo dziękuję, jak też śpiewającym dziewczętom oraz ich rodzicom.

6. Dzisiaj również z okazji wspomnienia Świętej Cecylii w czasie Mszy Świętej o godz. 15:00 obecni będą w naszym kościele dwaj wybitni artyści muzycy z Przasnysza, absolwenci Akademii Muzycznych: p. Paweł Rok – wiolonczela i p. Rafał Witkowski – organy, którzy po Mszy Świętej zaprezentują jesienny koncert na organy i wiolonczelę. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, zamyślenia i posłuchania.

7. Za tydzień pierwsza niedziela adwentu, która rozpocznie nowy rok liturgiczny w Kościele w Polsce pod hasłem „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. W naszej wspólnocie parafialnej rozpoczną się rekolekcje adwentowe, które będzie prowadził ksiądz Rafał Winnicki – Duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji w Płocku.

8. W przyszłą sobotę 29 listopada o godzinie 10:00 zapraszam na spotkanie do sali spotkań na plebanii wszystkich lektorów, ministrantów i kandydatów do służby liturgicznej ołtarza. Bardzo proszę o obecność.

9. W zakrystii są do nabycia kalendarze na rok 2015 wydane przez Płocki Instytut Wydawniczy z okazji peregrynacji Matki Bożej Jasnogórskiej w kopii cudownego obrazu, w cenie 7 zł. Kalendarz prezentuje sanktuaria maryjne w naszej diecezji.

10. Kończy się miesiąc listopad i trwają porządki grobów naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy, aby odpady naturalne np. stare chryzantemy składować w dwóch dawnych miejscach przy furtkach, ale wcześniej wyjąć je z plastikowej doniczki, które proszę zostawić w widocznym miejscu. Wszystkie odpady, które nie ulegają biodegradacji zostawiamy w metalowym kontenerze.

11. W środę ubiegłego tygodnia rozpoczęły się prace przy drugim etapie renowacji dzwonnicy parafialnej w ramach projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości ok. 35 tysięcy z udziałem własnym parafii w wysokości ok. 15 tysięcy. Trwający remont, który wykonuje firma z Ciechanowa, polega na wykonaniu małej łazienki, częściowej wymianie tynków i osuszeniu fragmentu ściany w dolnym pomieszczeniu, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej, położeniu granitowej terakoty i ogólnego przystosowania dwóch pomieszczeń do wykorzystania użytkowego. Za okazywaną pomoc przy wykonywanych pracach w różnej formie, bardzo serdecznie dziękuję. Szczególne podziękowania składam dla p. Jarosława Szemplińskiego oraz p. Grzegorza Urbańskiego za pomoc w pozyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

12. W ostatnim czasie ofiarę materialną na rzecz naszej parafii z przeznaczeniem na renowację ołtarza złożyli: p. Wiesław Cesarczyk – Nowe Czernice oraz p. Elżbieta Biraga z Czernic Borowych.

13. APEL BISKUPA PŁOCKIEGO O WSPARCIE ZNISZCZONEJ POŻAREM KATEDRY W SOSNOWCU: Czcigodni Księża. Drodzy Diecezjanie! Wszyscy zostaliśmy poruszeni smutną wiadomością o pożarze, który w ostatnich dniach strawił kościół katedralny w Sosnowcu. Konferencja Episkopatu Polski zwróciła się z prośbą do wszystkich diecezji o wsparcie materialne odbudowy tej zniszczonej świątyni. Proszę Was zatem serdecznie, by przeznaczyć zebrane ofiary do puszek w niedzielę 23 listopada na ten cel. Będzie to konkretny wyraz naszej solidarności z biskupem i wiernymi diecezji sosnowieckiej. Dziękując za wielkoduszny dar Waszego serca serdecznie pozdrawiam i zapewniam o mojej modlitwie.

14. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

• 24 listopada (poniedziałek) – Święty Andrzej Dung-Lac (ok. 1795-1839), prezbiter i jego Towarzysze Męczennicy Wietnamscy, wśród których byli: kapłani, klerycy, osoby świeckie. Ponieśli śmierć męczeńską ponieważ odważnie głosili wiarę chrześcijańską na ziemiach dzisiejszego Wietnamu.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa