Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Trzydziesta czwarta niedziela w roku liturgicznym to uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, którą ustanowił w 1925 roku papież Pius XI. Po Soborze Watykańskim II, Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, bo wszystko ma swój początek i koniec w Jezusie Chrystusie, który objawi pełnię swojej władzy królewskiej w dniu ostatecznym. Chrystus spotyka się z nami w osobach potrzebujących pomocy, a my tego często nie dostrzegamy.
 2. Dzisiejsza niedziela jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Polecamy Bogu w modlitwie nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i składamy serdeczne życzenia, dziękując za podejmowane na miarę możliwości różne inicjatywy duszpasterskie.
 3. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 10:00 spotkanie z dziećmi z klasy trzeciej i czwartej w ramach katechezy parafialnej przed uroczystością Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. W czasie spotkania będzie obecna Pani Krawcowa z Ciechanowa, która zajmuje się szyciem strojów liturgicznych dla dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.
 4. Po Mszy Świętej o godz. 15:00 zapraszamy na spotkanie młodzież, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
 5. Dzisiaj również przeżywamy dzień patronki muzyki kościelnej Świętej Cecylii. O godz. 12:00 zostanie odprawiona Msza Święta z poświęceniem rzeźby ku czci tej świętej dziewicy i męczennicy, którą wykonał i podarował do kościoła Krzysztof Kawiecki, związany rodzinnie z naszą parafią. Figurka będzie miała swoje miejsce na chórze, aby patronować muzyce sakralnej i wszystkim, którzy ją prowadzą w naszym kościele. Z okazji wspomnienia Świętej Cecylii składamy serdeczne życzenia z pamięcią w modlitwie Panu Organiście Adrianowi  i naszej małej scholi parafialnej, która wystąpi w czasie tej Mszy Świętej.
 6. Niedziela za tydzień 29 listopada to pierwsza niedziela adwentu, która rozpocznie nowy rok duszpasterski w Polsce pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. W naszej parafii rozpoczną się rekolekcje adwentowe, które w tym roku poprowadzi ojciec Łukasz Andrzejewski CP, prowincjał polskiej prowincji Pasjonistów z siedzibą w Warszawie. Ramowy program nabożeństw w poniedziałek i wtorek zostanie podany w następną niedzielę. Dziś przypomnienie programu adoracji Najświętszego Sakramentu w poniedziałek (drugi dzień rekolekcji) 30 listopada: od 11:30 do 12:30 – KŻR z Żeber, od 12:30 do 13:30 – KŻR z Czernic Borowych I i II, od 13:30 do 14:30 – KŻR z Zembrzusa Wielkiego i KŻR z Chojnowa, od 14:30 do 15:00 – dzieci i młodzież, od 16:00 do 16:30 – KŻR z Nowych Czernic i Akcja Katolicka.
 7. W niedzielę za tydzień zostanie poświęcony opłatek wigilijny, który będzie rozprowadzał Pan Organista. Już teraz dziękuję za życzliwość całej wspólnocie parafialnej w tradycyjnym przyjęciu opłatka od Pana Organisty.
 8. Poświęcenie nowych pomników nagrobnych jest możliwe jeszcze dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 10:00, 12:00 i 15:00.
 9. Kończy się miesiąc listopad i nadal trwają porządki grobów naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy, aby odpady naturalne np. stare chryzantemy, składować przede wszystkim w miejscu do tego przeznaczonym z tyłu cmentarza oraz przy furtce z lewej strony w zielonych pojemnikach przy bramie głównej, ale wcześniej wyjąć je z plastikowych doniczek, które zostawiamy w widocznym miejscu. Odpady plastikowe i szklane oraz inne, które nie ulegają biodegradacji, zostawiamy w czarnych pojemnikach przy bramie głównej oraz w metalowym kontenerze z tyłu cmentarza.
 10. W następną sobotę razem z Panem Kościelnym Tomaszem bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu kościoła i dzwonnicy mieszkańców Nowych Czernic od strony Zembrzusa i Chrostowa oraz mieszkańców Jabłonowa. Rozpoczęcie prac to mniej więcej godzina 9:00.
 11. W ramach corocznego obowiązkowego przeglądu technicznego obiektów naszej parafii, który miał miejsce w ubiegłym tygodniu, w dzwonnicy na dole została zamontowana jeszcze jedna gaśnica.
 12. Solenizantów i jubilatów nowego tygodnia zapewniamy o naszej modlitwie i składamy najlepsze życzenia. Chorych wspieramy pamięcią w modlitwie, szczególnie przebywających w szpitalach, a wszystkich zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu, szczególnie w rocznej modlitwie niedzielnych wypominek.
 13. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 22 listopada (niedziela) – Święta Cecylia, dziewica i męczennica. Poniosła śmierć w III wieku, gdy rozpoczęły się czasy pierwszych prześladowań chrześcijan. Jest patronką muzyki kościelnej, chórzystów, lutników, organistów i muzyków.
 • 24 listopada (wtorek) – Święty Andrzej Dung-Lac (ok. 1795-1839) i jego Towarzysze Męczennicy Wietnamscy. Ponieśli śmierć męczeńską, ponieważ odważnie głosili wiarę chrześcijańską na ziemiach dzisiejszego Wietnamu.
 • 25 listopada (środa) – Święta Katarzyna Aleksandryjska, dziewica i męczennica. Żyła w IV wieku w Egipcie, gdzie poniosła śmierć za wiarę. Jest patronką m.in. nauczycieli, filozofów, bibliotekarzy, księgarzy i kolejarzy (wspomnienie dowolne).
 1. Przed nami tydzień kończącego się roku liturgicznego oraz przygotowania do Adwentu, który jest czasem oczekiwania na przyjście naszego Króla i Pana. Umocnieni Bożym błogosławieństwem, idźmy z ewangelicznym świadectwem, że Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata.
Rok liturgiczny 2022/2023

Poczta www

Archiwa