Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Trzydziesta czwarta niedziela w roku liturgicznym to uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, którą ustanowił w 1925 roku papież Pius XI encykliką „Quas Primas” (łac. „Który pierwszy”).
 2. Po Soborze Watykańskim II, Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, bo wszystko ma swój początek i koniec w Jezusie Chrystusie, który objawi pełnię swojej władzy królewskiej w dniu ostatecznym.
 3. Dzisiejsza niedziela jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Polecamy Bogu w modlitwie nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i składamy serdeczne życzenia, dziękując za podejmowane na miarę możliwości różne inicjatywy duszpasterskie.
 4. W trzecią niedzielę listopada obchodzony jest również Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Ten dzień  w 1993 roku zainicjowała organizacja Road Peace. W Polsce inicjatorem tego dnia jest MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców. Z tej okazji Policja Przasnysz apeluje o ostrożność i rozwagę na drodze.
 5. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 10:00 spotkanie z dziećmi z klasy trzeciej i czwartej w ramach katechezy parafialnej przed uroczystością Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Ponieważ trwa miesiąc listopad, pójdziemy na cmentarz parafialny, aby zapalić znicze na grobach bliskich oraz żołnierzy nieznanych i zamordowanych w Pomiechówku. Również dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 15:00 zapraszam na spotkanie Radę Duszpasterską, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej oraz Parafialny Zespół Caritas.
 6. Niedziela za tydzień 27 listopada to pierwsza niedziela adwentu, która rozpocznie nowy rok duszpasterski w Polsce pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W naszej parafii rozpoczną się rekolekcje adwentowe, które w tym roku poprowadzi ksiądz Emil Stolarczyk pochodzący z parafii Rostkowo i pełniący posługę proboszcza parafii pw. Świętego Ludwika w Krzywym Jeziorze Diecezja Odesko Symferopolska na Ukrainie.
 7. Ramowy program nabożeństw w poniedziałek i wtorek zostanie podany w następną niedzielę. Dziś przypomnienie programu adoracji Najświętszego Sakramentu w poniedziałek (drugi dzień rekolekcji) 28 listopada: od 11:30 do 12:30 – KŻR z Żeber, od 12:30 do 13:30 – KŻR z Czernic Borowych I i II, od 13:30 do 14:30 – KŻR z Zembrzusa Wielkiego i KŻR z Chojnowa, od 14:30 do 15:00 – dzieci i młodzież, od 16:00 do 16:30 – KŻR z Nowych Czernic i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
 8. W niedzielę za tydzień o godz. 15:00, do uczestnictwa we Mszy Świętej zapraszamy młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania.
 9. W niedzielę za tydzień zostanie poświęcony opłatek wigilijny, który będzie rozprowadzał Pan Organista. Już teraz dziękuję za życzliwość całej wspólnocie parafialnej w tradycyjnym przyjęciu opłatka wigilijnego od Pana Organisty.
 10. Zwracam się z prośbą do mieszkańców Chrostowa Wielkiego o pomoc w sprzątaniu kościoła i dzwonnicy w najbliższą sobotę 26 listopada, która będzie ostatnią w miesiącu. Rozpoczęcie prac to mniej więcej godzina 9:00.
 11. Kończy się miesiąc listopad i nadal trwają porządki grobów naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy, aby odpady naturalne np. stare chryzantemy, składować przede wszystkim w miejscu do tego przeznaczonym z tyłu cmentarza oraz przy furtce z lewej strony w zielonych pojemnikach przy bramie głównej, ale wcześniej wyjąć je z plastikowych doniczek, które zostawiamy w widocznym miejscu. Odpady plastikowe, szklane i foliowe oraz inne, które nie ulegają biodegradacji, zostawiamy w czarnych pojemnikach przy bramie głównej oraz w metalowym kontenerze z tyłu cmentarza, bo tam jest teraz główne miejsce składowania śmieci z naszego cmentarza.
 12. W niedzielę 27 października br. zostało przeprowadzone w naszej parafii liczenie wiernych dominicantes, czyli obecnych na Mszy Świętej i communicantes, czyli przystępujących do Komunii Świętej. W kościele było nas w tym dniu około 370 osób, a Komunię Świętą przyjęło około 170 osób. Statystyka pokazuje, że w naszej parafii niedzielne praktyki religijne wiernych utrzymują się na tym samym poziomie, czyli około 30% obecności stanu personalnego parafii, choć w ostatnich latach jest nas trochę mniej.
 13. Na rzecz pomocy pogrążonej w wojnie Ukrainie z ofiar zebranych na tacę w ubiegłą niedzielę przekazaliśmy 500 zł. Bóg zapłać dla wszystkich, składających ofiarę na tacę.
 14. Warto nadmienić, że międzynarodowa organizacja charytatywna Pomoc Kościołowi w Potrzebie, w tym roku przeżywa 75 lat swojej działalności.
 15. Dziękuję za ofiarę materialną na rzecz naszej parafii i kościoła, którą w ubiegłym tygodniu złożyła p. Wioletta Maluchnik i p. Teresa Maluchnik.
 16. KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu. Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny. Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II. Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw. Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju. Z pasterskim błogosławieństwem, abp Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
 17. Jutro 21 listopada przypada liturgiczne wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego. Według tradycji Maryja miała trzy lata, gdy rodzice Święty Joachim i Święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Tego dnia w szczególny sposób pamiętamy w modlitwie o siostrach w zakonach klauzurowych, które codziennie modlą się za nas i za cały świat.
 18. Corocznie tego dnia obchodzimy też Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji kierownictwu i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych przekazujemy serdeczne życzenia z pamięcią w modlitwie.
 19. We wtorek 22 listopada przypada dzień patronki muzyki kościelnej Świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy rzymskiej z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Z okazji wspomnienia Świętej Cecylii już dziś składamy serdeczne życzenia Panu Organiście Adrianowi i naszej scholi parafialnej oraz wszystkim osobom śpiewającym psalmy i pieśni religijne w naszym kościele.
 20. W tym roku 11 listopada minęło 100-lecie utworzenia Służby Cywilnej na ziemiach polskich. Wszystkim pracownikom cywilnym, którzy pracują w instytucjach mundurowych, szczególnie w Policji, składamy serdeczne życzenia.
 21. Solenizantów i jubilatów nowego tygodnia zapewniamy o naszej modlitwie i składamy najlepsze życzenia. Chorych otaczamy modlitwą, szczególnie chorych na Covid-19 oraz przebywających w szpitalach, a wszystkich zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu, szczególnie w rocznej modlitwie niedzielnych wypominek. Dziś szczególnie pamiętajmy też o wszystkich ofiarach wypadków drogowych i katastrof komunikacyjnych na całym świecie. Otaczamy modlitwą pierwsze ofiary wojny na Ukrainie w Polsce, którymi są dwaj mieszkańcy Lubelszczyzny, modlitwą wspieramy również ich rodziny i bliskich.
 22. Msze Święte dzisiaj w naszym kościele o godz. 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (transmisja on-line).
 23. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 20 listopada (niedziela) – Święty Rafał Kalinowski, prezbiter. Jeden z przywódców powstania styczniowego i zesłaniec syberyjski. Po odzyskaniu wolności karmelita bosy, który odnowił życie swojego zakonu w Polsce. Zmarł 15 listopada 1907 r.
 • 22 listopada (wtorek) – Święta Cecylia, dziewica i męczennica. Poniosła śmierć w III wieku, gdy rozpoczęły się czasy pierwszych prześladowań chrześcijan. Jest świętą Kościoła katolickiego i prawosławnego oraz patronką muzyki kościelnej, chórzystów, lutników, organistów i muzyków.
 • 24 listopada (czwartek) – Święty Andrzej Dung-Lac (ok. 1795-1839) i jego Towarzysze Męczennicy Wietnamscy. Ponieśli śmierć męczeńską, ponieważ odważnie głosili wiarę chrześcijańską na ziemiach dzisiejszego Wietnamu.
 • 25 listopada (piątek) – Święta Katarzyna Aleksandryjska, dziewica i męczennica. Żyła w IV wieku w Egipcie, gdzie poniosła śmierć za wiarę. Jest patronką m.in. nauczycieli, filozofów, bibliotekarzy, księgarzy i kolejarzy (wspomnienie dowolne).
 1. Przed nami tydzień kończącego się roku liturgicznego oraz przygotowania do Adwentu, który jest czasem oczekiwania na przyjście naszego Króla i Pana. Umocnieni Bożym błogosławieństwem, idźmy z ewangelicznym świadectwem, że Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa