Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kościele Parafialnym w Czernicach Borowych. Proboszcz Parafii, Ks. Michał Gaszczyński przywitał zebranych wiernych oraz zaproszonych gości. Nadmienił, że trwajace uroczystości są przygotowaniem OSP Czernice Borowe do obchodów 90lecia istnienia, które przypadaja w 2014r. Mszy Świętej przewodniczył Ks. dr Jarosław Kamiński – Dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezji Płockiej. W okolicznościowym kazaniu nawiązał do postaci Świętego Floriana, patrona Strażaków. Podkreślił, że powołaniem każdego człowieka powinno być podążanie drogą prowadzącą do świętości, poprzez jak najlepsze wykonywanie swoich zadań i obowiązków.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili:

  • Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Pan Benedykt Pszczółkowski,
  • Wójt Gminy Krzynowłowa Mała – Pan Adam Bacławski, Wójt Gminy Czernice Borowe – Wojciech Brzeziński,
  • Przedstawiciele: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu – Pan Sławomir Niestępski, Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu – Pan Zbigniew Listwon,
  • Dyrektorzy szkół: Pani Barbara Modzelewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych oraz Pani Małgorzata Góralczyk – Dyrektor Gimnazjum im. 21. Pułku Piechoty “Dzieci Warszawy”,
  • Orkiestra Dęta OSP w Przasnyszu wraz z mażoretkami,
  • Poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych oraz Gimnazjum im. 21. Pułku Piechoty “Dzieci Warszawy”,
  • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Czernic Borowych, Chorzel, Rostkowa, Pawłowa Kościelnego oraz Krasnego.

Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości przemarszowali korowodem na plac znajdujący się przed siedzibą OSP Czernice Borowe, gdzie miało miejsce poświęcenie wozu strażackiego. Podczas przemarszu uroczystośc uświetniała Orkiestra Poświęcenia pojazdu dokonał Ks. dr Jarosław Kamiński, następnie Wójt Gminy Czernice Borowe przekazał kluczyki do nowego pojazdu.

Kolejnym punktem było wręczenie odznaczeń, złoty medal otrzymał Pan Mirosław Nałęcz z OSP Czernice Borowe.

Następnie Wójt Gminy Czernice Borowe przytoczył informacje o projekcie w ramach którego Gmina Czernice Borowe otrzymała dofinansowanie na zakup wozu strażackiego.

Zaproszeni goście w wygłaszanych przemówieniach wyrażali najszczersze gratulacje oraz życzyli jak najmniej wyjazdów do dramatycznych w skutkach akcji.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa