Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. W pierwszym dniu Nowego Roku składam Drogim Parafianom i naszym Drogim Gościom serdeczne życzenia zdrowia i radości, a przede wszystkim prawdziwej miłości. Niech Gwiazda Betlejemska napełnia wiarą w Syna Bożego, rozjaśnia drogi codziennego życia oraz umacnia naszą nadzieję w 2014 roku, który będzie rokiem kanonizacji dwóch błogosławionych papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II oraz decyzją polskiego parlamentu, rokiem Świętego Jana z Dukli, jednego z głównych patronów Polski. Życzę Bożego błogosławieństwa na każdy dzień Nowego Roku!

2. Dzisiaj przeżywamy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Razem z Matką Bożą Maryją rozpoczynamy Nowy Rok Pański 2014 oraz w szczególny sposób prosimy w modlitwie o pokój na świecie. Dzisiejsza uroczystość jest również zakończeniem oktawy Bożego Narodzenia. Msze święte w naszym kościele jak w każdą niedzielę: godzina 10:00, 12:00 i 15:00. Pamiętajmy, że w tym dniu jako katolicy, mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej.

3. W Nowy Rok 1 stycznia, za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O, Stworzycielu Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa „Wierzę w Boga” i „Ojcze nasz” oraz dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego Franciszka, a także brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

4. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca, który jest dniem szczególnej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. W tych intencjach na zakończenie Mszy świętej o godzinie 8:00, zostanie ofiarowana Koronka do Miłosierdzia Bożego. W pierwszy piątek miesiąca od godziny 15:30 adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość sakramentu pokuty, a w pierwszą sobotę miesiąca czcimy Niepokalane Serce Maryi, poprzez Mszę świętą wotywną o godzinie 10:00.

5. W najbliższą sobotę 4 stycznia o godzinie 11:00 w sali spotkań na plebanii odbędzie się wspólne spotkanie opłatkowe dla Rady Duszpasterskiej, Akcji Katolickiej, Asysty Procesyjnej oraz Parafialnego Zespołu Synodalnego. Przypominam o tym spotkaniu i serdecznie zapraszam.

6. Zwracam się z prośbą do mieszkańców Kuskowa o pomoc w pracach porządkowych, które chcemy przeprowadzić w najbliższy piątek 3 stycznia przy budynku organizowanej świetlicy wiejskiej.

7. Dziękuję licznej grupie parafian i naszym gościom za wspólne powitanie Nowego Roku na placu parkingowym przed kościołem, które jest w pewnym sensie historycznym wydarzeniem, ponieważ w ostatnich latach miało miejsce po raz pierwszy, ale może stanie się to tradycją następnych lat w jeszcze bardziej rozbudowanym programie.

8. W czwartek 2 stycznia obchodzimy wspomnienie obowiązkowe Świętych: Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, wielkich teologów i doktorów Kościoła. Bazyli ponadto jest twórcą liturgii wschodniej.

9. U progu tego nowego kalendarzowego roku jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować miłością Bożą, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2014 dla nas wszystkich, będzie czasem prawdziwie błogosławionym.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa