Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Dziesiąta niedziela w roku liturgicznym, to uroczystość Najświętszej Trójcy. Dzisiaj Kościół przypomina nam, że Bóg jest Jeden w Trzech Osobach i ze szczególną czcią wypowiada słowa modlitwy: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”.
 2. Wyrazem naszej wiary w Trójcę Świętą jest również udział w nabożeństwach czerwcowych, podczas których w szczególny sposób oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Są one odprawiane w naszym kościele codziennie w połączeniu z godziną głównej Mszy Świętej, a w niedziele o godz. 15:00 lub 12:00.
 3. Dzisiaj z okazji drugiej niedzieli miesiąca modlitwie różańcowej przed Mszą Świętą o godz. 10:00 przewodniczy Koło Żywego Różańca z Zembrzusa Wielkiego.
 4. Za tydzień trzecia niedziela miesiąca, dlatego o godz. 9:30 nabożeństwo Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, które śpiewamy w miesiącach od maja do października.
 5. Czwartek 16 czerwca to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w tradycji nazywana Bożym Ciałem. Msze Święte w naszym kościele o godzinie 8:30, 10:00 (transmisja on-line) i 12:00, po której wyruszy procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy, zgodnie ze zwyczajem naszej parafii. Komunia Święta będzie udzielana pod dwiema postaciami, podobnie jak w Wielki Czwartek, podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej.
 6. Ołtarz pierwszy przy posesji p. Kościug – Chrostowo Wielkie, ołtarz drugi przy posesji p. Łąkowskich – Czernice Borowe, ołtarz trzeci przy posesji p. Wojnarowskich – Zembrzus Wielki, ołtarz czwarty przy posesji p. Pikus – Chojnowo.
 7. Ołtarz na Boże Ciało z Czernic Borowych przygotowują w tym roku mieszkańcy ulicy Długiej i Bagiennej. Mieszkańcy tych samych ulic przygotowują również wieniec dożynkowy na parafialne święto plonów.
 8. Na znak naszego szacunku dla Chrystusa Eucharystycznego zachęcam do dekoracji naszych domów. Zapraszam też całą asystę procesyjną, poczty sztandarowe, druhny i druhów strażaków, których prosimy też o pomoc organizacyjną, służbę liturgiczną, dziewczęta sypiące kwiatkami, dzieci, które w tym roku mają przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej i odnowiły Przyrzeczenia Chrztu Świętego. Boże Ciało to uroczystość nakazana, dlatego katolików obowiązuje udział w liturgii Mszy Świętej.
 9. Zwracam się z prośbą do rodziców chłopców, którzy przystąpili w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej, aby utworzyć grupę chłopięcą niosącą Różaniec podczas procesji eucharystycznych. Zapraszamy dziewczęta do naszej scholi oraz chłopców do służby liturgicznej. Mamy już jednego kandydata na ministranta, którym jest Maciej, uczeń klasy trzeciej szkoły podstawowej.
 10. Przed nami obrzędy poświęcenia pól w naszej parafii. W najbliższy wtorek 14 czerwca – Zembrzus Wielki, godz. 14:00; piątek – 17 czerwca Dzielin, godz.14:00; sobota – Miłoszewiec i Ostafieje, godz.11:00. Uroczystość rozpoczyna Msza Święta w kościele.
 11. Za dwa tygodnie w niedzielę 26 czerwca w naszej parafii odpust ku czci Świętego Achacjusza i Towarzyszy Męczenników. Uroczystą Sumę o godzinie 12:00 odprawi ks. dr Wojciech Kućko – Dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który będzie wśród nas już w czasie Mszy Świętej o godz. 10:00. Tego dnia nie będzie Mszy Świętej o godz. 15:00.
 12. Wczoraj w sobotę 11 czerwca w Bazylice Katedralnej w Płocku, trzech diakonów otrzymało święcenia kapłańskie, których udzielił biskup senior Piotr Libera. Polecamy w modlitwie nowych kapłanów Kościoła katolickiego i Diecezji Płockiej, których nazywamy neoprezbiterami.
 13. We wtorek 14 czerwca kolejny raz obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Jest to święto uchwalone 8 czerwca 2006 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 66. rocznicę przybycia pierwszego masowego transportu więźniów do KL W tym roku będzie to 82. rocznica, bowiem był to rok 1940, a pociąg śmierci wyruszył z Tarnobrzega.
 14. Wczoraj w sobotę 11 czerwca w Przasnyszu był obchodzony Powiatowy Dzień Strażaka połączony z poświęceniem i przekazaniem nowego sztandaru miejscowej jednostce Państwowej Straży Pożarnej oraz jubileuszem 30. rocznicy Państwowej Straży Pożarnej w Polsce. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:00 Mszą Świętą w kościele farnym w Przasnyszu, po którym nastąpił przemarsz na rynek, gdzie odbył się uroczysty apel. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim strażakom powiatu przasnyskiego oraz składamy najlepsze życzenia.
 15. ZAPROSZENIE KSIĘDZA BISKUPA PIOTRA LIBERY NA DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY DO PŁOCKA Kochani Młodzi Diecezjalnie! Przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w Portugalii odbędą się pod hasłem „Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem”. Mają przypomnieć postawę Matki Bożej, która, gdy tylko usłyszała o Bożych cudach, natychmiast poszła je oglądać. Poszła służyć swej krewnej, Elżbiecie. Poszła wyznać bez wahania zaufanie i wiarę Temu, który daje obietnice i je wypełnia. Mają też zachęcić do naśladowania Jej, żeby nie ociągać się i iść oglądać Boże cuda, służyć naszym bliźnim i ufać Temu, który daje obietnice i je wypełnia. To wezwanie skierowane jest w pierwszym rzędzie do młodzieży. I tej, która zawsze jest w kościele, i tej, która bywa w nim od czasu do czasu, i tej, która tylko z rzadka powraca do naszej wspólnoty. Zapewne nie wszyscy pojadą do Lizbony, ale wszyscy mogą przez przygotowanie odnowić swoje przywiązanie do Boga. Właśnie dlatego zapraszam do Płocka młodzież naszej diecezji, młodzież Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej na rozpoczęcie przygotowań do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży. „Wybierzmy się i chodźmy z pośpiechem”, z Bożą nadzieją, że modlitwą wyprosimy własne nawrócenie, że przykładem i świadectwem pobudzimy innych do służenia Panu. Nasze duszpasterstwo zaplanowało diecezjalne spotkanie młodzieży „Góra dobra” 25 i 26 czerwca 2022 r. przy „Studni” w Płocku. Informacji o tym wydarzeniu szukajcie u swoich duszpasterzy i katechetów oraz na stronie diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży ddm-studnia.pl i na facebooku Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”.Was wszystkich, Bracia i Siostry, proszę o modlitwę za naszą młodzież, za jej spotkanie w Płocku, za przygotowania do lizbońskich Światowych Dni Młodzieży w 2023 r. Powierzajmy też Bogu wszystkich młodych katolików, którzy zamierzają brać udział w tym wydarzeniu i wszystkich, którzy je przygotowują. Zapraszam do Płocka i czekam na Was!
 16. SŁOWO ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO DIECEZJI PŁOCKIEJ. Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie! W dniu 4 czerwca 2022 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Piotra Libery z posługi biskupa płockiego, złożoną z racji zdrowotnych. W związku z tym powierzył mi funkcję administratora apostolskiego Diecezji Płockiej „sede vacante”. Będę pełnił tę posługę do czasu mianowania nowego biskupa diecezjalnego. Bardzo dziękuję biskupowi Piotrowi Liberze za piętnaście lat jego ofiarnego pasterzowania w Diecezji. Chciałbym też wstępnie poinformować, że uroczyste podziękowanie zaplanowane zostało na 27 czerwca br. i będzie połączone z dniem patronalnym biskupa Piotra. Jednocześnie proszę duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji wyboru nowego pasterza oraz we wszystkich potrzebach Diecezji. Kapłanów proszę, aby w najbliższym czasie, kiedy pozwolą na to przepisy liturgiczne, przynajmniej raz celebrowali Mszę Świętą według formularza Mszału Rzymskiego o wybór biskupa. Do modlitwy powszechnej można dołączyć wezwanie w tej intencji. Zapewniam o życzliwości i serdecznej modlitwie za Diecezję Płocką za przyczyną św. Stanisława Kostki i św. Stanisława, biskupa i męczennika oraz przekazuję pasterskie błogosławieństwo – w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, bp Wiesław Śmigiel Administrator Apostolski Diecezji Płocki.
 17. Wszystkim parafianom i naszym gościom, którzy przeżywają w tym tygodniu swoje osobiste święta, szczególnie imieniny i urodziny oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, składamy najlepsze życzenia. Chorych wspieramy modlitwą, a zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu. Wszystkim życzymy dobrej, spokojnej i błogosławionej niedzieli, dziękując za wszelką życzliwość i modlitwę. Z ufnością w Opatrzność Bożą dziękujemy za wczorajszą beatyfikację we Wrocławiu Sióstr Elżbietanek, siostry Marii Paschalis Jahn (pochodzącej z Czech) i jej dziewięciu towarzyszek, zamęczonych przez sowietów w marcu 1945 roku.
 18. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 12 czerwca (niedziela) – Błogosławiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i biskup pomocniczy Leon Wetmański oraz 108. Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej (w diecezji płockiej wspomnienie obowiązkowe).
 • 13 czerwca (poniedziałek) – Święty Antoni z Padwy (1195-1231). Franciszkański prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najbardziej czczonych i kochanych świętych. W tradycji ludowej czczony jest jako patron rzeczy znalezionych, które zostały zagubione.
 • 14 czerwca (wtorek) – Błogosławiony biskup Michał Kozal. Gorliwy duszpasterz i przewodnik seminarzystów, który do końca swoich dni niósł duchowną posługę współwięźniom w nazistowskim obozie koncentracyjnym w Dachau (wspomnienie obowiązkowe).
 • 15 czerwca (środa) – Błogosławiona Jolanta. Zakonnica, siostra świętej Kingi, która żyła w XIII wieku. Była wzorową żoną i matką, a pod koniec życia zakonnicą klauzurową (wspomnienie dowolne).
 • 17 czerwca (piątek) – Święty Albert Chmielowski (1845-1916). Żołnierz Powstania Styczniowego, a później zakonnik i rozmodlony pokutnik, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc swoje życie z ubogimi. To przykład jego życia uczy nas, że trzeba być „dobrym jak chleb”.
 1. Uroczystość Trójcy Świętej zachęca nas, aby dążyć do jedności, która jest możliwa mimo wszystko, nawet wtedy, gdy ludzie nie darzą się sympatią lub są od siebie oddaleni. Na trud tworzenia jedności pośród nas, z pamięcią o naszej wspólnocie parafialnej, niech Bóg nam pobłogosławi i obdaruje cały Kościół swoją odwieczną miłością.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa