Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Miejsce trzydziestej pierwszej niedzieli w roku liturgicznym zajmuje dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. Oddajemy cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej i zostali zbawieni. Jednocześnie ta uroczystość jest dla nas przypomnieniem, że wszyscy mamy dążyć do świętości, a święci wskazują nam drogę do nieba, są naszymi orędownikami i otaczają nas swoją opieką.

2. Msze Święte w naszym kościele o godzinie 10:00 i 12:00. O 11:30 Różaniec za zmarłych, który zostanie poprowadzony z udziałem Kół Żywego Różańca z Czernic Borowych w połączeniu z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, ponieważ jest to pierwsza niedziela miesiąca. Dzisiaj mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej.

3. Po Sumie za zmarłych Parafian odprawianej o godzinie 12:00, wyruszy procesja żałobna na cmentarz, gdzie przy pięciu stacjach będziemy modlić się za zmarłych, m.in. w wypominkach jednorazowych, a po zakończeniu nabożeństwa żałobnego zostaną poświęcone nowe pomniki nagrobne.

4. Jutro 2 listopada, to wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, w tradycji nazywane Dniem Zadusznym. Msze Święte o godzinie 10:00 (za wszystkich wiernych zmarłych z procesją żałobną wokół kościoła) i 16:30. O godzinie 16:00 odmówimy jeszcze jeden Różaniec rozważając tajemnice bolesne za dusze w czyśćcu cierpiące.

5. Podzwonne za naszych bliskich zmarłych w tym dniu tradycyjnie możemy zamówić u Pana Kościelnego.

6. Od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza grzebalnego i choćby myślne odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych. Jednorazowy odpust zupełny z okazji Dnia Zadusznego można ofiarować tylko za cierpiących w czyśćcu. W tym celu należy spełnić następujące warunki: nawiedzić kościół, podczas nawiedzenia należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę”, dodać jakąkolwiek modlitwę w intencjach Ojca Świętego oraz przyjąć Komunię świętą. Nie trzeba zmarłych wymieniać z imienia, wystarczy wzbudzić intencję i ofiarować ten odpust za osobę zmarłą, która go najbardziej potrzebuje.

7. Serdeczne podziękowania dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, młodzieży, harcerzy, ministrantów i wszystkich wolontariuszy za podjęcie się po raz piąty trudu przeprowadzenia kwesty przy bramie cmentarza na renowację najstarszych nagrobków, które znajdują się na naszym cmentarzu, a także dla wszystkich, którzy w tej kweście uczestniczą i składają ofiarę materialną.

8. Podziękowania także dla druhów strażaków z naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej za pełnioną służbę porządkową na parkingu przed kościołem.

9. Dziękujemy również za podarowane do kościoła chryzantemy oraz za przygotowanie okolicznościowej dekoracji, która zachęca nas do modlitwy za wszystkich zmarłych, a także nawiązuje akcentem patriotycznym do zbliżającego się Dnia Niepodległości.

10. Dzisiaj nie ma spotkania scholi parafialnej. Zapraszamy śpiewające dziewczęta na kolejne spotkanie w niedzielę za tydzień po Mszy Świętej o godz. 10:00 w sali spotkań na plebanii.

11. W najbliższą sobotę po Mszy Świętej o godzinie 10:00 również w sali spotkań na plebanii spotkanie wszystkich ministrantów, lektorów oraz kandydatów do służby liturgicznej ołtarza.

12. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca. Na zakończenie Mszy Świętej Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, szczególnie z naszej parafii i wytrwałość w tych powołaniach.

13. Również w tym tygodniu będziemy przeżywali pierwszy piątek miesiąca, który jest poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od godziny 15:30 adoracja Najświętszego Sakramentu i sakrament pokuty.

14. Najbliższa sobota, to pierwsza sobota miesiąca. Maryja jest pierwszą wśród zbawionych, dlatego naszą modlitwę za zmarłych ofiarujemy przez Jej Niepokalane Serce, odprawiając o godz. 10:00 Mszę Świętą wotywną, a pół godziny wcześniej modlitwa różańcowa.

15. W przyszłą niedzielę Różaniec przed Mszą Świętą o godzinie 10:00 poprowadzi Koło Żywego Różańca z Żeber, ponieważ jest to druga niedziela miesiąca, a po Mszy Świętej spotkanie Koła Żywego Różańca dzieci i młodzieży oraz wymiana tajemnic różańcowych.

16. W niedzielę za tydzień będziemy przeżywali VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, poświęcony w bieżącym roku po raz drugi chrześcijanom w Syrii, których będziemy wspierać modlitwą i ofiarą do puszki.

17. We wtorek 3 listopada tradycyjnie wspominamy Świętego Huberta – biskupa z VII wieku, który jest patronem myśliwych i leśników, ponieważ w czasie polowania objawił mu się jeleń z krzyżem między tykami. Ta historia jest podobna do historii Jakuba Poczty i początków naszej parafii, a znak wieńca z krzyżem jest od 1946 roku oficjalną odznaką Polskiego Związku Łowieckiego, dlatego wszystkich myśliwych z naszej parafii w tym dniu będziemy polecać Panu Bogu przez wstawiennictwo Świętego Huberta.

18. W ostatnim czasie Gmina Czernice Borowe przy współpracy z naszą parafią odnowiła mogiłę zbiorową ofiar terroru hitlerowskiego zamordowanych w Pomiechówku 30 lipca 1944r., która znajduje się na cmentarzu parafialnym. Dotacji finansowej udzielił Wojewoda Mazowiecki, a wykonawcą prac był Mirosław Smoliński Kamieniarstwo i Usługi Pogrzebowe. Poświęcenie nowego pomnika odbędzie się 11 listopada po Mszy Świętej za Ojczyznę. Słowa podziękowania dla Urzędu Gminy za podjęcie się tego zadania, załatwienie potrzebnych formalności i przeprowadzenie prac renowacyjnych.
19. Bardzo dziękuję firmie kamieniarskiej p. Mirosława Smolińskiego z Przasnysza za okazywaną pomoc w renowacji nagrobków charakterze zabytkowym, które znajdują się na naszym cmentarzu. Do tej pory w stopniu podstawowym zostały odnowione dwa najstarsze nagrobki śp. dziedzica Adama Kamińskiego z 1865 r. i jego matki śp. Tekli z Żurawskich Kamińskiej z 1863 r. Na odnowienie czekają jeszcze dwa kolejne nagrobki: Marianny Wasiłowskiej z 1872 r. oraz małżeństwa Zygmunta i Marii Lwowskich z przełomu XIX i XX wieku.

20. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

• 4 listopada (środa) – Święty Karol Boromeusz (1538-1584). Biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła. Doprowadził do zakończenia Soboru Trydenckiego i gorliwie wprowadzał w życie jego postanowienia, m.in. zawdzięczamy mu powstanie seminariów duchownych, gdzie przyszli księża mogą się nie tylko uczyć, ale też kształtować swoją duchowość. W tym dniu zawsze obchodziliśmy imieniny Ojca Świętego Jana Pawła II .

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa