Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. Oddajemy cześć wszystkim znanym i nieznanym, którzy już osiągnęli łaskę zbawienia. To ci, którzy opłukali swoje szaty we Krwi Baranka i swoim życiem pokazali, że można wybierać i pomnażać dobro. Co roku szeregi świętych powiększają się o kolejnych zbawionych synów i córki, także spośród nas, Polaków. Jednocześnie ta uroczystość jest dla nas przypomnieniem, że wszyscy jesteśmy powołani do miłości doskonałej, a święci wskazują nam drogę do nieba i otaczają nas swoją opieką.
 2. Początki dzisiejszej uroczystości są związane z poświęceniem Matce Bożej i świętym męczennikom pogańskiej świątyni w Rzymie, zwanej Panteonem. Dokonał tego papież Bonifacy IV w 608 roku. W VIII wieku papież Grzegorz III w kościele Świętego Piotra erygował kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, ale nie tylko męczennikom. W 935 roku papież Jan XI ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada.
 3. Msze Święte w naszym kościele o godzinie 10:00 i 12:00. O 11:30 również w kościele Różaniec za zmarłych (tajemnice chwalebne), który zostanie poprowadzony z udziałem Kół Żywego Różańca z Czernic Borowych. Pamiętajmy, że dzisiaj jest obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej.
 4. Po Mszy Świętej za Parafian o godzinie 12:00, wyruszy procesja żałobna na cmentarz, gdzie przy pięciu stacjach będziemy modlić się za zmarłych, m.in. w wypominkach jednorazowych, a po zakończeniu nabożeństwa żałobnego zostaną poświęcone nowe pomniki nagrobne.
 5. Czwartek 2 listopada, to Dzień Zaduszny, czyli wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte w naszym kościele o godzinie 10:00 (z procesją żałobną wokół kościoła) i 16:30. O godzinie 16:00 odmówimy jeszcze jeden Różaniec, rozważając tajemnice bolesne za dusze w czyśćcu cierpiące.
 6. Podzwonne za naszych bliskich zmarłych w tym dniu tradycyjnie możemy zamówić u Pana Kościelnego.
 7. Od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza grzebalnego i choćby myślne odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych. Jednorazowy odpust zupełny z okazji Dnia Zadusznego można ofiarować tylko za cierpiących w czyśćcu. W tym celu należy spełnić następujące warunki: nawiedzić kościół, podczas nawiedzenia należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę”, dodać jakąkolwiek modlitwę w intencjach Ojca Świętego oraz przyjąć Komunię Świętą. Niekoniecznie trzeba zmarłych wymieniać z imienia, wystarczy wzbudzić intencję i ofiarować ten odpust za osobę zmarłą, która go potrzebuje.
 8. Listopad to tradycyjnie miesiąc modlitwy za zmarłych, dlatego też przyjmowane są wypominki roczne, czyli imienna modlitwa za zmarłych wspominanych przez cały rok i polecanych miłosierdziu Bożemu.
 9. Serdeczne podziękowania dla Rady Duszpasterskiej, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Liturgicznej Służby Ołtarza, Harcerzy i Wolontariuszy za podjęcie się po raz siódmy trudu przeprowadzenia kwesty przy bramie cmentarza na renowację najstarszych nagrobków, które znajdują się na naszym cmentarzu, a także dla wszystkich, którzy w tej kweście uczestniczą i składają ofiarę materialną.
 10. Podziękowania także dla druhów i druhen strażaków z naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej za pełnioną służbę porządkową i pomoc organizacyjną na parkingu przed kościołem.
 11. Dziękujemy również za podarowane do kościoła chryzantemy oraz za przygotowanie okolicznościowej dekoracji, która zachęca nas do modlitwy za wszystkich zmarłych.
 12. Z okazji uroczystości Wszystkich Świętych został przygotowany folder z istotnymi informacjami na temat cmentarza parafialnego i prowadzonych renowacji nagrobków o charakterze zabytkowym, historycznym i patriotycznym. Folder można otrzymać podczas dzisiejszej kwesty przy bramie cmentarza oraz jest dostępny w kościele na stoliku z prasą.
 13. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca. Na zakończenie Mszy Świętej o godz. 10:00 w czasie procesji żałobnej wokół kościoła Koronka do Miłosierdzia Bożego za zmarłych kapłanów i siostry zakonne oraz w intencji powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, szczególnie z naszej parafii i wytrwałość w tych powołaniach.
 14. Również w tym tygodniu będziemy przeżywali pierwszy piątek miesiąca, poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od godziny 15:30 adoracja Najświętszego Sakramentu i sakrament pokuty.
 15. Najbliższa sobota, to pierwsza sobota miesiąca. Maryja jest pierwszą wśród zbawionych, dlatego naszą modlitwę za zmarłych ofiarujemy przez Jej Niepokalane Serce, odprawiając o godz. 10:00 Mszę Świętą wotywną, a pół godziny wcześniej rozpocznie się modlitwa różańcowa.
 16. Niedziela 5 listopada będzie pierwszą w miesiącu, dlatego podczas Mszy Świętej o godz. 12:00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
 17. W piątek 3 listopada wspominamy Świętego Huberta – biskupa z VII wieku, który jest patronem myśliwych i leśników, ponieważ w czasie polowania objawił mu się jeleń z krzyżem między tykami. Ta historia jest podobna do historii Jakuba Poczty i początków naszej parafii, a znak wieńca z krzyżem od 1946 roku jest oficjalną odznaką Polskiego Związku Łowieckiego.
 18. W dniu wspomnienia Świętego Huberta, o godzinie 17:00 w kościele parafialnym w Węgrze zostanie odprawiona Msza Święta w intencji myśliwych żyjących i zmarłych.
 19. W uroczystość Wszystkich Świętych życzymy sobie wzajemnie wielu łask Bożych, ponieważ wszyscy obchodzimy dzisiaj dzień swojego świętego patrona w niebie. Prośmy więc, aby nasi patronowie wypraszali dla nas Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
Rok liturgiczny 2022/2023

Poczta www

Archiwa