Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych, czyli znanych i nieznanych, którzy już osiągnęli łaskę zbawienia. To ci, którzy opłukali swoje szaty we Krwi Baranka i swoim życiem pokazali, że można wybierać i pomnażać dobro. Dzisiejsza uroczystość jest dla nas przypomnieniem, że wszyscy jesteśmy powołani do miłości doskonałej, a znani i nieznani święci wskazują nam drogę do nieba i otaczają nas swoją opieką.
 2. Początki dzisiejszej uroczystości są związane z poświęceniem Matce Bożej i świętym męczennikom pogańskiej świątyni w Rzymie, zwanej Panteonem. Dokonał tego papież Bonifacy IV w 608 roku. W VIII wieku papież Grzegorz III w kościele Świętego Piotra erygował kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, ale nie tylko męczennikom. W 935 roku papież Jan XI ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. Dzisiejsza uroczystość ma więc ponad tysiącletnią tradycję.
 3. Msze Święte w naszym kościele o godz. 8:30, 10:00 i 12:00. O 11:30 również w kościele Różaniec za zmarłych (tajemnice chwalebne), który zostanie tradycyjnie poprowadzony przez Koła Żywego Różańca z Czernic Borowych za zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii i siostry zakonne pochodzących z naszej parafii. Tego dnia o godz. 20:00 zapraszam razem z Kołami Żywego Różańca na wspólny Różaniec za zmarłych, który będziemy chcieli ofiarować na cmentarzu parafialnym, korzystając z oświetlenia otoczenia cmentarza, zamontowanego w ubiegłym roku.
 4. Po Mszy Świętej za Parafian o godz.12:00 wyruszy procesja żałobna na cmentarz. Przy pięciu stacjach będziemy modlić się za zmarłych, m.in. w wypominkach jednorazowych, a po zakończeniu nabożeństwa żałobnego zostaną poświęcone nowe pomniki nagrobne.
 5. Sobota 2 listopada, to Dzień Zaduszny, czyli wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte w naszym kościele o godzinie 10:00 (z procesją żałobną wokół kościoła), o godz. 11:30 i 16:30. O godzinie 16:00 odmówimy jeszcze jeden Różaniec, rozważając tajemnice bolesne za dusze w czyśćcu cierpiące.
 6. Od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza grzebalnego i choćby myślne odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych. Jednorazowy odpust zupełny z okazji Dnia Zadusznego można ofiarować tylko za cierpiących w czyśćcu. W tym celu należy spełnić następujące warunki: nawiedzić kościół, podczas nawiedzenia należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę”, dodać jakąkolwiek modlitwę w intencjach Ojca Świętego oraz przyjąć Komunię Świętą. Niekoniecznie trzeba zmarłych wymieniać z imienia, wystarczy wzbudzić intencję i ofiarować ten odpust za osobę zmarłą, która go potrzebuje.
 7. Ze względu na trwającą nadal pandemię w tym roku również przez cały listopad można codziennie uzyskiwać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza grzebalnego i choćby myślne odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych.
 8. Listopad to tradycyjnie miesiąc modlitwy za zmarłych, dlatego też przyjmowane są wypominki roczne, czyli imienna modlitwa za zmarłych wspominanych przez cały rok i polecanych miłosierdziu Bożemu.
 9. W środę 3 listopada wspominamy Świętego Huberta – biskupa z VII wieku, który jest patronem myśliwych i leśników, ponieważ w czasie polowania objawił mu się jeleń z krzyżem między tykami. Ta historia jest podobna do historii Jakuba Poczty i genezy naszej parafii, a znak wieńca z krzyżem od 1946 roku jest oficjalną odznaką Polskiego Związku Łowieckiego.
 10. W dniu wspomnienia Świętego Huberta o godzinie 17:00 w kościele parafialnym w Węgrze zostanie odprawiona Msza Święta w intencji myśliwych żyjących i zmarłych.
 11. Słowa podziękowania dla druhen i druhów z naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej za pełnioną służbę porządkową i pomoc organizacyjną na parkingu przed kościołem.
 12. Dziękujemy także za pomoc przy różnych pracach porządkowych w otoczeniu kościoła, cmentarza i plebanii. Szczególnie dziękujemy harcerzom ze szkolnej drużyny „Zielony Płomień” za uporządkowanie grobów o charakterze patriotycznym oraz za otoczenie troską grobów zapomnianych w ramach akcji „Ocalić od zapomnienia”. Dziękujemy również społeczności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasze Dzieci” za uczestnictwo w opiece nad grobami opuszczonymi i zapomnianymi.
 13. Serdeczne podziękowania dla Rady Duszpasterskiej, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Wolontariuszy za podjęcie się po raz dziesiąty trudu przeprowadzenia kwesty przy bramach cmentarza na renowację najstarszych nagrobków, które znajdują się na naszym cmentarzu. Dziękujemy wszystkim, którzy w tej kweście uczestniczą i składają ofiarę materialną.
 14. Bardzo dziękuję wszystkim zatroskanym o nasze „Czernickie Powązki”. Do tej pory w stopniu podstawowym zostały odnowione dwa najstarsze nagrobki dziedzica Adama Kamińskiego z 1865 r. i jego matki Tekli z Żurawskich Kamińskiej z 1863 r. W ostatnim czasie zostały zakończone prace renowacyjne płyty nagrobnej małżeństwa Zygmunta i Marii Lwowskich z przełomu XIX i XX wieku. Na odnowienie czekają jeszcze dwa kolejne nagrobki: Marianny Wasiłowskiej z 1872 r. oraz Mateusza Otłowskiego, który był ojcem Józefa Otłowskiego, urodzonego w Chojnowie, a później związanego z Płońskiem – nauczyciela i wychowawcy, autora książki pt. „Szkoły mojego życia”, opisującej m.in. dzieje parafii Czernice Borowe w latach międzywojennych i powojennych.
 15. W ostatnim czasie została położona płyta pomnikowa oraz poprawiony stary krzyż na grobie śp. Władysława Niewęgłowskiego z 1941 roku, który znajduje się przy wejściu na cmentarz od strony bramy głównej. Zostały też wykrojone z granitu greckie litery „Alfa i Omega”, symbolizujące Chrystusa Zmartwychwstałego, które zostały umieszczone na ołtarzu polowym.
 16. Dziękujemy również za podarowane do kościoła chryzantemy. Okolicznościowa dekoracja zachęca nas do modlitwy za zmarłych.
 17. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca, dlatego Koronką do Miłosierdzia Bożego podziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz będziemy prosić o nowe powołania do pracy w Winnicy Pańskiej, przede wszystkim z naszej wspólnoty parafialnej.
 18. Przed nami także pierwszy piątek miesiąca. Od godziny 15:30 adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty.
 19. W pierwszą sobotę miesiąca będziemy naszą modlitwę za zmarłych ofiarować przez Niepokalane Serce Maryi, która jest pierwszą wśród zbawionych. O godz. 9:30 Różaniec, a później Msza Święta wotywna.
 20. Niedziela za tydzień będzie również pierwszą w miesiącu, dlatego podczas Mszy Świętej o godz. 12:00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą za rozpoczynający się Synod.
 21. Policja apeluje o ostrożność i odpowiedzialność na drodze podczas powrotów do rodzinnych miejscowości. Zachowajmy więc rozwagę i bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych użytkowników naszych dróg, aby podróżować spokojnie i bezpiecznie.
 22. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
 • 4 listopada (czwartek) – Święty Karol Boromeusz (1538-1584). Biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła. Doprowadził do zakończenia Soboru Trydenckiego i gorliwie wprowadzał w życie jego postanowienia, m.in. zawdzięczamy mu powstanie seminariów duchownych, gdzie przyszli księża mogą się nie tylko uczyć, ale też kształtować swoją duchowość. W tym dniu zawsze obchodziliśmy imieniny Ojca Świętego Jana Pawła II.
 1. „Orędzie ośmiu błogosławieństw, siejba Bożej Ewangelii, idzie przez stulecia” – mówił przed laty Święty Jan Paweł II. Niech Boże błogosławieństwo i orędownictwo świętych umacniają nas, aby podejmować treść błogosławieństw i żyć nimi na co dzień.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa