Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Dzisiaj piąta niedziela zwykła w roku liturgicznym. W Ewangelii słyszymy, że Jezus „uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił”. Ten sam Jezus może nas uzdrowić i uleczyć nasze poranione serca, jeśli tylko przyjdziemy do Niego i z ufnością powiemy o naszych słabościach i trudnościach codziennego życia.

2. Z okazji drugiej niedzieli miesiąca, modlitwę różańcową przed Mszą Świętą o godzinie 10:00, prowadziło Koło Żywego Różańca z Nowych Czernic, a po Mszy Świętej spotkanie Koła Żywego Różańca dzieci i młodzieży.

3. Dzisiaj nie będzie spotkania scholi parafialnej z powodu trudnych warunków pogodowych. Najbliższe spotkanie odbędzie się w niedzielę za tydzień 15 lutego o godz. 11:00.

4. W dzisiejszą niedzielę 8 lutego po raz pierwszy w całym Kościele obchodzimy dzień modlitwy, refleksji i działania przeciw handlowi ludźmi. Przypada on w liturgiczne wspomnienie świętej Józefiny Bakhity, pochodzącej z Sudanu i żyjącej na przełomie XIX i XX. Jako dziesięcioletnie dziecko została porwana i sprzedana do niewoli, w której spędziła wiele lat. Po wykupieniu przez włoskiego konsula odzyskała wolność i wstąpiła do zgromadzenia zakonnego Córek Miłości. Kanonizowana w roku 2000, została nazwana „światłem przeciwko handlowi ludźmi”.

5. W środę 11 lutego obchodzimy wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Jest to jednocześnie XXIII Światowy Dzień Chorego, dlatego w tym dniu bardziej niż zwykle pamiętajmy w modlitwie o chorych i cierpiących, szczególnie z naszej parafii.

6. Sobota 14 lutego to dzień Świętych Cyryla i Metodego, którzy żyli w IX wieku i pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków, dlatego mogli prowadzić wyprawy misyjne, między innymi do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański, zwany cyrylicą pisany specjalnie przystosowanym alfabetem greckim, używanym w Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl ponadto przetłumaczył w tym języku Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy.

7. W sobotę 14 lutego patronuje nam również Święty Walenty, który z wykształcenia był lekarzem, a z powołania duchownym. Żył w III wieku w cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz ten za namową swoich doradców zabronił młodym mężczyznom wchodzić w związki małżeńskie, gdyż uważał, że najlepszymi żołnierzami są legioniści, którzy nie mają rodzin. Biskup Walenty złamał ten zakaz i błogosławił śluby młodych legionistów. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie 14 lutego 269 r. poniósł śmierć męczeńską. Jego grób znajduje się w bazylice w mieście Terni, w środkowej części dzisiejszych Włoch. Od kilku lat również w naszym kraju Święty Walenty jest patronem zakochanych.

8. W najbliższą sobotę 14 lutego o godzinie 15:00 w sali spotkań na plebanii można będzie odebrać u pani krawcowej zamówione stroje liturgiczne dla dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Zainteresowanych rodziców oraz dzieci serdeczne zapraszam.

9. Ogólne podsumowanie wizyty duszpasterskiej w naszej parafii. Podobnie jak w roku ubiegłym kolęda trwała 19 dni, w czasie których miały miejsce 352 wizyty duszpasterskie. W ośmiu domach z różnych przyczyn w tym roku nie było kolędy. Wszystkich rodzin, małżeństw lub osób samotnych jest 414, a różnica z liczbą wizyt kolędowych wynika stąd, że kolęda w poszczególnych domach jest przyjmowana wspólnie. Wszystkich osób mieszkających na co dzień w parafii jest 1242, a zameldowanych – 1428 (dane z 31 grudnia 2014 roku), więc różnica wynosi 186 osób, które już właściwie nie mieszkają w naszej parafii.

10. Trwają prace renowacyjne poszczególnych elementów ołtarza głównego, które są prowadzone w pracowni konserwatorskiej w Toruniu, gdzie byłem w ubiegłym tygodniu, aby w obecności kierownictwa delegatury ostrołęckiej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, przeprowadzić konsultacje wymagane przepisami realizowanego projektu. Zostały już w pełni odnowione postacie dwóch biskupów w odcieniach złota i srebra, które wyglądają bardzo ładnie. Wkrótce można będzie zobaczyć dokumentację fotograficzną prowadzonych prac w aktualnościach na stronie internetowej parafii. W czasie wizyty kolędowej pojawiały się pytania dotyczące zasadniczej części ołtarza, która pozostała w kościele i tutaj będzie odnawiana, dlatego że demontaż jest właściwie niemożliwy. Prace renowacyjne będą prowadzone w kościele, prawdopodobnie po świętach wielkanocnych, gdy będzie odpowiednia temperatura. Być może zostaną jeszcze zabrane do Torunia ramy obrazu Matki Bożej Czernickiej, które też wymagają renowacji i poszczególne niewielkie części wystroju ołtarza. Okazuje się, że poza ostatnim remontem ołtarza w 1935 roku, wcześniej poważny remont był przeprowadzony w 1891 roku, gdy ołtarz ten znajdował się jeszcze w pobernardyńskim kościele Ojców Pasjonistów w Przasnyszu. Serdecznie dziękuję wszystkim za każdą okazywaną pomoc w tej wielkiej sprawie, jaką jest trwająca renowacja naszego zabytkowego ołtarza i nadal proszę o pomoc, szczególnie w modlitwie, która jest najważniejsza i zawsze przynosi piękne efekty, choć może czasem niewidoczne dla naszych oczu.

11. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

• 10 lutego (wtorek) – Święta Scholastyka, żyła na przełomie V i VI wieku. Dziewica i bliźniacza siostra świętego Benedykta z Nursji we Włoszech, który dał początek życiu monastycznemu w Europie.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa