Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Jedenasta niedziela zwykła to druga niedziela miesiąca czerwca, w którym czcimy Najświętsze Serce Jezusa. Liturgia słowa przybliża nam tajemnicę Królestwa Bożego, do którego zostaliśmy wezwani przez sakrament chrztu.

2. Z okazji zakończenia IV Krajowego Kongresu Misyjnego w Warszawie pod hasłem „Radość ewangelii źródłem misyjnego zapału”, dzisiaj przed Mszą Świętą o godz. 10:00 Koła Żywego Różańca poprowadzą modlitwę różańcową w intencji Światowych Dni Młodzieży. Po Mszy Świętej spotkanie Koła Żywego Różańca dzieci i młodzieży.

3. Dzisiaj również po Mszy Świętej o godz. 15:00 w sali spotkań na plebanii odbędzie się spotkanie Rady Duszpasterskiej. Dzisiaj nie będzie spotkania scholi parafialnej, które odbędzie się za tydzień.

4. Nabożeństwo czerwcowe jest odprawiane w naszym kościele codziennie w połączeniu z główną Mszą Świętą, a w niedziele podczas Mszy Świętej o godz. 15:00.

5. Dzisiaj w parafii Pawłowo doroczny odpust ku czci Świętego Antoniego oraz w parafii Zielona Ciechanowska ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

6. Za dwa tygodnie 28 czerwca w naszej parafii odpust ku czci Świętego Achacjusza i Towarzyszy Męczenników. O godzinie 12:00 Suma Odpustowa z okolicznościowym kazaniem, którą odprawi ksiądz Krzysztof Jończyk – Dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej z/s w Ciechanowie.

7. Poświęcenie pól w tym tygodniu: poniedziałek (15.06.15r.) – Czernice Borowe, g.16:00; czwartek (18.06.15r.) – Dzielin, g.14:00. Msze Święte są odprawiane w kościele parafialnym.

8. Za nami IV Parafialny Piknik Rodzinny, który był świętem dzieci, młodzieży i dorosłych. Słowa podziękowania dla Rady Duszpasterskiej, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej za organizację i przygotowanie pikniku. Jako organizatorzy dziękujemy za okazaną pomoc całej parafii, a także naszym szkołom, urzędom, instytucjom oraz rodzinom i osobom indywidualnym. Dziękujemy Przasnyskiemu Stowarzyszeniu Historii Ożywionej, Harcerskiej Drużynie Konnej z Przasnysza, czernickim harcerzom z drużyny „Zielony Płomień”, młodzieży z Parafialnego Centrum ŚDM Kraków 2016 oraz druhom strażakom z naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej za okazaną pomoc w sprawach porządkowych, a śpiewającym seniorom z Koła Emerytów i Rencistów za nastrojowy wieczór przy ognisku. Dziękujemy wszystkim sponsorom i dobroczyńcom, a szczególnie Fundacji „SCALAM – prostujemy drogi życia” w Przasnyszu, Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Czernickiej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernicach Borowych.

9. W sobotę 20 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Uchodźcy, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku. Na całym świecie są setki tysięcy takich ludzi, którzy z powodu obaw przed prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne pozostają poza swoim krajem ojczystym. Ten dzień ma upamiętnić ich tęsknotę za rodzinną ziemią i bliskimi.

10. W sobotę 20 czerwca w Pułtusku o godz. 15:00 rozpocznie się Msza Święta połączona z powitaniem i przyjęciem kopii cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, który przybywa do naszej diecezji po zakończonej peregrynacji w archidiecezji warszawskiej. W tym czasie we wszystkich parafiach zadzwonią dzwony. Wyjazd autokaru z grupą pielgrzymów o godz. 12:30 z parkingu przy kościele.

11. W diecezji płockiej prowadzona jest zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem „Stop Aborcji”, którego celem jest zapewnienie prawa do życia każdemu dziecku. W naszej parafii podpisy są przyjmowane do następnej niedzieli. Jest to możliwe w zakrystii lub przy stoliku z prasą. Aby złożyć swój podpis i poparcie tej inicjatywy niezbędny jest numer PESEL.

12. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Czernicach Borowych zaprasza chętnych na autokarową pielgrzymkę do Obór w sobotę 04.07.2015 r. Koszt pielgrzymki – 35 zł od uczestnika (cena obejmuje przejazd i ubezpieczenie). Wyjazd o godzinie 6:30 – zbiórka na przystanku autobusowym w Czernicach Borowych w kierunku Mławy. Wpłaty przyjmują do 20.06. br.: p. Jan Pikus – Czernice Borowe, tel.: 23 674 62 44 oraz p. Danuta Adamska – Obrębiec, tel.: 605 290 593.

13. Koło Emerytów i Rencistów w Czernicach Borowych informuje, że są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę do Trójmiasta w dniach 15 – 17.07.2015 r. Koszt wyjazdu to 300 zł od osoby. Zapisy wraz z wpłatą przyjmuje do dnia 01.07.2015 r. p. Elżbieta Biraga – Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych. Wyjazd o godzinie 4:30 z przystanku autobusowego w Czernicach Borowych.

14. W ostatnim czasie dokonano geodezyjnego ustalenia granic ziemi parafialnej, co jest niezbędne do dalszego prowadzenia prac porządkowych, które będą wznowione po żniwach oraz do ewentualnego grodzenia terenu. Koszt tej usługi wyniósł 1.000 zł.

15. Trwają prace końcowe przy renowacji ołtarza głównego. Pozostały jeszcze do wykonania drobne prace konserwatorskie oraz zamontowanie stylowej obudowy tabernakulum, która będzie tworzyła pewną całość z ołtarzem. Prawdopodobnie w piątek 19 czerwca czeka nas wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Ostrołęce w celu dokonania koniecznych formalności potrzebnych do rozliczenia dotacji finansowej z Urzędem Marszałkowskim.

16. Dziękuję za ofiary materialne na renowację ołtarza w wysokości 2.000 zł oraz 200 zł, które zostały złożone w ubiegłym tygodniu.

17. Na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie z ofiar zebranych do puszek w ubiegłą niedzielę przekazaliśmy 270 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom.

18. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 15 czerwca (poniedziałek) – Błogosławiona. Jolanta, zakonnica, siostra św. Kingi. Żyła w XIII wieku. Była wzorową żoną i matką, a pod koniec życia zakonnicą klauzurową – klaryską.

• 17 czerwca (środa) – Święty Albert Chmielowski (1845-1916). Żołnierz Powstania Styczniowego, a później zakonnik i rozmodlony pokutnik, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc swoje życie z ubogimi. To on uczy nas, że trzeba być „dobrym jak chleb”.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa