Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Dzisiaj trzynasta niedziela w roku liturgicznym, która jest pierwszą niedzielą rozpoczynających się wakacji i ostatnią w miesiącu czerwcu. W naszej parafii przeżywamy uroczystość odpustową ku czci Świętego Achacjusza i Towarzyszy Męczenników.
 2. Święty Achacjusz pochodził z Kapadocji, był żołnierzem legionów rzymskich. Za czasów cesarza Hadriana (117 – 138) poniósł śmierć męczeńską w Bizancjum na wzgórzu Ararat. Upiększony legendami żywot świętego głosi, że wraz z nim zamordowano 10 tysięcy innych żołnierzy. Święty Achacjusz jest jednym z Czternastu Wspomożycieli, orędownikiem w ciężkich chorobach, opiekunem prześladowanych oraz broni od lęku przed śmiercią. W prawym ołtarzu bocznym znajduje się obraz Męczeństwa Świętego Achacjusza i Towarzyszy.
 3. Serdeczne witamy wśród nas księdza dr. Tomasza Brzezińskiego – Rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku i dziękujemy za odprawienie Sumy odpustowej i wygłoszenie okolicznościowego kazania, jak również za obecność czasie Mszy Świętej o godz. 10:00 oraz poświęcenie odnowionego feretrony z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i Świętej Siostry Faustyny. Życzymy łaski zdrowia, opieki Matki Bożej Czernickiej Matki Kapłanów, Świętego Stanisława Biskupa Męczennika i Świętego Stanisława Kostki oraz Bożego błogosławieństwa. Dziękujemy również za obecność Braciom z Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, którzy pełnią swoją misję przy parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie.
 4. Dziękuję również wszystkim Czcigodnym Księżom, Drogim Gościom i Parafianom za wspólną modlitwę. Szczególne podziękowania dla całej asysty procesyjnej, dziewcząt sypiących kwiatkami, służby liturgicznej, lektorów, pocztów sztandarowych oraz druhen i druhów strażaków za obecność i udział w liturgii Mszy Świętej oraz procesji eucharystycznej. Dziękuję Panu Damianowi Szafarzowi Nadzwyczajnemu Komunii Świętej, Panu Organiście Adrianowi i Panu Patrykowi po. Pana Kościelnego oraz wszystkim osobom czynnie uczestniczącym w liturgii Mszy Świętej.
 5. Bardzo dziękuję mieszkańcom Dzielina z Panem Sołtysem na czele za pomoc okazaną wczoraj przy sprzątaniu kościoła, dzwonnicy oraz otoczenia w ramach comiesięcznej kolejności. Słowa podziękowania dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do godnego przeżywania dzisiejszej uroczystości. Dziękuję za ofiarę złożoną na kwiaty, które stanowią dekorację naszego kościoła.
 6. Przypominam, że dzisiaj nie ma Mszy Świętej o godz. 15:00, a nabożeństwo czerwcowe zostanie połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu na zakończenie Sumy odpustowej. Dodatkowa Msza Święta zostanie odprawiona o godz. 8:30, a o godz. 10:00 transmisja on-line.
 7. Od dzisiejszej niedzieli zmieniają się ponownie przepisy sanitarne dotyczące limitów wiernych w kościołach. Obecnie może w nich przebywać ¾ miejsc siedzących i stojących z zachowaniem dystansu 1,5 m. Do liczby obecnych nie są wliczani osoby w pełni zaszczepione. Nadal obowiązuj zakrywanie ust i nosa.
 8. We wtorek 29 czerwca będziemy obchodzić uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Niech ten dzień i nasz udział w Eucharystii będzie okazją do modlitwy w intencji następcy Świętego Piotra papieża Franciszka. Zgodnie ze zwyczajem każda parafia składa ofiarę materialną pozyskaną tego dnia na rzecz Stolicy Apostolskiej jako tzw. Świętopietrze.
 9. W tym dniu uroczystość odpustową ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła przeżywa parafia Grudusk. Główna Msza Święta zostanie odprawiona o godzinie 12:00. Będzie to również pożegnanie księdza kanonika Tadeusza Wołowca, który po siedmiu latach pracy duszpasterskiej w tej parafii na stanowisku proboszcza przechodzi na emeryturę. Dziękujemy za współpracę i okazywaną pomoc duszpasterską oraz życzymy łaski zdrowia i Bożego błogosławieństwa.
 10. Wtorek 29 czerwca to również dzień patronalny Biskupa Płockiego Piotra Libery, pamiętajmy w modlitwie o  Czcigodnym Pasterzu naszej diecezji.
 11. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca. Na zakończenie Mszy Świętej Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, szczególnie z naszej parafii. W pierwszy piątek miesiąca od godziny 15:30 adoracja Najświętszego Sakramentu i sakrament pokuty, a w pierwszą sobotę miesiąca Msza Święta wotywna ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 10:00, poprzedzona modlitwą różańcową.
 12. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. O godzinie 12:00 Msza Święta połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu i procesją eucharystyczną, na którą zapraszam całą asystę, służbę liturgiczną, poczty sztandarowe, dziewczęta sypiące kwiatkami oraz druhny i druhów strażaków ochotników.
 13. Dziękuję Szkolnej Drużynie Harcerskiej za troskę przez cały rok szkolny o Groby Pamięci Narodowej na cmentarzu parafialnym.
 14. Bardzo dziękuję p. Arturowi Szymborskiemu za wykoszenie trawy w otoczeniu cmentarza parafialnego i na łące parafialnej.
 15. W czwartek 1 lipca rozpoczyna się dwudniowa 84. pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę pod hasłem „Ducha nie gaście!”. Więcej informacji pojawi się na stronie internetowej naszej parafii.
 16. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wypoczywają lub będą wypoczywać w naszej parafii. Naszą życzliwość kierujemy również wobec wszystkich, którzy w tym tygodniu świętować będą swoje imieniny, urodziny, rocznice i jubileusze. Chorych otaczamy szczególną modlitwą, a zmarłych polecamy dobroci i miłosierdziu Boga.
 17. W tym tygodniu patronują nam:
 • 28 czerwca (poniedziałek) – Święty Ireneusz z Lyonu ( 130–202 n.e.). Biskup i męczennik, który odegrał wybitną rolę w dziejach Kościoła, bo dzięki jego dziełu „Adversus haereses” możemy poznać błędy, jakie nękały pierwotne chrześcijaństwo oraz wykład autentycznej wiary.
 • 29 czerwca (wtorek) – Święci Apostołowie Piotr i Paweł. Dla podkreślenia ich wyjątkowych zasług dla Kościoła nazywani są „Książętami Apostołów” (uroczystość).
 • 3 lipca (sobota) − Święty Tomasz Apostoł, zwany też Didymos (gr. bliźniak). Wyznał wiarę w Zmartwychwstałego Pana słowami „Pan mój i Bóg mój”, głosił Ewangelię w dzisiejszym Iranie oraz był świadkiem Chrystusa w Indiach, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Jego grób znajduje się w Madrasie. Jest patronem pracowników budowlanych. Do Świętego Tomasza należy się modlić o szczęśliwe małżeństwo (święto).
 1. Trwajmy w sakramentalnej jedności z Jezusem Chrystusem w każdych okolicznościach naszego życia. Codziennie wzywajmy opieki świętych patronów i ufajmy miłosierdziu Bożemu. Dziś szczególnie módlmy się za Kościół i naszą Ojczyznę, prosząc o oddalenie od nas „głodu, ognia i wojny” przez wstawiennictwo Świętego Achacjusza i Towarzyszy Męczenników.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa