Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Dziś czternasta niedziela zwykła w roku liturgicznym, która jednocześnie jest pierwszą niedzielą lipca. Liturgia tej niedzieli zachęca nas, abyśmy wszystkie nasze troski złożyli na Boga, który jest naszym najlepszym Ojcem.

2. Dla dzieci i młodzieży rozpoczęły się już wakacje, wielu z nas również w tym miesiącu będzie korzystać z zasłużonego odpoczynku. Postarajmy się dobrze przeżyć ten czas, przeznaczając go również na rozwój duchowy. Skorzystajmy z rekolekcji, udajmy się na pielgrzymkę, przeznaczmy czas na lekturę dobrej literatury religijnej. Nie zapominajmy również o poświęceniu większej ilości czasu naszym najbliższym, dla których nie zawsze mamy ten potrzebny czas w codziennym zabieganiu. Niech rozpoczynające się lato i czas odpoczynku sprzyja naszej aktywności fizycznej, a także duchowej.

3. Dzisiaj po Mszy Świętej o godzinie 12:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna. Serdeczne podziękowania dla asysty procesyjnej, dziewcząt sypiących kwiatkami i służby liturgicznej ołtarza.

4. Za tydzień przed Mszą Świętą o godzinie 10:00 modlitwę różańcową poprowadzi Koło Żywego Różańca z Zembrzusa Wielkiego.

5. Dzisiaj wyruszyła jubileuszowa XXV Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej z Bieżunia do Niepokalanowa w intencji trzeźwości narodu, która będzie trwała do 11 lipca. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa zaczerpnięte z Księgi Przysłów „Niewiastę dzielną któż znajdzie, jej wartość przewyższa perły” (Prz 31, 10)

6. Trwają przygotowania do XXXIII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasna Górę, która będzie trwała w dniach 6 -14 sierpnia, a w tym roku wyruszy pod hasłem „Cały Twój, Maryjo”. Szczegóły organizacyjne na stronie internetowej parafii oraz w zakrystii po każdej Mszy Świętej.

7. W ubiegły piątek 4 lipca został rozstrzygnięty konkurs katechetyczny, który polegał na zebraniu jak największej liczby pamiątek uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej. W konkursie uczestniczyło 27. dzieci z naszej parafii. Wszyscy otrzymali okolicznościowe nagrody.

8. W poniedziałek 30 czerwca zmarł po długiej i ciężkiej chorobie najmłodszy kapłan diecezji płockiej, śp. ksiądz Piotr Błoński – wikariusz parafii katedralnej. Miał 25 lat życia i zaledwie pół roku kapłaństwa. Ksiądz Piotr był tegorocznym neoprezbiterem, choć święcenia kapłańskie przyjął w Boże Narodzenie 2013 r. ze względu na zły stan zdrowia. Pochodził z parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem, gdzie został pochowany w czwartek 3 lipca. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

9. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 8 lipca (wtorek) – Święty Jan z Dukli (1414-1484). Prezbiter i gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, Lwowem i Poznaniem. Posiadał nadprzyrodzony dar prorokowania oraz był wybitnym kaznodzieją i spowiednikiem.

• 11 lipca (piątek) – Święty Benedykt z Nursji, patron Europy. Żył na przełomie V i VI wieku, wiele lat spędził w założonym przez siebie klasztorze na Monte Cassino. Opracował benedyktyńską regułę zakonną, która obowiązuje do dzisiaj. Patronem Europy ogłosił go papież Paweł VI w 1964 roku ze względu na jego zasługi w ewangelizacji ludów germańskich.

• 12 lipca (sobota) – Święty Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009). Biskup, który był pierwszym metropolitą pogańskich Słowian zachodnich.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa