Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Dzisiaj piętnasta niedziela roku liturgicznego. W Ewangelii słyszymy przypowieść o siewcy, którym jest Jezus. To On chce siać swoje słowo na glebie naszego życia i wybrał nas, abyśmy byli świadkami tajemnicy wiary, rozważanej w każdej Eucharystii.
 2. Dzisiejsza niedziela jest drugą w miesiącu. Przed Mszą Świętą o godzinie 10:00 modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny prowadziły Koła Żywego Różańca z Czernic Borowych.
 3. W niedzielę za tydzień przed Mszą Świętą o godz. 10:00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, które śpiewamy od maja do października w trzecią niedzielę miesiąca.
 4. Również w niedzielę za tydzień po Mszy Świętej o godz. 15:00 zapraszam na spotkanie Radę Duszpasterską.
 5. W przyszłą niedzielę 19 lipca z okazji XXI Tygodnia Świętego Krzysztofa, po każdej Mszy Świętej poświęcenie pojazdów. Najpierw ogólna modlitwa błogosławieństwa w kościele, a później indywidualne pokropienie każdego pojazdu przed dzwonnicą, gdzie na chwilę się zatrzymujemy. Z okazji poświęcenia pojazdów można będzie złożyć ofiarę na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy w ramach akcji MIVA Polska (Mission Vehicle Association Poland) i Krajowego Duszpasterstwa Kierowców „1 grosz za 1 kilometr bezpiecznej jazdy”.
 6. Jutro w poniedziałek 13 lipca będziemy przeżywać piątą rocznicę Nawiedzenia Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej w kościele parafialnym. W tym dniu miną też cztery lata od rozpoczęcia Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego w domach i rodzinach naszej parafii. O tych historycznych wydarzeniach przypomina nam ołtarz główny, który po przeprowadzonej renowacji został ponownie poświęcony przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę 13 lipca 2015 roku i ofiarowany Matce Bożej w wizerunku Jasnogórskim oraz naszym wizerunku Czernickiej Pani.
 7. Z okazji piątej rocznicy Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej planowane są odwiedziny osób chorych i w podeszłym wieku, które nie mogą brać udziału w niedzielnych Mszach Świętych. W czwartek 16 lipca od godziny 9:00 miejscowości: Nowe Czernice od strony Węgry, Chojnowo, Kownaty, Dzielin i Żebry; w piątek 17 lipca od godziny 9:00 miejscowości: Nowe Czernice od strony Chrostowa, Jabłonowo, Kuskowo, Zalesie, Nowe Czernice od strony Zembrzusa i Zembrzus Wielki; w sobotę 18 lipca od godz. 9:00 Czernice Borowe.
 8. Trwają przygotowania do 39. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasna Górę, która odbędzie się w dniach 6 – 14 sierpnia br. W tym roku będzie miała hasło „Stawiam na Maryję”, które nawiązuje do sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym roku z pielgrzymka została zaplanowana w systemie sztafetowym. Dla grupy Złotej, której przewodnikiem będzie ks. Piotr Rogowski – wikariusz z parafii Krasne, został wyznaczony przedostatni dzień, tj. czwartek 13 sierpnia. Jak co roku istnieje możliwość pielgrzymki duchowej. Zapisy i dodatkowe informacje w zakrystii po Mszy Świętej lub w kancelarii parafialnej oraz na stronie internetowej naszej parafii.
 9. W czwartek 16 lipca przeżywamy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Pod koniec XII wieku na tej świętej górze, znajdującej się obecnie na terenie Izraela, duchowi synowie proroka Eliasza zaczęli prowadzić życie duchowe. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy i dali początek zakonowi karmelitów, który pięknie wpisał się w historię Kościoła. Z tym dniem i z zakonną rodziną karmelitańską wiąże się również tradycja noszenia szkaplerza. Matka Boża w objawieniach 16 lipca 1251 roku, które otrzymał Szymon Stock, pierwszy przełożony i generał karmelitów w Cambridge (Anglia), obiecała noszącym szkaplerz obronę przed ogniem piekielnym i innymi niebezpieczeństwami.
 10. W ubiegłym tygodniu parafia przeprowadziła nasadzenia drzewek i krzewów ozdobnych na drodze prowadzącej na cmentarz, w obrębie cmentarza, przy plebanii i nad stawem na łące parafialnej. Koszt drzewek i krzewów wyniósł 5.500 zł. Nasadzenia będą kontynuowane w miarę możliwości finansowych parafii. Bardzo dziękuję p. Januszowi Smolińskiemu z Nowych Czernic za okazywaną pomoc oraz wszystkim osobom wspomagającym prowadzone prace.
 11. Dziękuję za ofiarę złożoną na kwiaty, które stanowią dekorację naszego kościoła oraz za przygotowanie tej dekoracji.
 12. Słowa podziękowania za złożone ofiary w ubiegłym tygodniu z tytułu renowacji lub budowy pomników nagrobnych z przeznaczeniem na prace przy budowie alejek oraz nasadzenia drzewek i krzewów.
 13. Szczególnie dziękuję p. Hannie Wilkowskiej za ofiarę na rzecz kościoła parafialnego z okazji jubileuszu rocznicy urodzin oraz składam serdeczne podziękowania dla p. Krzysztofa i Agaty Biraga oraz p. Wiesława i Barbary Krajewskich, a także dla pewnej rodziny, za ofiary złożone anonimowo na rzecz budowy alejek, która prawdopodobnie w tym tygodniu zostanie wznowiona. Parafia też będzie musiała kupić pojemnik 1100 l na odpady naturalne, który zostanie ustawiony przy wyjściu głównym po lewej stronie od bramy, ponieważ dotychczasowe zasadnicze miejsce składowania tego typu odpadów zostanie przeniesione za cmentarz z przyczyn estetycznych i praktycznych.
 14. Wszystkim wypoczywającym i udającym się na wakacje życzymy bezpiecznego oraz spokojnego czasu odpoczynku. Pamiętajmy, że czas wakacji i urlopów nie zwalnia nas z modlitwy i udziału w niedzielnej Eucharystii.
 15. Solenizantów i jubilatów nowego tygodnia zapewniamy o modlitewnej pamięci. Chorych otaczamy modlitwą, a zmarłym wypraszamy łaskę zbawienia, szczególnie w modlitwie wypominek.
 16. Wczoraj w sobotę 11 lipca przeżywaliśmy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, który został ustanowiony przez Parlament RP w 2016 roku, jako święto państwowe w związku z wydarzeniami w dniach 11 i 12 lipca 1943 roku, kiedy Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców 150. miejscowości na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich okrutnie zamordowanych, których mogło być ok. 100 tysięcy Polek i Polaków.
 17. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 12 lipca (niedziela) − Święty Bruno Bonifacy z Kwerfurtu. Biskup i męczennik, autor żywota Świętego Wojciecha i Pięciu Braci Męczenników.
 • 13 lipca (poniedziałek) – Święty Andrzej Świerad (†1030-1034), z pochodzenia Polak i jego uczeń Święty Benedykt (†1033-1037). Dwaj pustelnicy, żyjący na terenie dzisiejszych Węgier, którzy jako drogę swojego uświęcenia obrali surowe życie w odosobnieniu i liczne praktyki ascetyczne.
 • 15 lipca (środa) – Święty Bonawentura (1218-1274). Biskup i doktor Kościoła, wybitny teolog średniowiecza. Był pierwszym przełożonym generalnym franciszkanów po śmierci Świętego Franciszka. Ułożył pierwsze konstytucje dla zakonu, co dało mu tytuł drugiego „Ojca Zakonu”. Postać tego świętego znajduje się w ołtarzu głównym naszego kościoła.
 • 16 lipca (czwartek) – Matka Boża z Góry Karmel. Patronka duchowych synów proroka Eliasza i zakonu karmelitów.
 1. Chrystus Pan słowami fragmentu Ewangelii według Świętego Mateusza opowiedział nam dzisiaj przypowieść o siewcy. Wszyscy jednak bywamy jak niedobra ziemia, a ziarno Bożego słowa nie przemienia nas i nie przynosimy nawet małego plonu. Dlatego prośmy Boga o błogosławieństwo, aby Jego słowo przemieniało nasze życie.
Rok liturgiczny 2022/2023

Poczta www

Archiwa