Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

27 lipca 2021 - „Sub una campana”, czyli jubileusz 500-lecia dzwonu Zygmunt 12 600 kg wagi, 450 cm całkowitej ... +++ 27 lipca 2021 - XVII NIEDZIELA ZWYKŁA „B” 25.07.2021 Dzisiaj siedemnasta niedziela w rok ... +++ 27 lipca 2021 - 40. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę Więcej informacji >>> +++ 26 lipca 2021 - Intencje Mszy Świętych 26.07.2021 – 01.08.2021 DATA GODZINA TREŚĆ INTENCJI PONIE ... +++ 26 lipca 2021 - Papieskie Orędzie na Dzień Dziadków i Osób Starszych 25.07.2021 ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO ŚWIATOWY ... +++ 25 lipca 2021 - Akcja św. Krzysztof 2021 Komunikat Przewodniczącego KEP ds. ... +++ 22 lipca 2021 - Rada Gospodarcza Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanoniczne ... +++ 22 lipca 2021 - Rada Duszpasterska Zgodnie z dekretem Biskupa Płockie ... +++ 22 lipca 2021 - Serca dzwonów z 1959 r. w formie eksponatu na drewnianym stojaku 16.07.2021 +++ 22 lipca 2021 - Sakrament Chrztu Świętego Marceliny Kwiatek 18.07.2021 +++ webdesign
 1. Dwudziesta trzecia niedziela zwykła w liturgii słowa przypomina nam dzisiaj prawdę o obecności Boga wśród nas, który uzdrawia i przemienia człowieka oraz obdarza swoją miłością.
 2. Dzisiaj rozpoczynamy VIII Tydzień Wychowania, który w tym roku nosi hasło „W poszukiwaniu drogi”.
 3. Dzisiejsza niedziela to druga w miesiącu, dlatego dziękujemy za modlitwę różańcową przed Mszą Świętą o godzinie 10:00, którą prowadziło Koło Żywego Różańca z Żeber.
 4. Za tydzień w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 9:30 nabożeństwo Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
 5. Dzisiaj dożynki gminno – parafialne w naszej parafii. O godzinie 12:00 Msza Święta dziękczynna z błogosławieństwem wieńców dożynkowych w kościele parafialnym. Naszej modlitwie będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. prałat Franciszek Różański. Ok. godz. 13:30 przemarsz korowodu dożynkowego, otwarcie i poświęcenie rozbudowanego obiektu Gminnej Biblioteki Publicznej i Strażnicy OSP. Następnie przejście na plac parafialny i ok. godz. 14:30 otwarcie dożynek oraz prezentacje wieńców i stoisk przygotowanych przez poszczególne sołectwa, a także wystąpienia zaproszonych gości. Godz. 15:00 – wręczenie odznaczeń i medali. O godz. 15:30 – koncert muzyki religijnej w wykonaniu zespołu „Głos Wołającego na Pustyni”. Godz. 16:30 – prezentacje gminnych zespołów artystycznych. Ok. godz. 18:00 rozpocznie się zabawa ludowa. Dodatkowe atrakcje: stoiska, gastronomia, konkursy i zabawy dla dzieci. Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy i naszej Parafii. Serdecznie zapraszamy do wspólnego dziękczynienia i świętowania, a szczególnie zapraszamy dobrą pogodę.
 6. Dożynki Diecezji Płockiej razem z Dożynkami Województwa Mazowieckiego i Powiatu Sierpeckiego odbędą się w niedzielę za tydzień 16 września w Sierpcu na terenie Skansenu.
 7. Również za tydzień w Spale k. Tomaszowa Mazowieckiego dwudniowe Dożynki Prezydenckie, które rozpoczną się w sobotę 15 września.
 8. Wczoraj w sobotę 8 września br. odbywało się 7. Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Tę powieść wybrali sami Polacy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Patronat honorowy objęła Para prezydencka. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych przy współpracy z Biblioteką Szkolną organizuje czytanie tego dzieła literackiego w piątek 14 września o godz. 10:00 w budynku Biblioteki Gminnej przy ulicy Chełchowskiego.
 9. W sobotę 15 września rozpoczynamy Triduum przed uroczystością Świętego Stanisława Kostki, który jest patronem dzieci i młodzieży. Przed Mszą Świętą możliwość sakramentu pokuty, a po Mszy Świętej okolicznościowe modlitwy ku czci naszego Patrona, którego czcimy 18 września. Będzie to także dzień wizytacji kanonicznej naszej parafii. Szczegółowy program za tydzień.
 10. Również w sobotę 15 września w Roku Świętego Stanisława Kostki odbędzie się 36. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa pod hasłem „Kostka znaczy więcej”. Dzieci rozpoczynają pielgrzymowanie o godz. 10:00 w Przasnyszu przy kościele farnym. Młodzież rozpoczyna swój program pielgrzymkowy w Rostkowie o godz. 16:30. Uroczystościom w Przasnyszu i Rostkowie przewodniczy w tym roku biskup Mirosław Milewski. Szczegóły organizacyjne oraz zapisy na lekcjach religii. Ramowy program znajduje się na stronie internetowej parafii i okolicznościowych plakatach.
 11. W związku z wizytacją ponownie zapraszam w najbliższy czwartek 13 września o godz. 18:00 Radę Duszpasterską oraz przedstawicieli grup i wspólnot naszej parafii.
 12. Kolejne obowiązkowe spotkanie dla wszystkich kandydatów do sakramentu bierzmowania odbędzie się w niedzielę za tydzień w czasie Mszy Świętej o godz. 15:00.
 13. W następną niedzielę w czasie Mszy Świętej o godz. 10:00 poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci z klasy ”zerowej” i klasy pierwszej. Ten religijny obrzęd jest związany z postacią Świętego Stanisława Kostki oraz zakończeniem VIII Tygodnia Wychowania, a także rozpoczęciem się kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
 14. Niedziela za tydzień to 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który będzie dobrą okazją do modlitwy w intencji dziennikarzy, reporterów i wszystkich ludzi pracujących w mediach. Po każdej Mszy Świętej będzie też możliwość złożenia ofiary do puszki na rzecz Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.
 15. W piątek 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzone na pamiątkę odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus i wniesienia ich do bazyliki, zbudowanej na miejscu Grobu Pańskiego i Zmartwychwstania Chrystusa. Na zakończenie Mszy Świętej ucałujemy krzyż, tak jak czynimy to w Wielki Piątek.
 16. Sobota 15 września to wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Jej opiece powierzamy w tym dniu wszystkich chorych i cierpiących, szczególnie z naszej parafii.
 17. W środę 12 września w parafii Święte Miejsce odbędzie się wizytacja kanoniczna połączona z odpustem z okazji Narodzenia Matki Bożej oraz dożynkami parafialnymi. Główna Msza Święta o godz. 12:00.
 18. Dziękuję jeszcze raz całej wspólnocie parafialnej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości dożynkowej o charakterze gminnym, którą dzisiaj przeżywamy. Dziękujemy za przygotowanie darów żniwnych oraz wieńców dożynkowych z naszej parafii i parafii sąsiednich. Zgodnie ze zwyczajem wieńce dożynkowe pozostaną w kościele do odpustu Świętego Łukasza Ewangelisty, który w tym roku przypada w niedzielę 21 października.
 19. Słowa podziękowania również dla Urzędu Gminy Czernice Borowe i Szkoły Podstawowej za współpracę, dla Rady Duszpasterskiej oraz poszczególnych Sołectw, dla Pana Jana Szafarza Nadzwyczajnego, Pana Organisty, pocztów sztandarowych, liturgicznej służby ołtarza, harcerzy, druhen i druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dla wszystkich, którzy dzisiaj czynnie uczestniczyli w liturgii Mszy Świętej i przyczynili się do jej piękna. Dziękujemy za przyniesione dary ofiarne: patriotyczną świecę, której płomień jest symbolem wolności naszej Ojczyzny i dążenia do jej osiągnięcia; Mszał Rzymski – dar ołtarza, ufundowany przez p. Irenę i Kazimierza Tabaczyńskich; chleb dożynkowy, aby nie zabrakło nam chleba powszedniego i eucharystycznego oraz barwne kwiaty, które ofiarujemy Matce Bożej Czernickiej.
 20. Wielkie podziękowanie dla wszystkich rolników za ich ofiarny trud oraz dla całej wspólnoty samorządu gminy za modlitwę, wspólne świętowanie i przygotowanie dożynkowych wieńców.
 21. Dziękuję również za przygotowanie dekoracji kościoła o charakterze dożynkowym i patriotycznym oraz za okazaną pomoc przy pracach porządkowych, aby dzisiejsza uroczystość była podniosła i piękna pod każdym względem.
 22. Dziękuje za ofiarę materialną na rzecz prowadzonych inwestycji w parafii, którą w ubiegłym tygodniu złożyli p. Tomasz i Bogumiła Dzierzęccy oraz p. Krzysztof i Wiesława Leleniewscy.
 23. Święto Podwyższenia Krzyża, czyli piątek 14 września, będzie w diecezji płockiej dniem postu i pokuty za cierpienie wielu nieletnich z powodu wykorzystywania seksualnego, władzy i sumienia. Taka jest prośba i reakcja Ojca Świętego na ujawnione skandale z udziałem osób duchownych. Do papieskiej intencji Biskup Płocki dołączył diecezjalną prośbę o modlitwę za tych, którzy porzucili stan kapłański i zakonny. Jest to także odpowiedź naszej diecezji na List papieża Franciszka do Ludu Bożego oraz na trudną sytuację w Kościele. Miejscem szczególnej modlitwy przebłagania w tej intencji będzie 11 września o godz. 10:00 płocka katedra, zaś 14 września wyznaczone kościoły we wszystkich dekanatach, gdzie księża zgromadzą się na wspólnej modlitwie. Do tej modlitwy zaproszeni są także wierni świeccy.
 24. Składamy najlepsze życzenia obchodzącym w tym tygodniu imieniny i urodziny oraz różne rocznice i jubileusze. Modlimy się za chorych, a wszystkich zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 13 września (czwartek) – Święty Jan Chryzostom. Biskup Konstantynopola. Gorliwy pasterz i obrońca ubogich. Barwne językowo kazania przyniosły mu przydomek „Złotousty”. Jeden z czterech wielkich doktorów Kościoła wschodniego.
 • 15 września (sobota) – Najświętsza Maryja Panna, którą czcimy w tajemnicach bolesnych.
 1. Papież Franciszek powiedział kiedyś, że Kościół jest jednym wielkim szpitalem polowym, bo wszyscy jesteśmy okaleczeni cierniem grzechu i słabości. Niech dzisiejsza niedziela i rozpoczynający się Tydzień Wychowania będą dla nas dobrą okazją, abyśmy na nowo odkryli prawdę o Bogu, który zawsze jest obecny wśród nas, uzdrawia nasze dusze i ciała oraz chce nas obdarzyć swoją łaską.
Rok liturgiczny 2020/2021

Poczta www

Archiwa