Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Dwudziesta czwarta niedziela zwykła rozpoczyna VI Tydzień Wychowania, którego częścią będą kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Hasłem tego tygodnia jest hasło Roku Miłosierdzia, który trwa w Kościele „Miłosierni jak Ojciec”.

2. Liturgia Słowa przypomina dzisiaj prawdę o nieskończonym miłosierdziu Boga, który przebacza nam grzechy, gdy widzi szczery żal i cieszy się z naszego nawrócenia.

3. Dzisiejsza niedziela jest drugą w miesiącu, dlatego dziękujemy za modlitwę różańcową przed Mszą Świętą o godzinie 10:00, którą prowadziły Koła Żywego Różańca z Czernic Borowych. Po Mszy Świętej powakacyjne spotkanie Koła Żywego Różańca dzieci i młodzieży.

4. Za tydzień w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 9:30 nabożeństwo Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

5. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 15:00 zapraszam na spotkanie Radę Duszpasterską.

6. W Spale k. Tomaszowa Mazowieckiego trwają dwudniowe Dożynki Prezydenckie. Dzisiaj także Dożynki Diecezjalne w Wieczfni Kościelnej. Dożynki o charakterze gminnym odbędą się w niedzielę za tydzień w Pawłowie Kościelnym. Uroczystość rozpocznie Msza Święta w kościele o godz. 12:00 z błogosławieństwem wieńców i darów dożynkowych, a później dalsze świętowanie.

7. Dzisiaj został beatyfikowany ks. Władysław Bukowiński, nazywany Apostołem Kazachstanu. Uroczystość odbyła się wczesnym rankiem naszego czasu w Karagandzie, głównym mieście dalekiego Kazachstanu, gdzie znajduje się grób błogosławionego kapłana. Był niezłomnym świadkiem wiary, więźniem sowieckich łagrów i przez całe kapłańskie życie niósł posługę duszpasterską zesłańcom różnych narodowości.

8. Również dzisiaj mija 15 lat od tragicznych zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich ofiarach terroru i reżimów totalitarnych oraz módlmy się w intencji pokoju na całym świecie.

9. W czwartek 15 września rozpoczynamy Triduum (trzy dni) przed uroczystością Świętego Stanisława Kostki, który jest patronem dzieci i młodzieży. Przed Mszą Świętą możliwość sakramentu pokuty, a po Mszy Świętej okolicznościowe modlitwy ku czci naszego Patrona, którego czcimy w najbliższą niedzielę 18 września.

10. W sobotę 17 września pod hasłem „M jak Miłosierdzie” odbędzie się 34. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Dzieci rozpoczynają pielgrzymowanie o godz. 10:00 w Przasnyszu przy kościele farnym. Młodzież rozpoczyna swój program pielgrzymkowy w Rostkowie o godz. 16:30. Uroczystościom w Przasnyszu i Rostkowie przewodniczy w tym roku biskup Roman Marcinkowski. Szczegóły organizacyjne oraz zapisy na lekcjach religii. Ramowy program znajduje się na stronie internetowej parafii i okolicznościowych plakatach.

11. W następną niedzielę w czasie Mszy Świętej o godz. 10:00 poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci z klasy ”zerowej” i klasy pierwszej szkoły podstawowej. Ten religijny obrzęd jest związany z postacią Świętego Stanisława Kostki oraz zakończeniem VI Tygodnia Wychowania.

12. Również w następną niedzielę w czasie Mszy Świętej o godzinie 12:00 odbędzie się dziękczynienie za Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Chojnowie, Kolonii Chojnowo i Chojnówce, która obecnie przeżywa czas Nawiedzenia. Po zakończeniu Mszy Świętej Obraz podejmą mieszkańcy Kuskowa.

13. Niedziela za tydzień to 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który będzie dobrą okazją do modlitwy w intencji dziennikarzy, reporterów i wszystkich ludzi pracujących w mediach. Po każdej Mszy Świętej będzie też możliwość złożenia ofiary do puszki na rzecz Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

14. W środę 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzone na pamiątkę odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus i wniesienia ich do bazyliki, zbudowanej na miejscu Grobu Pańskiego i Zmartwychwstania Chrystusa.

15. Czwartek 15 września to wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Jej opiece powierzamy w tym dniu wszystkich chorych i cierpiących, szczególnie z naszej parafii.

16. Sobota 17 września to 77. rocznica najazdu Związku Radzieckiego na Polskę w ramach paktu Ribbentrop – Mołotow, który ostatecznie przesądził o losach kampanii wrześniowej 1939 r. W tym dniu szczególnie pamiętajmy w naszych modlitwach o Polakach, którzy ponieśli śmierć męczeńską w obronie naszej Ojczyzny na wschodniej granicy, a także o wszystkich ofiarach Golgoty Wschodu, ponieważ jest to również obchodzony od kilku lat w Polsce Dzień Sybiraka.

17. Koła Żywego Różańca naszej parafii organizują wyjazd na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca do Smardzewa k. Płońska, która odbędzie się w sobotę 8 października. Wyjazd o godz.7:00 z parkingu przy kościele w Czernicach Borowych. Koszt wyjazdu 15 zł. Zabieramy ze sobą modlitewniki, śpiewniki i potrzebne leki. Zapisy i wpłaty u p. Teresy Pikus.

18. W naszej parafii jest piękny, stary zwyczaj zbierania zboża i ofiar materialnych na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Jest to wyraz naszej troski o Kościół powszechny i diecezjalny oraz nowe powołania do kapłaństwa. Razem z Rektoratem płockiej „Alma Mater” zwracamy się z serdeczną prośbą do całej parafii, aby przeprowadzić tę zbiórkę na przełomie września i października.

19. Dziękuję jeszcze raz całej wspólnocie parafialnej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania dziękczynnej uroczystości dożynkowej, którą przeżywaliśmy przed tygodniem. Słowa podziękowania za przygotowanie darów żniwnych oraz wieńców dożynkowych z miejscowości Czernice Borowe (ulica Długa i Bagienna), Nowe Czernice, Dzielin, Kownaty, Zembrzus Wielki i Żebry. Zgodnie ze zwyczajem wieńce dożynkowe pozostaną w naszym kościele do odpustu Świętego Łukasza Ewangelisty, który w tym roku przypada w niedzielę 23 października.

20. W ubiegłą niedzielę podczas dożynek powiatowych, nasza parafianka Katarzyna Bugaj wśród trojga innych absolwentów Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu, otrzymała nagrodę Starosty za najlepiej zdaną maturę. Gratulujemy i życzymy pomyślności w rozpoczynającym się niedługo nowym roku akademickim. Życzenia dobrych osiągnięć naukowych kierujemy do wszystkich tegorocznych maturzystów z naszej parafii.

21. KOMUNIKAT BISKUPA PŁOCKIEGO DOTYCZĄCY TERMINU ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH I PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W DIECEZJI PŁOCKIEJ: Drodzy Diecezjanie, na koniec minionego roku szkolnego dowiedzieliśmy się o tym, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje reformę systemy oświaty w Polsce. Jednym z kluczowych założeń tej reformy jest przywrócenie ośmioklasowych szkół podstawowych. W tej sytuacji uchylony został sens wiązania uroczystości Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego z zakończeniem drugiego etapu edukacyjnego w klasie szóstej szkoły podstawowej. Dlatego po zasięgnięciu opinii Diecezjalnej Rady Katechetycznej i wysłuchaniu głosu wielu duszpasterzy z diecezji, podjąłem decyzję o przesunięciu tej uroczystości, już od bieżącego roku szkolnego, na zakończenie klasy czwartej. Klasa czwarta, zgodnie z planowaną reformą, kończyć będzie pierwszy etap edukacyjny w szkole podstawowej. W praktyce będzie to oznaczać, iż przygotowanie do uroczystego Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych obejmie w tym roku dwa roczniki – klasę czwartą i piątą. W ten sposób przywracamy na nowo naszą starą tradycję, zapoczątkowaną jeszcze przez błogosławionego abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Jeżeli zaś chodzi o pierwszą Komunię Świętą, to w roku szkolnym 2016/2017 pozostaje na zakończenie klasy trzeciej. Drodzy Rodzice, jako wasz Biskup bardzo liczę na Waszą pomoc i włączenie się w organizację przygotowania Waszych dzieci do uroczystego Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Bardzo proszę Was o otwartość na współpracę z katechetami i duszpasterzami, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za katechezę przygotowującą Wasze dzieci do tej uroczystości. Ufam, że owocem tej współpracy będzie rozwój duchowego dobra waszych dzieci, umocnienie ich wiary oraz pogłębienie więzi z Kościołem, do którego zostali włączeni przez sakrament chrztu świętego. Z pasterskim błogosławieństwem, Wasz Biskup Piotr.

22. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej została zaplanowana w naszej parafii w niedzielę 21 maja 2017 roku o godzinie 12:00, a Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego w niedzielę 28 maja 2017 roku, również o godz. 12:00. Sakrament bierzmowania jest planowany w 2017 roku podczas wizytacji kanonicznej, jeśli taka wizytacja zostanie wyznaczona przez Kurię Diecezjalną. Późną jesienią tego roku będziemy mieli więcej informacji na ten temat. Obecnie do sakramentu bierzmowania przygotowują się trzy kolejne roczniki młodzieży z naszej parafii.

23. Spotkania scholi parafialnej zostały zawieszone do czasu powiększenia grupy śpiewających dziewcząt, ponieważ po wakacjach zostały tylko trzy dziewczynki. Mam nadzieję, że przez wrzesień grupa śpiewających dziewcząt powiększy się i schola wznowi swoją działalność.

24. Bardzo proszę o zgłaszanie się dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię Świętą, do udziału w Liturgicznej Służbie Ołtarza i w scholi parafialnej, a także w Kole Żywego Różańca dzieci i młodzieży.

25. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 13 września (wtorek) – Święty Jan Chryzostom. Gorliwy pasterz i wspaniały kaznodzieja. Barwne językowo kazania przyniosły mu popularność i przydomek „Złotousty”.

• 16 września (piątek) – Święci Korneliusz papież i Cyprian biskup. Obrońcy wiary chrześcijańskiej, którzy złożyli swoje życie w ofierze podczas cesarskich prześladowań w połowie III wieku.

26. Składamy najlepsze życzenia obchodzącym w tym tygodniu imieniny i urodziny oraz różne rocznice i jubileusze. Wszystkich zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu.

27. Pasterz odnajdujący owcę, kobieta odnajdująca drachmę i ojciec, który odzyskał swojego syna – wszyscy oni chcą dzielić się swoją radością, dlatego zapraszają sąsiadów i przyjaciół, aby razem świętować. Niech dzisiejsza niedziela i rozpoczynający się Tydzień Wychowania będą dla nas dobrą okazją do podzielenia się radością wiary z innymi ludźmi i świętowania prawdy o Bogu, który jest Ojcem miłosierdzia.

Rok liturgiczny 2022/2023

Poczta www

Archiwa