Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Dzisiaj dwudziesta szósta niedziela w roku liturgicznym, która jest ostatnią niedzielą września i pierwszą niedzielą jesieni. W ciągu tego miesiąca, przez wstawiennictwo Matki Bożej Siewnej i wielu świętych polecaliśmy Bogu losy naszej Ojczyzny, dzieci i młodzież oraz nasze rodziny i nas samych.
 2. Z okazji przypadającego dziś 107. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy naszą szczególną modlitwą i pamięcią otaczamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn opuścili swoją ojczyznę, a szczególnie naszych krewnych, przyjaciół i parafian przebywających na emigracji. Szczególną modlitwą otoczmy ludzi, którzy opuścili swój dom rodzinny z powodu toczących się wojen, prześladowań i terroru, aby znaleźli bezpieczne miejsce do spokojnego życia i spotkali życzliwych ludzi na swojej trudnej drodze. Papież Franciszek swoje orędzie na ten dzień zatytułował „Ku stale rosnącemu «my»”.
 3. W dzisiejszą niedzielę w kościołach całej Polski odbywa się liczenie wiernych uczestniczących we Mszy Świętej (dominicantes) oraz przystępujących do Komunii Świętej (communicantes). Zwykle to liczenie odbywa się w październiku, choć w ubiegłym roku tego liczenia nie było ze względu na limity wiernych uczestniczących w nabożeństwach.
 4. Na zakończenie Mszy Świętej o godz. 10:00 poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych oraz błogosławieństwo dzieci z klasy „zerowej” i z klasy pierwszej.
 5. Po Mszy Świętej o godz. 10:00 spotkanie dla dzieci z klasy trzeciej i czwartej w formie katechezy parafialnej przed uroczystością Pierwszej Komunii Świętej oraz uroczystością Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Dziękujemy scholi pod opieką Pana organisty za oprawę muzyczną tej Mszy Świętej.
 6. Msze Święte dzisiaj o godz. 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (transmisja on-line).
 7. Pierwsza Komunia Święta została zaplanowana w naszej parafii w niedzielę 22 maja 2022 roku o godzinie 12:00, a Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego w niedzielę 29 maja 2022 roku również o godz. 12:00. Sakrament bierzmowania jest zaplanowany za dwa lub trzy lata podczas wizytacji kanonicznej parafii, a przygotowanie formacyjne rozpocznie się w przyszłym roku szkolnym dla młodzieży z obecnej klasy VII i VIII ze szkoły podstawowej oraz z klasy I szkoły ponadpodstawowej.
 8. Parafia Pawłowo w dekanacie dzierzgowskim przeżywa dzisiaj odpust ku czci Świętej Tekli oraz parafia Zielona Ciechanowska w naszym dekanacie ku czci Świętego Mateusza. Uroczysta Suma w obydwu parafiach o godz. 12:00.
 9. W piątek rozpoczynamy październik, który z woli papieża Leona XIII od 1885 roku jest miesiącem różańcowym. Święty Jan Paweł II w Liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela” (nr 1).
 10. Miesiąc październik stanowi dobrą okazję do zainteresowania się Kołami Żywego Różańca w naszej parafii, które są nazywane także Różami. Cieszymy się z sześciu wspólnot różańcowych w naszej parafii i jesteśmy wdzięczni za dar codziennej modlitwy. Zachęcamy do zaangażowania się w ich działalność, ponieważ niektóre Koła wymagają uzupełnienia. Podstawowym obowiązkiem osób należących do Koła Żywego Różańca jest codzienne odmawianie jednej tajemnicy różańca w intencjach Kościoła oraz udział w zmianach tajemnic różańcowych raz w miesiącu.
 11. W październiku modlitwa różańcowa będzie odprawiana w naszym kościele od poniedziałku do soboty o godz. 16:00 (z małymi wyjątkami), a w niedziele na zakończenie Mszy Świętej o godz. 15:00 (z wyjątkiem odpustu parafialnego). Na wspólny Różaniec w każdą środę zapraszamy dzieci i młodzież. Szczególnie zapraszamy dzieci z klasy trzeciej szkoły podstawowej, przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i dzieci z klasy czwartej przed Odnowieniem Przyrzeczeń Chrztu Świętego. W tym roku również będzie prowadzony konkurs różańcowy, polegający na zebraniu jak największej liczby pamiątek uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych od poniedziałku do piątku.
 12. Za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół chce nas obdarzyć.
 13. Najbliższy piątek 1 października to pierwszy piątek miesiąca. Sakrament pokuty rozpocznie się o godz. 16:00 razem z nabożeństwem różańcowym i adoracją Najświętszego Sakramentu. Dzieci z klas czwartych w ramach duchowego przygotowania do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego odprawiają dziewięć pierwszych piątków miesiąca, czyli sakrament pokuty i Komunia święta wynagradzająca w danym dniu.
 14. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 10:00 zostanie odprawiona Msza Święta wotywna ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione o godz. 9:30, zgodnie ze zwyczajem pierwszej soboty miesiąca.
 15. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Na zakończenie Mszy Świętej o godzinie 12:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna. Zapraszam całą asystę, poczty sztandarowe, dziewczęta sypiące kwiatkami oraz służbę liturgiczną.
 16. W naszej parafii jest stary zwyczaj zbierania zboża i ofiar materialnych na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, który jest wyrazem naszej troski o Kościół powszechny i diecezjalny oraz nowe powołania do kapłaństwa. Razem z Rektoratem tej uczelni zwracam się z serdeczną prośbą do naszych miejscowości w parafii, aby przeprowadzić tę zbiórkę na przełomie września i października.
 17. Serdeczna prośba o porządki na cmentarzu parafialnym w otoczeniu grobów rodzinnych z powodu wiejącego w ostatnich dniach silnego wiatru.
 18. Dziękujemy mieszkańcom Chojnowa Wieś, którzy wczoraj brali udział w sprzątaniu kościoła i dzwonnicy.
 19. Dziękuję za ofiarę materialną na rzecz naszej parafii, którą w ostatnim czasie złożyli: szanowni pielgrzymi do Niepokalanowa, p. Wioletta i Teresa Maluchnik z Rodziną oraz państwo Katarzyna i Jacek Bartołd.
 20. Z okazji zbiórki do puszek w ubiegłą trzecią niedzielę września, na rzecz Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, z ofiar zebranych na tacę przekażemy 300 zł. Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom mediów katolickich, szczególnie działających w naszej diecezji.
 21. W najbliższą środę 29 września o godz. 18:00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Czernic Borowych związane z podziałem środków finansowych Funduszu sołeckiego na rok 2022. Przy okazji tej informacji dziękuję poszczególnym sołectwom za przyznawanie kolejnych środków finansowych na utwardzenie kostką brukową nowego parkingu za cmentarzem.
 22. Kuria Diecezjalna Płocka na prośbę Głównego Urzędu Statystycznego, przypomina że na terenie całego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i  Mieszkań 2021. Wszyscy mieszkańcy Polski na  mocy stosownej ustawy są zobowiązani do  udziału w  tym badaniu. Spis trwa jeszcze kilka dni i  kończy się 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny prosi o  niezwłoczne wypełnienie obowiązku spisowego. Wszelkie informacje na  ten temat można znaleźć na  stronie internetowej spis.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 279 99 99”.
 23. W liturgiczne wspomnienie Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która jest patronką misji katolickich, w Kościele obchodzimy Dzień Misyjny Sióstr Zakonnych. W osobistych modlitwach pamiętajmy o siostrach zakonnych, które całkowicie poświęciły się nie głoszeniu Ewangelii w różnych zakątkach świata oraz zajmują się także krzewieniem kultury, wychowują młode pokolenia i w pokorze służą najsłabszym, bezbronnym i zagubionym.
 24. W sobotę 2 października w liturgii wspominamy Świętych Aniołów Stróżów. To wspomnienie ma nam przypominać, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, którego zadaniem jest obrona przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Pamiętajmy, aby każdego dnia polecać się opiece Świętych Aniołów, choćby przez modlitwę „Aniele Boży, stróżu mój…”.
 25. Dziś kończy się dwudniowa 37. Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę pod hasłem „Pójdźcie do Józefa”, która rozpoczęła się wczoraj w sobotę 25 września. Organizatorem pielgrzymki jest Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski. Łączymy się duchowo ze wszystkimi pielgrzymującymi, szczególnie z diecezji płockiej.
 26. Jutro w poniedziałek 27 września obchodzimy Światowy Dzień Turystyki. Pierwsze obchody tego dnia odbyły się w 1980 roku pod hasłem „Wkład turystyki dla zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”. W tym duchu warto promować podróże do miejsc świętych. Ruch pielgrzymkowy istnieje w Kościele od wieków, choć obecnie został ograniczony z powodu trwającej pandemii koronawirusa.
 27. Młodzieży z naszej parafii, która w piątek 1 października rozpocznie nowy rok akademicki, życzymy Bożego błogosławieństwa, światła Ducha Świętego i opieki Matki Bożej Czernickiej. Polecamy wszystkich studentów, wśród nich jest też pan organista Adrian) i wykładowców szkół wyższych opiece Jezusa, naszego jedynego Pana i Nauczyciela. Modlimy się, aby rozwojowi intelektualnemu młodego człowieka zawsze towarzyszył jego rozwój duchowy.
 28. Solenizantom i jubilatom nowego tygodnia składamy najlepsze życzenia i serdecznie pozdrawiamy. Modlimy się za chorych, szczególnie przebywających w szpitalu, a wszystkich zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu. Jeszcze raz wspominamy w modlitwie poległych i zamordowanych w Powstaniu Warszawskim ze względu na 77. rocznicę zakończenia tego tragicznego aktu patriotyzmu, który trwał 63 dni od 1 sierpnia do 2 października 1944 r.
 29. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 27 września (poniedziałek) – Święty Wincenty à Paulo (1581-1660). Prezbiter, który był nazywany „duszpasterzem galerników”. Założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Miłosierdzia – szarytek, które m.in. posługują na rzecz ludzi chorych w Przasnyszu.
 • 28 września (wtorek) – Święty Wacław męczennik, król czeski. Jest patronem Czech i katedry na Wawelu. Został zamordowany na polecenie swojego młodszego brata Bolesława.
 • 29 września (środa) – Święci Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał, którzy są naszymi wielkimi orędownikami przed Bogiem. Ich imiona oznaczają odpowiednio: Michał − „któż jak Bóg”, Gabriel − „moc Boża”, Rafał − „Bóg uzdrawia” (święto).
 • 30 września (czwartek) – Święty Hieronim, prezbiter i doktor Kościoła. Przetłumaczył Pismo Święte zwane „Wulgatą” na powszechny w tym czasie język łaciński. Zmarł 30 września 420 roku w Betlejem. Jest patronem pustelników, biblistów i studentów.
 • 1 października (piątek) – Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Francuska karmelitanka i doktor Kościoła, która żyła w XIX wieku. Wyróżniała się pokorą, ewangeliczną prostotą i wielkim zaufaniem do Boga. Jest patronką misji katolickich.
 • 2 października (sobota) – Święci Aniołowie Stróżowie. Bronią nas przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Pamiętajmy o tym, aby każdego dnia polecać się opiece naszego Anioła Stróża.
 1. Słowa rozesłania, które słyszymy na zakończenie każdej Mszy Świętej: „Idźcie w pokoju Chrystusa” są zaproszeniem Jezusa, aby wyruszyć w drogę i świadczyć o Nim wobec spotykanych ludzi. Z Bożym błogosławieństwem bądźmy świadkami i siewcami Dobrej Nowiny.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa